polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Spotkanie konsultacyjne dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dn. 16 lutego 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 luteo br. (poniedziałek) w Katowicach (budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala nr 402, IV piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne z p. Krzysztofem Nowakiem, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.   ...więcej
Specjalny Biuletyn URBACT!
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu Specjalnego URBACT  ...więcej
Spotkanie gmin i powiatów województwa śląskiego w/s programu restrukturyzacji górnictwa, 27 stycznia 2015 r., Katowice
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 stycznia 2015 r. w Katowicach w siedzibie KZK GOP odbyło się spotkanie samorządowców naszego województwa w sprawie restrukturyzacji górnictwa.  ...więcej
Spotkanie samorządowców z przedstawicielami przedsiębiorstw eneregtycznych w dn. 27 stycznia 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) zorganizował w dn. 27 stycznia 2015 r. w Katowicach spotkanie prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów jst członkowskich ŚZGiP z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych  ...więcej
Dni Informacyjne URBACT III - 5-6 luty 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 5-6 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ulicy Wspólnej 2/4 odbędą się Dni Informacyjne programu URBACT III.  ...więcej
Spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin III i IV regionu WPGO w dn. 19 stycznia 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na skomplikowany charakter rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gmin, Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował bezpłatne spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin III i IV regionu, wskazanego w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Woj. Śląskiego.   ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Ornontowicach 16 stycznia 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2015 r. (piątek) w Ornontowicach (powiat mikołowski) odbyło się pierwsze w tej kadencji samorządowej posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.   ...więcej
Szkolenie pt. "Zamawianie dokumentów planistycznych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (procedura)" - 19-20 stycznia 2015 r. - odwołane
 
Uprzejmie informujemy Państwa, iż szkolenie pt. „Zamawianie dokumentów planistycznych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (procedura)”, planowane na dni 19-20 stycznia 2015 r. (poniedziałek-wtorek) ze względu na niską frekwencję nie odbędzie się.   ...więcej
Grudniowy biuletyn URBACT już dostępny
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do lektury grudniowego Biuletynu Informacyjnego URBACT.  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 522
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.