polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
UWAGA: Odwołane spotkanie z p. K. Nowakiem - Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śl. Urz. Wojewódzkiego (14 kwietnia br., Katowice)
 
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na inne, pilne obowiązki p. K. Nowaka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie z p. Dyrektorem planowane na dzień 14 kwietnia br. (rozpoczęcie o godz. 10.00).  ...więcej
Konkurs "Wójt Roku 2014"
 
Miło nam poinformować, że wśród 10 finalistów konkursu na Wójta Roku 2014, organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP pod patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znalazło się dwóch wójtów z naszego województwa. O zaszczytny tytuł Wójta Roku 2014 ubiegają się p. Maria Włodarczyk, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona oraz p. Janusz Pierzyna, Wójt Gminy Jasienica.   ...więcej
Seminarium w ramach projektu "Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych - wymiana i transfer umiejętnosci technicznych i metodologicznych" - zmiana godziny rozpoczęcia
 
Uprzejmie informujemy Państwa, iż w dniu 15 kwietnia br. (środa) odbędzie się seminarium organizowane w ramach projektu Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych - wymiana i transfer umiejętności technicznych i metodologicznych, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, a partnerami: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Główny Instytut Górnictwa oraz SPAQuE - spółka publiczna do spraw jakości środowiska, zajmująca się rewitalizacją terenów poprzemysłowych w regionie Walonii w Belgii.   ...więcej
Marcowy biuletyn URBACT już dostępny!
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do lektury marcowego Biuletynu Informacyjnego URBACT.   ...więcej
Seminarium „Społeczny aspekt rewitalizacji na przykładzie dokumentu Polityki Społecznej dla Miasta Łodzi 2020+", 24 kwietnia 2015
 
2015 Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów pn. „Społeczny aspekt rewitalizacji na przykładzie dokumentu Polityki Społecznej dla Miasta Łodzi 2020+ - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. (tj. piątek) w sali konferencyjnej „C” obiektu przy ul. Opolskiej 22 w Katowicach, rozpoczęcie o godzinie 11.15 (przewidywany czas trwania do godz. 14.30).   ...więcej
Regionalne Forum Liderów Odnowy Wsi, 5-6 maja br. w Wiśle
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Regionalnym Forum Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego, które odbędzie się w dniach 5-6 maja br. (wtorek - środa) w Wiśle (Hotel “Pod Jedlami”, 43-460 Wisła, ul. Beskidzka 17, www.podjedlami.pl). Spotkanie organizowane jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego, który współfinansuje koszty organizacji spotkania. Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 12.00.  ...więcej
Warsztaty sektorowe pn. „Efektywność energetyczna w kontekście PPP” w dn. 24 marca 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) – we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – zorganizował w dn. 24 marca br. bezpłatne warsztaty sektorowe pn. „Efektywność energetyczna w kontekście PPP”.   ...więcej
Seminarium "Miasto: planowanie rozwoju i rewitalizacja", 9 marca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Fundacją O!Miasto zorganizował w dn. 9 marca br. seminarium pn. „Miasto: Planowanie rozwoju i rewitalizacja". Seminarium poprowadziła p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, architekt i urbanista, Prezes Fundacji na rzecz rozumnej urbanizacji „O! Miasto”.  ...więcej
Warsztaty pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja” w dn. 17 marca 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 marca 2015 roku (wtorek) w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (ul. Kościuszki 43, lokal nr 5, III piętro, sala konferencyjna) odbędzie się II edycja - organizowanych dla gmin woj. śląskiego przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - warsztatów pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 551
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.