polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
www.gmina.pl
Warsztat „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania” w dn. 15 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje w dn. 15 września br. warsztat „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”.   ...więcej
Posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Związku w dn. 3 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dn. 3 września 2014 r. (środa) w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43/5, Katowice, III piętro).  ...więcej
Ogólnopolski Program „Samorząd, który wspiera MŚP”
 
Ogólnopolski Program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego.  ...więcej
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dn. 22-25 września 2014 r.
 
Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udział w kongresie jest BEZPŁATNY.  ...więcej
IV edycja Targów Usług i Produktów Biznes Expo w dn. 23-25 września 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 23 - 25 września br. odbędzie się IV edycja Targów Usług i Produktów Biznes Expo. w Katowicach  ...więcej
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Damiana Galuska, Wójta Gminy Pawłowice   ...więcej
Oferta pracy na zastępstwo - Specjalista ds. wdrażania Polityki Spójności
 
Śląski Związek Gmin i Powiatów poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Polityki Spójności (praca na zastępstwo) Miejsce pracy: śląskie / Katowice  ...więcej
Warsztaty „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania” w dn. 30 czerwca i 1 lipca 2014 r.
 
Śląski Związek Gmin i Powiatów był organizatorem warsztatów „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności – zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”.   ...więcej
Bieg Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 12 lipca 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 12 lipca 2014 r. (sobota) odbędzie się kolejny bieg w ramach Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Czeladzi.  ...więcej
Szkolenie pn. Zadania Wydziałów Komunikacji w perspektywie zmian legislacyjnych” w dn. 23-24 czerwca 2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dn. 23-24 czerwca br. w Cieszynie odbyło się szkolenie dla pracowników Wydziałów Komunikacji Urzędów Miast na prawach powiatu oraz Starostw Powiatowych woj. śląskiego pt. „Zadania Wydziałów Komunikacji w perspektywie zmian legislacyjnych”.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 487
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
 Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.