polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Materiały konferencyjne
Polecamy
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
«Archiwum»
III Dzień Samorządu Terytorialnego
Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Miastem Mikołów zorganizował w dniu 20 maja 2011 r.obchody "III Dnia Samorządu Terytorialnego". W ramach uroczystości odbyła się Konferencja "Rozwój lokalny u progu nowej kadencji samorządu terytorialnego", z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz organizacji regionalnych. Tematem konferencji było nakreślenie perspektyw rozwojowych społeczności lokalnych w kontekście dotychczasowych doświadczeń samorządów, uczczenie jubileuszu 20-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz wręczenie nagród laureatom konkursu "Lider Edukacji Samorządowej 2010", przyznawanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Konferencja Kończąca Projekt CityRegion.Net „Lokalna gospodarka energetyczna jako składowa zrównoważonej polityki miejskiej". Częstochowa, 12 maja 2011 r.

Miasto Częstochowa, Partner Projektu CityRegion.Net „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu”, realizowanego w ramach Programu URBACT II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zaprasza na Konferencję Kończącą Projekt CityRegion.Net „Lokalna gospodarka energetyczna jako składowa zrównoważonej polityki miejskiej", która odbędzie się w dn. 12 maja 2011 r. (czwartek) w Częstochowskim Parku Przemysłowym, ul. Wałów Dwernickiego 117/121. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 9.00.

.

Poniżej zamieszczamy program konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia do dn. 6 maja 2011 r. (piątek) do godziny 15.00 drogą elektroniczną na adres: amyga@czestochowa.um.gov.pl. Uprzejmie informujemy, że osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta Częstochowy za organizację konferencji jest p. Aneta Myga, koordynator projektu (e-mail: amyga@czestochowa.um.gov.pl, tel.: 34 3707687).

Akademia GIS - kurs podstawowy

Uprzejmie informujemy, że katowicki Oddział TUP przyjmuje zgłoszenia na kurs podstawowy GIS (systemów informacji geograficznej). Kurs odbywa się w ramach „Akademii GIS” prowadzonej przez TUP O/Katowice, a Śląski Związek Gmin i Powiatów jest partnerem przedsięwzięcia. Kurs ten pozwoli nauczyć się posługiwania komputerowymi programami GIS w planowaniu i profesjonalnych analizach. Odbiorcami szkolenia mają być praktycy, działający na rzecz jednostek administracyjnych województwa śląskiego: urbaniści, pracownicy wydziałów związanych z rozwojem przestrzennym, geodezją, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na stronie Akademii GIS (www.akademiagis.pl), tam też znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. kursu.

Dla przedstawicieli gmin należących do Związku kurs jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 4 maja br. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po weryfikacji spełnienia kryteriów, ale kolejność zgłoszeń będzie miała kluczowe znaczenie. O wynikach kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu

Seria trzech seminariów tematycznych dla członków Lokalnych Grup Wsparcia i koordynatorów polskich projektów URBACT
Zapraszamy Państwa do udziału w ostatnim, trzecim Seminarium dla członków Lokalnych Grup Wsparcia i koordynatorów polskich projektów URBACT pn. „Rewitalizacja - zintegrowane podejście dla zdegradowanych obszarów miast”.

Seminarium odbędzie się w dn. 9-10 maja 2011 r. w Krakowie (Miejsce: hotel Campanile, ul. Św. Tomasza 34, Kraków)

Udział w spotkaniu wezmą m.in. Philip Stein – URBACT Pole Manager, James Devitt - przedstawiciel LGW miasta Kirklees (UK), partner projektu LC-FACIL, polscy specjaliści-praktycy z zakresu rewitalizacji, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, trenerzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i in.

 Udział w seminarium jest BEZPŁATNY. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia, jednego noclegu (9/10 kwietnia), tłumaczenia symultanicznego oraz materiałów. Dla każdego z projektów przewidzieliśmy możliwość udziału koordynatora projektu oraz 2 osób – członków Lokalnych Grup Wsparcia.
 Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo www.urbact.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 4 maja br. (środa). 
 
Konsultacje regionalne, dotyczące projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym. Gliwice, 18 kwietnia 2011 r.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. odbyły się konsultacje regionalne, dotyczące projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw (projekt p. prof. Michała Kuleszy).

Projekt zawiera bardzo wiele artykułów w ogromnej większości niesłychanie niebezpiecznych dla samorządu. Z tego względu Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprosił do dyskusji szerokie grono uczestników. W spotkaniu wziął udział p. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Projekt został przygotowany na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP w ramach prac Forum Debaty Publicznej.

Uprzejmie informujemy, że osobą udzielającą informacji nt. spotkania w biurze Związku jest p. Justyna Łotocka (tel.: 32 25 11 021, fax: 32 25 10 985, e-mail: jlotocka@silesia.org.pl).

