polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów 29.06.2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2015 r. w Gminie Żarki (powiat myszkowski) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematyka posiedzenia Konwentu obejmowała m.in. zagadnienia związane z najnowszymi zmianami legislacyjnymi w zakresie prawa samorządowego, a także przygotowaniem do realizacji projektów jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   ...więcej
Posiedzenie Komisji ds. UE w dniu 25 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 czerwca w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji ds. UE, którego tematem była Pomoc Publiczna, w tym w zakresie zadań własnych (rekompensaty).   ...więcej
UWAGA: zmiana miejsca posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wojtów ŚZGiP, 29 czerwca br. w Gminie Żarki.
 
Uprzejmie informujemy, iż doszło do zmiany miejsca posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 29 czerwca br. (poniedziałek) w Gminie Żarki (powiat myszkowski). Posiedzenie to odbędzie się w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.00.  ...więcej
VIII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w dn. 25 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 25 czerwca br. odbyło się VIII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w Chorzowie. Tematem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, jak i kwestia możliwości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (zaprogramowanych w osi priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna) działań związanych z odnawialnymi źródłami energii.  ...więcej
Warsztaty dot. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN’ów) oraz Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią w dn. 3 lipca 2015 r.
 
Uprzejmie zapraszamy na warsztaty dot. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN’ów) oraz Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, które odbędą się w dn. 3 lipca br. (piątek) w Katowicach   ...więcej
Spotkanie dot. aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami w gronie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w dn. 24 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 24 czerwca br. odbyło się spotkanie dot. aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami w gronie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (członkowskich ŚZGiP).  ...więcej
Posiedzenie Komisji ds. UE w dniu 25 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 czerwca (czwartek) o godz. 9.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18, sala „401”, IV p.) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji ds. UE, którego tematem będzie Pomoc Publiczna, w tym w zakresie zadań własnych (rekompensaty).   ...więcej
Seminarium podsumowujące kurs dot. gospodaraowania energią w gminie w dn. 9 - 10 czerwca 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 9 – 10 czerwca br. w Szczyrku odbyło się wyjazdowe seminarium podsumowujące - organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach - kurs dot. gospodarowania energią w gminie.  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 575
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.