polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
UWAGA: odwołane posiedzenie grupy roboczej ds. ZP Związku w dn. 25 marca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, że posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 25 marca 2015 r. (tj. jutro) w siedzibie Związku zostało odwołane.  ...więcej
UWAGA: Odwołane spotkanie z p. K. Nowakiem - Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śl. Urz. Wojewódzkiego (14 kwietnia br., Katowice)
 
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na inne, pilne obowiązki p. K. Nowaka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie z p. Dyrektorem planowane na dzień 14 kwietnia br. (rozpoczęcie o godz. 10.00).  ...więcej
Warsztaty sektorowe pn. „Efektywność energetyczna w kontekście PPP” w dn. 24 marca 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) – we współpracy z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – zorganizował w dn. 24 marca br. bezpłatne warsztaty sektorowe pn. „Efektywność energetyczna w kontekście PPP”.   ...więcej
Seminarium "Miasto: planowanie rozwoju i rewitalizacja", 9 marca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Fundacją O!Miasto zorganizował w dn. 9 marca br. seminarium pn. „Miasto: Planowanie rozwoju i rewitalizacja". Seminarium poprowadziła p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, architekt i urbanista, Prezes Fundacji na rzecz rozumnej urbanizacji „O! Miasto”.  ...więcej
Warsztaty pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja” w dn. 17 marca 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 marca 2015 roku (wtorek) w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (ul. Kościuszki 43, lokal nr 5, III piętro, sala konferencyjna) odbędzie się II edycja - organizowanych dla gmin woj. śląskiego przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - warsztatów pn. Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja  ...więcej
II regionalne seminarium "MobilnyŚląsk" w dniu 17 marca 2015 r.
 
W dniu 17 marca br. (wtorek) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A) odbędzie się II regionalne seminarium transportowe "Mobilny Śląsk". Rozpoczęcie seminarium o godz. 10.00. Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom mobilności miejskiej w perspektywie 2014-2020, a w szczególności planom mobilności oraz lnteligentnym Systemom Transportowym. Organizatorem przedsiewzięcia są: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Katowice oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.  ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
Wybory Prezesa Związku Miast Polskich
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 5 marca br. w Poznaniu podczas XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (ZMP) i Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego odbyły się wybory Prezesa Związku Miast Polskich i członków Zarządu ZMP. Prezesem Związku Miast Polskich został p. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  ...więcej
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Wegierskiej Górce - 19-20 marca br.
 
Uprzejmie informujemy Państwa na kolejne, tym razem 2-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w dniach 19-20 marca br. (czwartek-piątek) w Hotelu BESKIDIAN (ul. 3 maja 12, http://beskidian.com) w Węgierskiej Górce (powiat żywiecki).  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 547
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.