Konwent Burmistrzów i Wójtów w Zebrzydowicach

Uprzejmie informujemy, że kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dniu 9 maja 2011 r. (poniedziałek) w Zebrzydowicach (powiat cieszyński). Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.00 na Zamku w Zebrzydowicach (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Ks. Antoniego Janusza 21).

W trakcie posiedzenia Konwentu zostaną omówione stanowiska oraz projekty stanowisk Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczące m.in. wypłacanych przez jst. dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli, pogarszającej się kondycji finansowej gmin i powiatów, zwrotu opłat za usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina oraz potrzeby kontynuacji Programu odnowy wsi Woj. Śląskiego. Ponadto poruszona zostanie również kwestia planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na załączonej karcie zgłoszeniowej odsyłając ją na numer faksu 032 25 10 985 w terminie do dnia 29 kwietnia br. Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację posiedzenia Konwentu jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 32 25 11 021.

Inteligentna Energia w miastach - prezentacja instrumentów programu Inteligentna Energia Europa skierowanych do jednostek publicznych, w tym samorządów lokalnych i regionalnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie nt. Inteligentna Energia w miastach - prezentacja instrumentów programu Inteligentna Energia Europa skierowanych do jednostek publicznych, w tym samorządów lokalnych i regionalnych. 

.

Program „Inteligentna Energia – Europa” jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

 • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Celem spotkania było przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

 • warunków uczestnictwa,
 • zakresu tematycznego oraz priorytetów,
 • zasad finansowania,
 • zasad wypełniania wniosków.
16 - 17 maja 2011 - Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011
 W dniach  16 - 17 maja 2011 r. odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011”, poświęcona niezwykle ważnej kwestii zarządzania przestrzenią miasta. Organizatorami  Konferencji są p. Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Think Silesia, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Miasto Katowice. W tym roku Konferencja była organizowanaw ramach III Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W dniu 16 maja br. odbył się warsztat pt. ”Informacja publiczna w kształtowaniu przestrzeni. Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE”, organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i Związek Miast Polskich przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Katowice.

 Szczegółowe informacje dot. Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.europajestprosta.pl/Miasto2011.

Poniżej zamieszczone są prezentacje z warsztatu pt. ”Informacja publiczna w kształtowaniu przestrzeni. Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE”.


Zgromadzenie Ogólne Związku, dn. 20 maja 2011 r., Mikołów

W dniu 20 maja 2011 r. odbyło się w Mikołowie wyborcze Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przewodniczącym Związku na VI kadencję został wybrany po raz kolejny p. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic, który funkcję Przewodniczącego Związku pełni od roku 1995 r. Przed Zgromadzeniem Ogólnym odbyła się z udziałem p. Adama Matusiewicza, Marszałka Województwa Śląskiego, konferencja „Rozwój lokalny u progu nowej kadencji samorządu terytorialnego”, zorganizowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach obchodów III Dnia Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim. W maju bieżącego roku Związek obchodzi 20-lecie swojej działalności.

.

Zgromadzenie Ogólne dokonało również wyboru Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej Związku. Członkami Zarządu Związku zostali:

.

1) p. Zdzisław Bylok, Wójt Gminy Jaworze;

2) p. Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice;

3) p. Lucyna Ekkert, Starosta Tarnogórski;

4) p. Adam Fudali, Prezydent Rybnika;

5) p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca;

6) p. Henryk Jaroszek, Starosta Mikołowski;

7) p. Wacław Kęska, Burmistrz Pyskowic;

8) p. Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Bialej;

9) p. Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza;

10) p. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowy;

11) p. Stefan Ryt, Wójt Gminy Kobiór;

12) p. Krystyna Siejna, I Zastępca Prezydenta Katowic;

13) p. Antoni Szlagor, Burmistrz Żywca;

14) p. Adam Zając, Wójt Gminy Kłomnice.

.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Związku absolutorium za 2010 rok.

.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło także stanowiska w następujących istotnych dla regionu i samorządu lokalnego kwestiach:

1)      stanowisko w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej gmin i powiatów;

2)      stanowisko w sprawie ustawy o działalności leczniczej;

3)      stanowisko w sprawie zwrotu opłat za usługi świadczone przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina;

4)      stanowisko w sprawie wypłacanych przez jst. dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli;

5)      stanowisko w sprawie rządowego programu polityki mieszkaniowej ,,Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” (na podstawie deklaracji uczestników VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w Sosnowcu);

6)      stanowisko w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie;

7)      stanowisko w sprawie konieczności wznowienia realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego;

8)      stanowisko w sprawie opóźnień we wdrażaniu działań osi LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 projekt porządku obrad
Katowice, 4-5 kwietnia 2011 r. - Seminarium dla członków Lokalnych Grup Wsparcia i koordynatorów polskich projektów URBACT pn. „Zintegrowany rozwój miast”
Śląski Związek Gmin i Powiatów razem z partnerami Krajowego Punktu Kontaktowego Programu URBACT II w dn. 4- 5 kwietnia 2011 zorganizował  Seminarium dla członków Lokalnych Grup Wsparcia i koordynatorów polskich projektów URBACT pn. „Zintegrowany rozwój miast”.

