polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25 lat działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów obchodził 25-lecie swojego istnienia.   ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Lipowej, 2-3 lutego 2017 r.
 
Uprzejmie informujemy, że kolejne, tym razem 2-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dniach 2-3 lutego br. (czwartek-piątek) w Gminie Lipowa (powiat żywiecki). Miejscem posiedzenia będzie Hotel ZIMNIK (Lipowa 990, www.zimnik.com.pl ).  ...więcej
Msza Święta, w intencji powrotu do zdrowia p. Romana Banducha - Wójta Gminy Herby
 
Uprzejmie zapraszamy wszystkich samorządowców do wzięcia udziału we Mszy Świętej, w intencji powrotu do zdrowia p. Romana Banducha – Wójta Gminy Herby, Członka Komisji Rewizyjnej Związku która odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w kościele p.w. Matki Bożej Matki Kościoła w Lisowie (Gmina Herby)  ...więcej
Spotkanie nt. innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast (UIA), 9 lutego 2017 r., Warszawa
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu sieci na rzecz rozwoju obszarów miejskich (Urban Development Network - UDN) poświęconym Innowacyjnym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (Urban Innovative Actions - UIA) organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Spotkanie odbędzie się w dn. 9 lutego w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, sala kinowa).  ...więcej
Możliwość zgłoszenia udziału Miasta w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej UE
 
Uprzejmie informujemy o możliwości składania aplikacji do udziału w ostatnich czterech partnerstwach Agendy Miejskiej UE. Uruchomienie partnerstw nastąpi w II połowie br.  ...więcej
"Mikroprzestrzenie" - zakończenie pilotażowego przedsięwzięcia ŚZGiP i TUP o/Katowice
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice był organizatorem pilotażowego przedsięwzięcia Wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu pn. "Mikroprzestrzenie miejskie". Celem przedsięwzięcia było przetestowanie mechanizmu wypracowania koncepcji dotyczących przekształceń niewielkich, „trudnych” przestrzeni miejskich z wykorzystaniem doświadczeń interdyscyplinarnych zespołów architektów, socjologów i ekonomistów oraz studentów śląskich uczelni.   ...więcej
Targi i Forum Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017”, energooszczędnych budynków, zarządzania energią i ograniczania niskiej emisji w dn. 23 - 24 lutego 2017 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 23 – 24 lutego 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędą się Targi i Forum Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017”, energooszczędnych budynków, zarządzania energią i ograniczania niskiej emisji.   ...więcej
Zgromadzenie Ogólne Związku, 8 grudnia 2016 r. Czechowice-Dziedzice
 
Uprzejmie informuję, iż w dn. 8 grudnia 2016 r. (czwartek) - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, Członka Zarządu Związku - w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się XLI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  ...więcej
Szkolenie "FUNDRISING jako alternatywna metoda finansowania działalności organizacji obywatelskich na obszarach wiejskich", 14.12.2016 r. Katowice
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia br. (środa) odbyło się szkolenie pt. „FUNDRISING jako alternatywna metoda finansowania działalności organizacji obywatelskich na obszarach wiejskich”.   ...więcej
Spotkanie konsultacyjne dot. konkursu w ramach Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA Działania 10.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
 
W związku z ogłoszeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 konkursu w ramach Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA Działania 10.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Śląski Związek Gmin i organizuje spotkanie konsultacyjne dot. ww. konkursu.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 668
Następne >>

Bezpieczeństwo publiczne
Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.