polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25 lat działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów obchodzi 25-lecie swojego istnienia.   ...więcej
Konferencja Technologie Internetu Rzeczy wspierające rozwój organizacji
 
Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie Internetu Rzeczy wspierające rozwój organizacji", która odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników zarówno z korzyściami jak i problemami, które towarzyszą technologii Internetu Rzeczy.   ...więcej
Seminarium "Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy", 23 września 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniu 23 września 2016 r. (piątek) Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Fundacją O!Miasto organizuje seminarium pn. „Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy”.  ...więcej
Spotkanie nt. aktualnych problemów bezpieczeństwa publicznego – istotnych z punktu widzenia jst województwa śląskiego, 6 września br.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 września br. w Katowicach odbyło się spotkanie nt. aktualnych problemów bezpieczeństwa publicznego – istotnych z punktu widzenia jst województwa śląskiego. Współorganizatorami spotkania byli Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Śląski Urząd Wojewódzki.   ...więcej
XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w dn. 22 - 23 września 2016 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 22 – 23 września br. (czwartek – piątek) w Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe) odbędzie się XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.  ...więcej
Posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Związku w dn. 2 września 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dn. 2 września 2016 r. (piątek) w siedzibie Związku   ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wojtów w Toszku
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 czerwca br. (poniedziałek) w Toszku (powiat gliwicki) odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.   ...więcej
Spotkanie nt. współpracy samorządów z firmą TAURON Dystrybucja S.A. w sytuacjach kryzysowych o podłożu lub aspektach energetycznych w dn. 23 czerwca 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów w dn. 23 czerwca 2016 r. zorganizował spotkanie nt. współpracy samorządów z firmą TAURON Dystrybucja S.A. w sytuacjach kryzysowych o podłożu lub aspektach energetycznych.   ...więcej
XVII Forum Energia w Gminie 16 czerwca 2016 r., Katowice
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 16 czerwca 2016 r. odbyło się XVII Forum Energia w Gminie. Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań skierowanych do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji.   ...więcej
III Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy w dn. 16 - 17 czerwca 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 16 ‒ 17 czerwca 2016 r. w Łodzi odbyło się III Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy. Wydarzenie to organizowane jest od 2006 r. przez pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 640
Następne >>

Bezpieczeństwo publiczne
Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.