polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Szkolenie dot. nowelizacji ustawy ustawy o utrzymaniu czystości i porzą…dku w gminach w dn. 5 marca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 5 marca 2015 r. (czwartek) w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (ul. śšw. Huberta 43/45) odbędzie się - organizowane przez Polską Izbę Ekologii - odpłatne szkolenie pt. "Zmiany wynikają…ce z uchwalonej w dniu 28.11.2014 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porzą…dku w gminach".   ...więcej
Seminarium "Miasto: planowanie rozwoju i rewitalizacja", 9 marca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy Fundacją O!Miasto organizują seminarium pn. „Miasto: Planowanie rozwoju i rewitalizacja”, które odbędzie się w dniu 9 marca br. (poniedziałek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, Katowice) w sali 401, rozpoczęcie o godzinie 12.00 (przewidywany czas zakończenia ok. godziny 15.00). Seminarium poprowadzi p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, architekt i urbanista, Prezes Fundacji na rzecz rozumnej urbanizacji „O! Miasto”.  ...więcej
Spotkanie Samorządowców z p. Ministrem Markiem Wójcikiem w dn. 27 lutego 2015 r. w Chorzowie
 
Uprzejmie informujemy, że w dn. 27 lutego br. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował spotkanie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Starostów gmin i powiatów członkowskich Związku z p. Markiem Wójcikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Spotkanie to było poświęcone aktualnym kwestiom będącym przedmiotem prac Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w tym dot. wypracowania kierunków i konkretnych propozycji zmian prawa samorządowego.   ...więcej
Spotkanie konsultacyjne pn. „Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na rok 2016" w dn. 23 marca 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje - podobnie jak w roku ubiegłym - bezpłatne spotkanie konsultacyjne pn. „Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok”. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek), w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  ...więcej
Ogólnopolski Kongres "STOP - niskiej emisji" w dn. 24 marca 2015 r. w Warszawie
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 24 marca 2015 r. (wtorek) odbędzie bezpłatny Ogólnopolski Kongres "STOP - niskiej emisji" na Stadionie Narodowym w Warszawie.  ...więcej
Warsztaty pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja” w dn. 17 marca 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 marca 2015 roku (wtorek) w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (ul. Kościuszki 43, lokal nr 5, III piętro, sala konferencyjna) odbędzie się II edycja - organizowanych dla gmin woj. śląskiego przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - warsztatów pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja  ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Wegierskiej Górce - 19-20 marca br.
 
Uprzejmie informujemy Państwa na kolejne, tym razem 2-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbędzie się w dniach 19-20 marca br. (czwartek-piątek) w Hotelu BESKIDIAN (ul. 3 maja 12, http://beskidian.com) w Węgierskiej Górce (powiat żywiecki).  ...więcej
Spotkanie poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
W dniu 19 lutego 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   ...więcej
Robocze spotkanie nt. oświetlenia w gminach w dn. 20 lutego 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 20 lutego 2015 r. odbyło się robocze spotkanie w Katowicach, którego celem było uzgodnienie zakresu tematycznego oraz celów spotkania dot. oświetlenia w gminach z wybranymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 542
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.