Więcej informacji nt. seminarium oraz prezentacje znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT II www.urbact.pl
VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. Sosnowiec, 11-12 kwietnia 2011 r.

W dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Sosnowcu odbyło się VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. Organizatorem Forum był Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie i Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.

.

Tematem VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji była sytuacja mieszkaniowa postrzegana jako bariera rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy kraju, regionów i społeczności lokalnych oraz wynikające z tego wyzwania dla Rządu i dla miast. Poniżej zamieszczamy program Forum.

.

Forum zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

.

Materiały konferencyjne z Forum publikujemy TUTAJ.

Konferencja dot. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

W dniu 24 marca br. (czwartek) w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt.: „Jak zmniejszyć koszty inwestycji samorządowych - formuła partnerstwa publiczno-prywatnego”. Rozpoczęcie konferencji godz. 10.00.

 Śląski Związek Gmin i Powiatów został partnerem tej konferencji a jej głównym organizatorem był Dziennik „Rzeczpospolita”. Konferencja w Katowicach otwarła cykl konferencji poświęconej tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego organizowanego w 4 miastach w Polsce przez Dziennik „Rzeczpospolita”.  

Więcej o konferencji  

Konferencja "NOWA ENERGIA - SMART GRID - SMART CITY"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 -13 września 2011 r. (poniedziałek-wtorek) w Bielsku-Białej odbędzie się konferencja "NOWA ENERGIA - SMART GRID - SMART CITY". Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE, udzielonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Organizatorami konferencji będą m. in. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Energie Cities. Szefem Rady Programowej jest p. prof. Jan Popczyk.

Uprzejmie prosimy samorządy o zgłaszanie dobrych praktyk w dziedzinie zadządzania energią. Uprzejmie informujemy, że osobą do kontaktu w biurze Związku jest p. Bogdan Kozieł, Menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej (e-mail: bkoziel@silesia.org.pl, tel.: 32 25 11 021, 32 609 03 57, fax: 32 25 10 985).

Najnowszy Biuletyn URBACT II online!

Poniżej piętnaste wydanie biuletynu URBACT, który co miesiąc informuje Państwa o aktualnościach związanych z Programem oraz ciekawostkach z europejskich miast.

 Biuletyn URBACT II luty 2011

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej świętochłowickiej dzielnicy Lipiny

W dniu 25 lutego 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Integracji Społecznej świętochłowickiej dzielnicy Lipiny.

Powstanie Centrum Integracji Społecznej w Lipinach było efektem współpracy 4 miast: Świętochłowice, Ruda Śląska, Bytom i Chorzów w ramach projektu  Support for Cities, który zakończył się w 2007 r. i był realizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

W projekcie brało udział 5 graniczących ze sobą dzielnic, znajdujących się w obrębie 4 miast, a ponadto zlokalizowanych w samym centrum Aglomeracji Górnośląskiej. Dzielnice te to: Szombierki w Bytomiu, Chorzów II w Chorzowie, Orzegów w Rudzie Śląskiej oraz Lipiny i Chropaczów w Świętochłowicach. Mimo nieco innej charakterystyki i skali występowania problemów, cechowały się one dużym podobieństwem różnorodnych problemów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, barier przestrzennych oraz znaczących słabości strukturalnych. W ramach projektu na obszarze tych dzielnic pracowali eksperci unijni, którzy opracowali raport prezentujący główne wyzwania stojące zarówno przed wskazanymi miastami, jaki i całą Aglomeracją.  W raporcie wskazano również za pożądane powstanie w każdej z dzielnic Centrum Integracji Społeczej.

Centrum Integracji Społecznej w Lipinach uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W CIS będzie odbywała się  reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców Świętochłowic zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kilkunastu wyremontowanych salach będą prowadzone między innymi warsztaty i szkolenia, umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych, będą organizowane staże i zajęcia terapeutyczne. Z usług centrum mogą korzystać osoby bezdomne, uzależnione od używek, długotrwale bezrobotne czy też niepełnosprawne. W obiekcie będzie mieściła się również  siedziba Straży Miejskiej.

Szkolenie: Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy

W dniu 22 lutego (wtorek) br. w ramach podpisanej umowy między ŚZGiP a TUP O/Katowice odbyło się drugie ze szkoleń poświęcone tym razem tematyce” „Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i rozstrzygnięcia organów nadzorczych”. Szkolenie poprowadził p. Marcin Lachowski, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury.

