polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25 lat działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów obchodzi 25-lecie swojego istnienia.   ...więcej
Zgromadzenie Ogólne Związku, 8 grudnia 2016 r. Czechowice-Dziedzice
 
  ...więcej
Szkolenie "FUNDRISING jako alternatywna metoda finansowania działalności organizacji obywatelskich na obszarach wiejskich", 14.12.2016 r. Katowice
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia br. (środa) odbędzie się szkolenie pt. „FUNDRISING jako alternatywna metoda finansowania działalności organizacji obywatelskich na obszarach wiejskich”. Rozpoczęcie o godzinie 9.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, I piętro, sala 103).  ...więcej
VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w dn. 6 - 8 grudnia 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 6 - 8 grudnia 2016 r. (wtorek-środa-czwartek) odbędzie się VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki.   ...więcej
Broszura informacyjna ws. centralizacji VAT w jst
 
Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną ws. centralizacji VAT w jst.  ...więcej
Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) w Warszawie
 
W dn. 16 listopada 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Było to drugie posiedzenie odbywające się w ramach prezydencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która rozpoczęła się w lipcu br.  ...więcej
Spotkania konsultacyjne dot. projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
 
Uprzejmie informujemy, iż Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje cykl spotkań konsultacyjnych dot. projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.  ...więcej
Nagroda TUP o/Katowice za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki...
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia br. odbędzie się finał XXVII Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Katowice na prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.   ...więcej
Forum naukowe pn. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju." w dn. 24 listopada 2016 r. w Częstochowie
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 24 listopada br. (czwartek) w Częstochowie (Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Aleja Armii Krajowej 19, Częstochowa) odbędzie się Forum naukowe pn. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju."   ...więcej
Wyjazdowe seminarium dot. zagadnień związanych z gospodarowaniem energią w gminie w dn. 13 - 14 grudnia 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 13 – 14 grudnia br. (wtorek-środa) Związek organizuje wyjazdowe seminarium dot. zagadnień związanych z gospodarowaniem energią w gminie.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 661
Następne >>

Bezpieczeństwo publiczne
Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.