polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
Spotkanie dot. problematyki gospodarowania nieruchomościami w dn. 17 listopada 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 listopada br. Śląski Związek Gmin i Powiat zorganizował spotkanie poświęcone problematyce regulowania spraw związanych z korzystaniem bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości komunalnych, zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz naliczania opłat z tego tytułu.  ...więcej
Seminarium pn. „Przestrzeń publiczna a rozwój miasta” w dn. 27 listopada 2014 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) – we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice (TUP) – organizuje w dn. 27 listopada br. (czwartek) seminarium pn. „Przestrzeń publiczna a rozwój miasta”.   ...więcej
Spotkanie dot. aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami w gronie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w dn. 4 listopada 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 4 listopada br. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się spotkanie dot. aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami w gronie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (członkowskich ŚZGiP).  ...więcej
Kurs dot. gospodarowania energią w gminie
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów - we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach - uruchomił kurs dot. gospodarowania energią w gminie.  ...więcej
X Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi, 8-9 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-9 grudnia br. (poniedziałek-wtorek) w Ośrodku Wypoczynkowym Orle Gniazdo w Hucisku (Gmina Włodowice, powiat zawierciański) odbędzie się X Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego pt. Seniorzy na wsi wyzwania i możliwości. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 12.00.  ...więcej
Seminarium pn. „Planowanie partnerskie” w dn. 9 grudnia 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) – we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Katowice (TUP) – organizuje w dn. 9 grudnia br. (wtorek) seminarium pn. „Planowanie partnerskie”. Seminarium odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala 401 na IV piętrze), rozpoczęcie o godz. 11.00 i potrwa ok. trzy godziny.   ...więcej
Posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych ŚZGiP w dn. 3 grudnia 2014
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (grupa robocza ds. ZP) odbędzie się w dn. 3 grudnia 2014 r. (środa) w siedzibie Związku  ...więcej
Listopadowy Biuletyn URBACT już dostępny
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do lektury listopadowego Biuletynu Informacyjnego URBACT.   ...więcej
Październikowy Biuletyn URBACT już dostępny
 
Uprzejmie zapraszamy do lektury październikowego Biuletynu Informacyjnego URBACT.   ...więcej
Konferencja „Wolne oprogramowanie w geoinformatyce"
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-24 października 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. Pułaskiego 25 (budynek P) odbędzie się konferencja „Wolne oprogramowanie GIS i otwarte dane w administracji publicznej" oraz warsztaty praktycznego wykorzystania programu QGIS w pacy z danymi przestrzennymi.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 503
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.