 PREZENTACJA WOHY.pdf

Szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne” 23 lutego 2011 r.

W dniu 23 lutego 2011 r. odbyło się szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne” zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Otawa Group Sp. j. (partnera Instytutu MillwardBrown SMG/KRC w zakresie projektów badawczych, szkoleniowych i doradczych).  


Szkolenie poprowadził p. Witold Grzybowski - Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Henley Further Education Centre, w Henley, w Wielkiej Brytanii, partner Collect Consulting w Katowicach. Koordynator projektu wprowadzającego koncepcję partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Doradca ministra gospodarki i ministra infrastruktury. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej – cykle artykułów dot. PPP w Przeglądzie Komunalnym.

Szkolenie pozwoło ustalić podstawy dla prowadzenia „Analizy potencjału PPP w woj. śląskim”. Na podstawie analizy m.in. posiadanej wiedzy i doświadczenia pracowników, odbytych już szkoleń i projektów zrealizowanych w formule PPP, powstanie wstępny ranking gmin i powiatów o różnym stopniu przygotowania do realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Materiały szkoleniowe dostępne poniżej.

Szkolenie „Wielka nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego" 28 lutego 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. odbyło się szkolenie „Wielka nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - praktyczne zastosowanie w pracy organów administracji zmian wprowadzonych ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r.” zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Otawa Group Sp. j. (partnera Instytutu MillwardBrown SMG/KRC w zakresie projektów szkoleniowych, badawczych i doradczych).

Seminarium poprowadził p. Łukasz Sadkowski – Sędzia, praktyk w dziedzinie postępowania administracyjnego, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, autor publikacji w dziedzinie prawa administracyjnego.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sposób istotny zmienia dotychczasowy model prowadzonych postępowań administracyjnych. Szkolenie wskazało niezbędne zmiany procedur prowadzenia postępowania administracujnego, stawiane przez nowe prawo. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 23 grudnia 2010 roku i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawodawca wskazał takie vacatio legis po to, aby poszczególne organy administracji publicznej, ale i pracownicy realizujący te zadania mieli czas na zapoznanie się z nimi, jednocześnie przygotowanie się do prowadzenia postępowań według nowych zasad – wielkiej nowelizacji KPA.

W szkoleniu uczestniczyło ok.80 przedstawicieli samorządów.

Materiały szkoleniowe dostępne poniżej.

Szkolenie "Kontrola zarządcza", Katowice, 18 lutego 2011 r.

W dniu 18 lutego 2011 r. w Katowicach odbyło się szkolenie "Kontrola zarządcza". W trakcie szkolenia poruszono kwestie związane ze zmianami wprowadzonymi Ustawą o Finansach Publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykonywania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w obszarach zarządzania finansami publicznymi .

Szkolenie poprowadził: Jarosław Kotowski – doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski, członek Kolegium Obrachunkowej Izby w Zielonej Górze, specjalizujący się w dotacjach publicznych, budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacjach dla organizacji pozarządowych. Doświadczony trener, prowadzący liczne szkolenia zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej.

Cel szkolenia uwzględniał przedstawienie istoty oraz praktycznych aspektów kontroli zarządczej.


Program oraz materiały szkoleniowe dostępne poniżej.

Warsztaty Charrette w Dąbrowie Górniczej, 9-11 lutego 2011 r.

W dniach 9-11 lutego 2011 r. (środa-piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. T. Kościuszki 25 w Dąbrowie Górniczej odbyły się 3-dniowe konsultacje społeczne w formie warsztatów Charrette, dotyczące Śródmieścia. Organizatorami warsztatów byli Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Poniżej zamieszczemy program warsztatów..

Do udziału w warsztatach zaproszono Mieszkańców Dzielnicy, przedstawicieli instytucji oświatowych i kulturalnych, dąbrowskich organizacji obywatelskich, media lokalne oraz wszystkich zainteresowanych odnową i rozwojem Śródmieścia.

.

Warsztaty Charrette w Dąbrowie Górniczej zostały przeprowadzone przez p. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa, Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

..

Uprzejmie informujemy, że materiały z warsztatów Charrette w Dąbrowie Górniczej oraz z wcześniejszych warsztatów w Szombierkach wraz z raportem końcowym znajdą Państwo TUTAJ..

..

Zapraszamy również do działu GALERIA, w którym zamieściliśmy zdjęcia z warsztatów Charrette w Dąbrowie Górniczej.

 Program warsztatów

Konkurs w ramach programu priorytetowego "system zielonych inwestycji" (GIS - Green Investment Scheme), część 1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje już po raz trzeci konkurs w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), część 1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Celem konkursu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej.

