polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów w Knurowie, 17 października 2014 r.
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w najbliższym, ostatnim w tej kadencji samorządowej, posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbędzie się w dniu 17 października br.(piątek) w Knurowie (powiat gliwicki). Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach (ul. Górnicza 1).  ...więcej
Warsztat dot. komunikacji i zarządzania kryzysowego w mediach społecznościowych w jst - 23 i 24 września 2014 r.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału - w organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów – bezpłatnym warsztacie dot. komunikacji i zarządzania kryzysowego w mediach społecznościowych w samorządzie lokalnym.  ...więcej
Spotkanie Członków Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z przedstawicielami Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmian
 
W dniu 15 września br. w Katowicach odbyło się spotkanie sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) z p. Poseł Haliną Rozpondek, Przewodniczącą Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699) oraz p. Posłem Zbyszkiem Zabrowskim, Członkiem ww. Podkomisji.   ...więcej
Spotkanie konsultacyjne z p. Posłem Tadeuszem Arkitem w dn. 23 września 2014 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iz Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim organizuje spotkanie konsultacyjne pn. „Rok po wprowadzeniu reformy śmieciowej: główne problemy i postulaty de lege ferenda” z udziałem p. Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, p. Posła Tadeusza Arkita, Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami oraz Wicewojewody Śląskiego.   ...więcej
Posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Związku w dn. 17 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 września br. odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  ...więcej
Ogólnopolski Program „Samorząd, który wspiera MŚP”
 
Ogólnopolski Program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego.  ...więcej
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dn. 22-25 września 2014 r.
 
Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w kongresie jest BEZPŁATNY.  ...więcej
IV edycja Targów Usług i Produktów Biznes Expo w dn. 23-25 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 23 - 25 września br. odbędzie się IV edycja Targów Usług i Produktów Biznes Expo. w Katowicach  ...więcej
Warsztat „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania” w dn. 15 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje w dn. 15 września br. warsztat „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”.   ...więcej
Wyjazd studyjny do wsi temetycznych w Gminie Hrubieszów, 30 września - 2 października br.
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów, w ramach działań na rzecz odnowy wsi w województwie śląskim, organizuje wyjazd studyjny do wsi tematycznych w Gminie Hrubieszów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie), który odbędzie się w dniach 30 września - 2 października br. (wtorek-środa-czwartek). Wyjazd adresowany jest głównie do liderów wiejskich i realizowany w ramach wymiany dobrych praktyk i prezentacji członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 492
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.