polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25 lat działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów obchodzi 25-lecie swojego istnienia.   ...więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Ekologii i Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej w dn. 10 lutego 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dn. 10 lutego 2016r. (środa) na Wydziale Teologii UŚ, o g. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ekologii i Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, które dotyczyć będzie problematyki związanej z projektem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.   ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wójtów 2-4 marca 2016 r. w Szczyrku
 
Uprzejmie informujemy, że kolejne, tym razem 3-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dniach 2-4 marca br. (środa-czwartek-piątek) w Hotelu SKALITE (ul. Krokusów 4, www.hotelskalite.pl ) w Szczyrku (powiat bielski).   ...więcej
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
Warsztat dot. prezentacji raportu z badania standardów usług pomocy i integracji społecznej w jst, 4 lutego br.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztat dot. prezentacji raportu z badania standardów usług pomocy i integracji społecznej w jst, który odbędzie się w dn. 4 lutego br. (czwartek) o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym UŚ (ul. Jordana 18, sala 401).  ...więcej
Posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych ŚZGiP w dn. 27 stycznia 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 27 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  ...więcej
Seminarium pt. „Ograniczenie niskiej emisji w gminach” w dn. 9 lutego 2016 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) organizuje w dn. 9 lutego 2016 r. (wtorek) bezpłatne regionalne seminarium pt. „Ograniczenie niskiej emisji w gminach”. Seminarium odbędzie się w Katowicach.  ...więcej
X posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w dn. 21 grudnia 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 21 grudnia 2015 r. odbyło się w Chorzowie X posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii.  ...więcej
Seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi w dn. 15 - 16 grudnia 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów w dn. 15 – 16 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej zorganizował seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 618
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.