Wsparcie finansowe kierowane jest na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, tj. między innymi w budynkach administracji samorządwej i państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kulty religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. Szeroka jest również skala możliwych prac dostosowawczych w ramach termomodernizacji budynków, między innymi ocieplanie obiektów, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, czy też zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, a także wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi ogółem 550 mln zł. Dofinansowanie w tej formie stanowić może do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Ponadto wnioskodawcy mogą się ubiegać o dodatkowe środki w formie pożyczek z Narodowego Funduszu. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mln zł.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje, dotyczące konkursu będą na bieżąco zamieszczane w serwisie internetowym NFOŚiGW - www.nfosigw.gov.pl w zakładce System Zielonych Inwestycji - GIS, dział Konkursy.

Projekt „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2011 r. ruszyły prace związane z organizacją oraz rozpoczęciem działalności Biura Projektu pn. Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych"

W miesiącach styczeń i luty planuje się:

- zakończyć negocjacje i podpisać umowę z instytucją finansującą projekt,

- podjąć działania w celu zapewnienia warunków technicznych i formalnych do działalności Biura Projektu,

- zawrzeć porozumienia z wybranymi urzędami miast na prawach powiatu, urzędami gmin oraz starostwami powiatowymi, które będą reprezentantami docelowych użytkowników wypracowanego w ramach projektu narzędzia,

- zawrzeć umowy z ekspertami odpowiedzialnymi za przygotowanie koncepcji nowego narzędzia zarządzania w urzędach, 

- przygotować założenia portalu projektu.

Projekt „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” realizowany jest w celu podniesienia jakości usług poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego systemów kontroli zarządczej z uwzględnieniem elementu benchmarkingu. W szczególności zaś jego celami są:

1)       wypracowanie modelowych wskaźników efektywności działania urzędów jednostek samorządu terytorialnego z udziałem ekspertów zewnętrznych, 

2)       podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej urzędów z zakresu monitorowania i doskonalenia realizowanych działań,

3)       zaprojektowanie i udostępnienie urzędom narzędzia informatycznego do systemowego monitorowania efektywności działania jednostek,

4)       włączenie urzędów w proces systematycznego monitorowania modelowych wskaźników,

5)       identyfikacja, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk,

6)       upowszechnienie modelowych wskaźników efektywności oraz uśrednionych wyników monitorowania wśród urzędów.

Projekt realizowany będzie w dwóch fazach:

1)   faza przygotowań – od 1 lutego do 30 października 2011 roku,

2)   faza wdrożenia – od 1 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2015 roku.

Pierwszy rok realizacji projektu poświecony będzie wypracowaniu wstępnej wersji prowadzenia benchmarkingu w urzędach, drugi natomiast jego testowaniu. W kolejnych latach przewidziano działania mające na celu udoskonalenie narzędzia w oparciu o wnioski z procesu testowania oraz upowszechnienie narzędzia wśród odbiorców (urzędach). Odbiorcami efektów narzędzia będą nie tylko urzędy miast / gmin / starostwa powiatowe, ale także mieszkańcy i przedsiębiorcy gmin i powiatów, w których wdrożony zostanie benchmarking w pełnym zakresie, poprzez wpływ projektu na poprawę jakości usług świadczonych w urzędach.

Projekt w całości zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Osobami do kontaktu w sprawach związanych z projektem są:

p. Mariusz Śpiewok, Koordynator projektu oraz p. Monika Papis, Mł. spec. ds. przepływu informacji i organizacji szkoleń (tel. 032 77 60 160; 77 60 161, e-mail: benchmarking@silesia.org.pl).

Biuro Projektu mieści się w Budynku INFOSYSTEM – pokój 502

ul. Kopernika 26

40-064 Katowice

Konwent Burmistrzów i Wójtów, Ustroń, 20-21 stycznia 2011 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbędzie się w dniach 20-21 stycznia 2011 r. (czwartek-piątek) w Ustroniu (Hotel Diament). Tym razem głównym Gospodarzem Konwentu będzie p. Ireneusz Szarzec, Burmistrz Miasta Ustroń.

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest strukturą otwartą - w jego pracach biorą udział oprócz przedstawicieli gmin członkowskich również burmistrzowie i wójtowie gmin, które nie należą do naszego Związku. Na pierwszym w nowej Kadencji posiedzeniu zostaną przeprowadzone wybory Prezydium i Koordynatora Konwentu. W części konferencyjnej zaplanowaliśmy spotkania min. z Wojewodą Śląskim i nowym Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz bloki tematyczne poświęcone odnowie wsi oraz public relations w działalności samorządowej.   

Tradycyjnie już w trakcie pierwszego w nowym roku kalendarzowym posiedzenia Konwentu przewidujemy część sportowo-integracyjną, w ramach której zostanie rozegrany VI Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej (20.01 czwartek, regulamin turnieju jest dostępny na stronie www.silesia.org.pl w dziale „co? gdzie? kiedy?”).

