polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
Szkolenie z zakresu "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", Katowice, dn. 21 września 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów w dn. 21 września br. (poniedziałek) organizuje szkolenie pt. ,,Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. Szkolenie odbędzie się w Katowicach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, sala 407, IV p.) w godzinach 10.00–15.00.   ...więcej
Lipcowo-sierpniowy biuletyn URBACT już dostępny
 
Zapraszamy Państwa do lektury lipcowo-sierpniowego biuletynu URBACT.   ...więcej
Konferencja prasowa nt. projektu ustawy o związkach metropolitalnych w dn. 4 września 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w Śląski Związek Gmin i Powiatów (regionalna organizacja samorządu lokalnego województwa śląskiego) organizuje w dn. 4 września 2015 r. (tj. najbliższy piątek) konferencję prasową, której wiodącym tematem będzie sprawa projektu ustawy o związkach metropolitalnych.  ...więcej
Konferencja pn. „Gmina jako istotny kreator lokalnej polityki energetycznej” w dn. 10 września 2015 r. w UM Częstochowa
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 10 września 2015 r. (czwartek) na sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa odbędzie się konferencja pn. „Gmina jako istotny kreator lokalnej polityki energetycznej”. Organizatorem konferencji jest Urząd Miasta Częstochowa.  ...więcej
Benjamin Barber gościem specjalnym podczas XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, 1-2 października, Katowice
 
Benjamin Barber, autor bestsellera „Gdyby burmistrzowie rządzili światem“ gościem specjalnym XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się 1-2 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach - najnowocześniejszym obiekcie konferencyjnym w Polsce.  ...więcej
Poradnik dla polskich samorządów na temat zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza pn. „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”
 
Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) we współpracy z niemiecką firmą doradczą adelphi opracowała publikacje pt. „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”.  ...więcej
Śląski Zwiazek Gmin i Powiatów - LIDEREM INNOWACJI
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Śląski Związek Gmin i Powiatów, realizator projektu "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych" zdobył pierwsze miejsce w konkursie Regaty Rozwoju organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą. uzyskując tym samym tytuł Lidera Innowacji.  ...więcej
Rozpoczęła się V edycja Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”
 
Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorem Programu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 584
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.