polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
Szkolenie dla Radnych pt. "Finanse publiczne dla Radnych" w dn. 15 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dn. 15 grudnia br. (poniedziałek) odbyło się organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów szkolenie dla radnych Gmin i Powiatów pt. "Finanse publiczne dla Radnych".  ...więcej
Spotkanie pn. "PPP - DOBRY WYBÓR" w dn. 8 stycznia 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 8 stycznia 2015 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie pn. "PPP - DOBRY WYBÓR" z Panem Piotrem Uszokiem - Prezydentem Katowic w latach 1998 - 2014. Tematem   ...więcej
Studia podyplomowe dot. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 
Uprzejmie informujemy, iż Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi nabór na Studia podyplomowe dot. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  ...więcej
X Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi, 8-9 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-9 grudnia br. (poniedziałek-wtorek) w Ośrodku Wypoczynkowym Orle Gniazdo w Hucisku (Gmina Włodowice, powiat zawierciański) odbędzie się X Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego pt. Seniorzy na wsi wyzwania i możliwości. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 12.00.  ...więcej
Targi TRANSPORT INNOVATION FORUM&EXPO w dn. 2-3 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 2–3 grudnia 2014 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się targi TRANSPORT INNOVATION FORUM&EXPO. Organizatorem targów było Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Przy okazji targów odbyły się też konferencje tematyczne.  ...więcej
III szkolenie w ramach kursu dot. gospodarowania energią w gminie
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 8 grudnia 2014 r. odbyło się III szkolenie w ramach kursu dot. gospodarowania energią w gminie w Katowicach. Tematem szkolenia były założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  ...więcej
Seminarium pn. „Planowanie partnerskie” w dn. 9 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 9 grudnia br. (wtorek) odbyło się seminarium pn. „Planowanie partnerskie”, organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice (TUP).   ...więcej
Spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdawczości z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Planie gospodarowania odpadami województwa śląskiego w dn. 18 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 grudnia br. (czwartek) w Katowicach (budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala nr 402, IV piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdawczości z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Planie gospodarowania odpadami województwa śląskiego w 2014 r.   ...więcej
Seminarium pn. „Przestrzeń publiczna a rozwój miasta” w dn. 27 listopada 2014 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) – we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice (TUP) zorganizował w dn. 27 listopada br. seminarium pn. „Przestrzeń publiczna a rozwój miasta”.   ...więcej
Posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych ŚZGiP w dn. 3 grudnia 2014
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (grupa robocza ds. ZP) odbędzie się w dn. 3 grudnia 2014 r. (środa) w siedzibie Związku  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 509
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.