Koszty organizacji części merytorycznej Konwentu (tj. konferencji) pokryje tradycyjnie Śląski Związek Gmin i Powiatów.  Celem pokrycia pozostałej części kosztów (tj. noclegów oraz wyżywienia) uprzejmie prosimy o wpłatę kwoty 300 zł (+VAT 23%) dla gmin członkowskich oraz kwoty 350 zł (+ VAT 23%) dla gmin nieczłonkowskich na konto Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

ING BANK ŚLĄSKI O/Katowice   03 1050 1214 1000 0007 0001 3261

(płatności można dokonać na podstawie otrzymanej po Konwencie faktury)

Bazą Konwentu będzie  SPA Hotel Diament w Ustroniu (www.hotelediament.pl , ul. Zdrojowa 3). Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi we czwartek 20 stycznia 2011 r. o godzinie 11.00 (zakwaterowanie uczestników od 09.30).

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w Konwencie na załączonej poniżej karcie potwierdzenia udziału najpóźniej do dnia 15 stycznia 2011. Szczegółowy program Konwentu zostanie  przesłany drogą elektroniczną pod adres e-mail wskazany przez Państwa na karcie potwierdzenia udziału (będzie on również dostępny na stronie internetowej Związku www.silesia.org.pl w dziale „co? gdzie? kiedy?”). Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobą odpowiedzialną za organizację Konwentu w biurze Związku jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 032 25 11 021.

Szkolenie: zagadnienia dot. układu komunikacyjnego i zrównoważonych systemów transportowych"

Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich O/Katowice podpisał Porozumienie dot. wspólnej organizacji szkoleń z zakresu planowania przestrzennego.

W dniu 14 grudnia br. odbyło się pierwsze ze szkoleń pt: zagadnienia dot. układu komunikacyjnego i zrównoważonych systemów transportowych.

Tematyka seminarium wychodzi naprzeciw potrzebom określenia niezbędnego zakresu gromadzonych danych i sposobów ich przetwarzania dla optymalnego zorganizowania szeroko pojętej obsługi obszaru gminy systemem komunikacyjnym. Szczególnie dotyczy to zasad określania kierunków rozwoju układu drogowego oraz racjonalnego etapowania inwestycji w tym zakresie, przy uwzględnieniu lokalnych możliwości finansowych oraz procedur pozyskiwania funduszy unijnych. Chcąc przybliżyć te zagadnienia, jako elementów harmonizowania i racjonalizacji rozwoju gminy, pragniemy zaprosić grupę osób bezpośrednio odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną i komunalną, inwestycje oraz zarządzanie układem drogowym (komunikacją) w urzędach miast i gmin do udziału w tym seminarium. Chcemy także zainteresować jego tematyką lokalny zarząd dróg - szczególnie jeżeli statutowo zajmuje się on nie tylko zagadnieniami dotyczącymi utrzymania sieci drogowej.
Główni prowadzący szkolenie, Jan Gregorowicz oraz Piotr Trybuś, współtworzący katowicką firmę projektową „INKOM” S.C., od blisko 20 lat zajmują się problematyką systemu komunikacyjnego aglomeracji katowickiej, wykonując m. in. pomiary i badania ruchu oraz opracowując prognozy jego zmian dla obu autostrad - A1 oraz A4, dróg ekspresowych - S1, S86 oraz S69 a także wielu innych dróg na terenie województwa śląskiego i rejonów ościennych. Są autorami studiów komunikacyjnych dla szeregu gmin województwa oraz projektantami zagadnień komunikacyjnych opracowywanych w ramach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych. Są też konsultantami w zakresie planowania rozwoju układów komunikacyjnych gmin i subregionów i członkami kilku gminnych oraz wojewódzkiej komisji urbanistycznej. Są też projektantami szeregu koncepcji oraz autorami studiów wykonalności inwestycji drogowych o zróżnicowanym zakresie kategorii i klas.

Spotkanie konsultacyjne nt. planów zagospodarowania przestrzennego 13 grudnia 2010
     W dniu 13 grudnia 2010 r. (poniedziałek) w Katowicach (budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala nr 401, IV piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne z p. Krzysztofem Nowakiem, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego oraz z p. Igorem Śmietańskim, Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa ok. 2,5 godziny.
       
       Zapraszamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniu oraz o wcześniejsze nadsyłanie pytań związanych z tematyką spotkania. Uprzejmie proszę o przesyłanie pytań pocztą elektroniczną na adres bkoziel@silesia.org.pl w terminie do dnia 8 grudnia br.
      
       Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na załączonej karcie w terminie do dnia 9 grudnia br . Osoba odpowiedzialna w Biurze Związku: p. Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej (tel. 251 09 45, e-mail: bkoziel@silesia.org.pl).
Projekt Revita-Silesia

Głównym celem projektu Revita–Silesia, realizowanego przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wraz ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, jest wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Adresatem projektu są przedsiębiorstwa, które myślą o nawiązaniu współpracy z naukowcami, oraz naukowcy, którzy szukają partnera gospodarczego do wspólnych projektów. W województwie śląskim dostrzegamy unikalne szanse inwestycyjne związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych. Projekt Revita Silesia jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów, poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: władzę samorządową i różne służby publiczne, a z drugiej strony – biznes i organizacje obywatelskie, a wreszcie – samych mieszkańców.

Przemiany gospodarcze i społeczne we współczesnym świecie doprowadziły do zaniedbań i degradacji wielu obszarów. Istotne miejsce wśród nich zajmują tereny poprzemysłowe. Stanowią one specyfikę wszystkich krajów, które pozostawiły za sobą epokę intensywnego uprzemysłowienia. W większości państw Europy od lat realizowane są działania rewitalizacyjne, mające na celu przywrócenie tych terenów społecznościom lokalnym. Ich ożywienie wiąże się z przekształceniem w nowoczesną przestrzeń gospodarczą, mieszkaniową, kulturalno-wypoczynkową. Atutem tych terenów jest często atrakcyjna lokalizacja.

W najbardziej uprzemysłowionym i wciąż podlegającym przeobrażeniom regionie kraju - na Górnym Śląsku - aż roi się od nieczynnych kopalń, hut, hal produkcyjnych i postindustrialnych nieużytków. Od lat trwa dyskusja, jak z pożytkiem dla ludzi i dla krajobrazu zagospodarować ogromne tereny poprzemysłowe.

Jeszcze niedawno inwestorzy z daleka omijali tereny pogórnicze czy pohutnicze. Obawiali się skażonej gleby i nieprzewidywalnych skutków podziemnej eksploatacji węgla.

Od kilku lat Polska włącza się aktywnie w działania rewitalizacyjne, projekty i programy międzynarodowe, a także wymianę doświadczeń w tym zakresie. Do takich inicjatyw należy projekt COBRAMAN nr 1CE084P4 pn. „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities”, dotyczący rewitalizacji terenów poprzemysłowych na terenie Europy Centralnej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu nt. projektu: (można pobrać kod z  http://blog.tvip.pl/3372/video-online-2/rewitalizacja-terenow-poprzemyslowych/)  lub link:  http://stream1.tvip.pl/revitasilesia/ 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Turystyki i Rekreacji, 23 listopada 2010 r.

Szanowni Państwo

Członkowie Komisji ds. Rozwoju Turystyki i Rekreacji

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2010 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Związku (ul. Stalmacha17, Katowice) odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Turystyki i Rekreacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele Biura ESK 2016 Katowice, którzy zaprezentowali realizowany Projekt "Katowice Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2016" oraz przedstawili szanse, jakie starania o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz samo uzyskanie tego tytułu stwarzają dla całego regionu. Po wystąpieniu zaproszonych gości, odbyła się dyskusja na temat wykorzystania tych szans przez region.

VI Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi Województwa Śląskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-4 grudnia 2010 r. (piątek - sobota) w Wiśle (Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA, odbyło się organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów VI Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi w Województwie Śląskim

Spotkanie to było okazją do podsumowania działań na rzecz odnowy wsi, przeprowadzonych w województwie śląskim w roku 2010, a także do poruszenia kilku innych istotnych kwestii, m.in. związanych z realizacją coraz liczniejszcyh projektów w ramach podejścia LEADER oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tradycyjnie już, spotkanie to było także okazją do wymiany doświadczeń, sukcesów i problemów między osobami realizującymi odnowę wsi w swoich sołectwach a przedstawicielami i moderatorami odnowy wsi, którzy brali udział w dotychczasowych działaniach Programu Odnowy Wsi 2006-2010. Wzorem lat  poprzednich część spotkania poświęcona została prezentacji laureatów tegorocznej edycji Konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego".

Szkolenie "Postępowanie egzekucyjne" 17 grudnia 2010 r.

               W dniu 17 grudnia br. (piątek) w Katowicach, w siedzibie NOT (ul. Podgórna 4, sala nr 1) odbędzie się szkolenie dla pracowników Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych pt.„Egzekucja w administracji”. Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.30, zakończenie: ok.godz. 15.30.
        
         Szkolenie poprowadzi p. Łukasz Sadkowski – Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, autor wielu publikacji z zakresu problematyki administracji publicznej, zatrudniania pracowników samorządowych, zamówień publicznych, laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie za artykuł dotyczący zamówień publicznych, współpracownik „GAZETY SAMORZĄDU i ADMINISTRACJI”.

