polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
Śląski Zwiazek Gmin i Powiatów - LIDEREM INNOWACJI
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Śląski Związek Gmin i Powiatów, realizator projektu "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych" zdobył pierwsze miejsce w konkursie Regaty Rozwoju organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą. uzyskując tym samym tytuł Lidera Innowacji.  ...więcej
Czerwcowy Biuletyn URBACT już dostępny
 
Zapraszamy Państwa do lektury czerwcowego Biuletynu URBACT.   ...więcej
Rozpoczęła się V edycja Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”
 
Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorem Programu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.  ...więcej
Konkurs grantowy NBP dla jednostek samorządu terytorialnego
 
Narodowy Bank Polski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w konkursie na granty edukacyjne z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do dnia 1 września br. samorządy mogą składać wnioski w konkursie na realizację projektów z ww. zakresu.  ...więcej
Warsztaty dot. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN’ów) oraz Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią w dn. 3 lipca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 3 lipca br. w Katowicach odbyły się warsztaty dot. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN’ów) oraz Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.  ...więcej
Posiedzenie Komisji ds. UE w dniu 25 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 czerwca w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji ds. UE, którego tematem była Pomoc Publiczna, w tym w zakresie zadań własnych (rekompensaty).   ...więcej
VIII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w dn. 25 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 25 czerwca br. odbyło się VIII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w Chorzowie. Tematem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, jak i kwestia możliwości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (zaprogramowanych w osi priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna) działań związanych z odnawialnymi źródłami energii.  ...więcej
Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów 29.06.2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2015 r. w Gminie Żarki (powiat myszkowski) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematyka posiedzenia Konwentu obejmowała m.in. zagadnienia związane z najnowszymi zmianami legislacyjnymi w zakresie prawa samorządowego, a także przygotowaniem do realizacji projektów jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 578
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.