polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
V Kongres Urbanistyki Polskiej, 9-11 września 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 9-11 września br. w Łodzi odbędzie się V Kongres Urbanistyki Polskiej.  ...więcej
Posiedzenie Komisji ds. UE w dniu 18 maja 2015 r.
 
W dniu 18 maja br. w Centrum Konferencyjnym Opal w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji ds. UE Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematem posiedzenia były aktualne zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z EFRR, których celem wiodącym jest cel społeczny (w tym w zakresie rewitalizacji, infrastruktury społecznej oraz edukacji) planowanych do realizacji przez ZIT/RIT. Data aktualizacji: 19 maja 2015 r.   ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
Wybory nowego Przewodniczącego Związku w dn. 15 maja 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 15 maja 2015 r. (piątek) - na zaproszenie p. Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze i Członka Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - w Zabrzu odbyła się XXXVIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.   ...więcej
Konferencja ,,Finanse Komunalne", 8-9 czerwca 2015, Jachranka k. Warszawy - patronat Związku
 
Śląski Związek Gmin i Powiatów jest patronem instytucjonalnym VII Konferencji Finansów Komunalnych - ,,Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy”, organizowanej przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer oraz Finanse Komunalne – miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy. Poniżej zamieszczamy program konferencji. Informujemy, że dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku został uzgodniony nieco niższy koszt udziału w konferencji (10% rabatu).  ...więcej
Spotkanie delegacji jst członkowskich Związku z przedstawicielami firmy TAURON Dystrybucja S.A. dot. stanu oświetlenia w gminach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 25 maja br. - na zaproszenie p. Andrzeja Dziuby, Prezydenta Miasta Tychy - w Urzędzie Miasta Tychy odbyło się spotkanie delegacji jst członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z przedstawicielami firmy TAURON Dystrybucja S.A. dot. stanu oświetlenia w gminach.   ...więcej
Spotkanie informacyjne URBACT III 18 maja 2015 r. w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 maja br. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dot. programu URBACT III organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach działań Krajowego Punktu Kontaktowego.   ...więcej
Spotkanie informacyjne nt. działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Katowicach
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 maja 2015 r. w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne na temat działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych.   ...więcej
Kwietniowy Biuletyn Informacyjny URBACT już dostępny
 
Zapraszamy do lektury kwietniowego biuletynu informacyjnego URBACT.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 563
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
segreguj odpowiedzialnie
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
Tu mieszkam tu kupuję
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.