polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
UWAGA: zmiana terminu spotkania dot. problematyki gospodarowania nieruchomościami z 29 października na 17 listopada 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż doszło do zmiany terminu spotkania poświęconego problematyce regulowania spraw związanych z korzystaniem bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości komunalnych, zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz naliczania opłat z tego tytułu, które Śląski Związek Gmin i Powiatów planował zorganizować w dniu 29 października (tj. najbliższa środa).  ...więcej
Październikowy Biuletyn URBACT już dostępny
 
Uprzejmie zapraszamy do lektury październikowego Biuletynu Informacyjnego URBACT.   ...więcej
Spotkanie dot. aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami w gronie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w dn. 4 listopada 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 4 listopada br. (wtorek) w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ul. Kościuszki 43/5, Katowice, sala konferencyjna na III piętrze) odbędzie się spotkanie dot. aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami w gronie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (członkowskich ŚZGiP).  ...więcej
Konferencja „Wolne oprogramowanie w geoinformatyce"
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-24 października 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. Pułaskiego 25 (budynek P) odbędzie się konferencja „Wolne oprogramowanie GIS i otwarte dane w administracji publicznej" oraz warsztaty praktycznego wykorzystania programu QGIS w pacy z danymi przestrzennymi.   ...więcej
Wyjazd studyjny do wsi temetycznych w Gminie Hrubieszów, 30 września - 2 października br.
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów, w ramach działań na rzecz odnowy wsi w województwie śląskim, zorganizował wyjazd studyjny do wsi tematycznych w Gminie Hrubieszów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie), który odbył się w dniach 30 września - 2 października br. (wtorek-środa-czwartek). Wyjazd adresowany był głównie do liderów wiejskich i realizowany w ramach wymiany dobrych praktyk i prezentacji członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  ...więcej
Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów w Knurowie, 17 października 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy Państwa,że w dniu 17 października br.(piątek) w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach odbyło się ostatnie w tej kadencji samorządowej posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  ...więcej
Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią
 
Od kwietnia 2014 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów jest członkiem Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.   ...więcej
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość   ...więcej
Seminarium pn. "Problemy planistyczne w gminach" w dn. 29-30 września 2014 r. w Ustroniu
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów, we współpracy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim, zorganizował 2–dniowe seminarium planistyczne pn. „Problemy planistyczne w gminach” w dn. 29 – 30 września br. w Ustroniu.  ...więcej
Warsztat dot. komunikacji i zarządzania kryzysowego w mediach społecznościowych w jst - 23 i 24 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 23 - 24 września br. odbyły się - organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów – warsztaty dot. komunikacji i zarządzania kryzysowego w mediach społecznościowych w samorządzie lokalnym.  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 498
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.