polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25-lecie RESTYTUCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
  ...więcej
Wydarzenia w Gminach województwa śląskiego z okazji obchodów 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego
 
W związku z przypadającymi w roku bieżącym obchodami rocznicy 25-lecia restytucji w Polsce samorządu terytorialnego poniżej zamieszczamy informacje nt. wydarzeń związanych z powyższą rocznicą w Gminach województwa śląskiego.   ...więcej
"Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania" 9 października 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyła się konferencja "Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania".   ...więcej
Konferencja z cyklu Od miasta do metropolii pt. „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” w dn. 8 października 2015 r. w Zabrzu
 
Uprzejmie informujemy, iż Górnośląski Związek Metropolitalny organizuje w dniu 8 października 2015 r. (czwartek) w Zabrzu (Teatr Nowy w Zabrzu, plac Teatralny 1) VII konferencję z cyklu Od miasta do metropolii pt. „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń  ...więcej
Konferencja "Hydrointegracje 2015" i "Melioracje (...)" w dn. 8 - 9 października 2015 w Expo Silesia w Sosnowcu
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 8 – 9 października br. (czwartek - piątek) w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbęda się Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych oraz Targi Gospodarki Komunalnej.  ...więcej
Posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych ŚZGiP w dn. 21 października 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (grupa robocza ds. ZP) odbędzie się w dn. 21 października 2015 r. (środa) w siedzibie Związku.   ...więcej
Konferencja "Podejście LEADER 2014-2020 - nowa perspektywa, nowe wyzwania" 30 września 2015 r., Koszęcin
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2015 r. (środa) w Koszęcinie (Kompleks Pałacowo Parkowy, ul. Zamkowa 3) odbyła się konferencja pt. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 - nowa perspektywa, nowe wyzwania. Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu 8 województw południowej części Polski, a także przedstawicieli wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie podejścia LEADER / RLKS w okresie programowania 2014-2020.  ...więcej
Benjamin Barber gościem specjalnym podczas XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, 1-2 października, Katowice
 
Benjamin Barber, autor bestsellera „Gdyby burmistrzowie rządzili światem“ gościem specjalnym XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się 1-2 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach - najnowocześniejszym obiekcie konferencyjnym w Polsce.  ...więcej
Komunikat Ministerstwa Finansów ws. wyroku TSUE - centralizacja rozliczania podatku VAT z dn. 29 września 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym został opublikowany Komunikat Ministerstwa Finansów ws. wyroku TSUE w sprawie C - 276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów .  ...więcej
Seminarium pn. „Problemy planistyczne w gminach”, które odbędzie się w dniach 4 -5 listopada 2015 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim organizują seminarium pn. „Problemy planistyczne w gminach”, które odbędzie się w dniach 4 -5 listopada (środa-czwartek) br.   ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 597
Następne >>

Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.