Cel szkolenia:
• wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjno-prawnych,
• przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela – organu administracji publicznej.

Korzyści ze szkolenia:
• nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz  sporządzania niezbędnych dokumentów w trakcie postępowania,
• zapoznanie się z praktycznymi aspektami korzystania z przysługujących wierzycielowi praw.

Cena za udział w szkoleniu wynosi:
* 100 zł od osoby dla przedstawicieli gmin i powiatów należących do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
* 200 zł od osoby dla przedstawicieli gmin i powiatów nienależących do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Prosimy o dokonywanie wpłat za udział w szkoleniu na konto Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów:
Nr konta: 03 1050 1214 1000 0007 0001 3261
Tytuł płatności: szkolenie KPA
(Faktury za udział w szkoleniu będą wysyłane po zakończeniu szkolenia).

         Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu na załączonej karcie
zgłoszenia w terminie do dnia 3 grudnia (faksem na nr 32 2510 985 lub pocztą elektroniczną na adres: bkoziel@silesia.org.pl ). Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej nr tel: (32) 2510 945, e-mail: bkoziel@silesia.org.pl.

Szkolenie "Kodeks Postepowania Administracyjnego" 10 grudnia 2010 r.

         W dniu 10 grudnia br. (piątek) w Katowicach, w siedzibie NOT (ul. Podgórna 4, sala nr 1) odbędzie się szkolenie dla pracowników Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych pt. „Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.30, zakończenie: ok. godz. 15.30.
        
         Szkolenie poprowadzi p. Łukasz Sadkowski – Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, autor wielu publikacji z zakresu problematyki administracji publicznej, zatrudniania pracowników samorządowych, zamówień publicznych, laureat I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie za artykuł dotyczący zamówień publicznych, współpracownik „GAZETY SAMORZĄDU i ADMINISTRACJI”.

Cel szkolenia:
* Przekazanie uczestnikom usystematyzowanej i praktycznej wiedzy na temat wybranych zagadnień Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Korzyści ze szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dot. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a w szczególności z następującymi tematami:
* Polskie prawo administracyjne materialne i proceduralne w relacji z prawem wspólnotowym.
* Podstawowe informacje – przygotowanie procedury administracyjnej.
* Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe.
* Podstawowe zagadnienia postępowania sądowo administracyjnego.
* Skargi, a ostateczne decyzje.

Cena za udział w szkoleniu wynosi:
* 100 zł od osoby dla przedstawicieli gmin i powiatów należących do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
* 200 zł od osoby dla przedstawicieli gmin i powiatów nienależących do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Prosimy o dokonywanie wpłat za udział w szkoleniu na konto Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów:
Nr konta: 03 1050 1214 1000 0007 0001 3261
Tytuł płatności: szkolenie KPA
(Faktury za udział w szkoleniu będą wysyłane po zakończeniu szkolenia).

         Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu na załączonej karcie
zgłoszenia w terminie do dnia 3 grudnia br. (faksem na nr 32 2510 985 lub pocztą elektroniczną na adres: bkoziel@silesia.org.pl ). Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej nr tel: (32) 2510 945, e-mail: bkoziel@silesia.org.pl.

Szkolenie pn. "Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska" 17-18.11.2010

Uprzejmie informujemy, że dniach 17-18 listopada br. (środa-czwartek) w Międzybrodziu Żywieckim odbyło się szkolenie dla pracowników Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych woj. śląskiego pt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy NIAGARA, Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 29.  

 Program szkolenia
Informed Cities - Ocena wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

"Informed Cities" to współfnansowany ze środków unijnych (7. Program Ramowy) projekt, którego celem jest zbliżenie ośrodków akademickich, prowadzących badania w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz lokalnych decydentów politycznych w celu stworzenia narzędzi do efektywnego zarządzania miastami.

W ramach projektu stworzono m. in. dwa łatwo dostępne, bezpłatne narzędzia:

 • Local Evaluation 21 - narzędzie online przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego do przeprowadzenia samooceny lokalnych procesów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Po wypełnieniu formularza następuje jego analiza, a następnie po ok. 3 tygodniach powstaje Raport Local Evaluation 21, który dostarcza informacji o postępach w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Można go używać w połączeniu z dotychczas istniejącymi systemami oceny. Zawiera on informacje porównawcze z innych miejscowości, miast i regionów. Ocenę można wykonać raz w roku. Dostawca narzędzia traktuje wprowadzone dane oraz wygenerowany raport jako informacje poufne: http://www.localevaluation21.org/

 • Urban Ecosystem Europe - zestaw 20 zaawansowanych wskaźników zrównoważonego rozwoju, zapewniających przeprowadzanie zintegrowanej oceny środowiska miejskiego miast UE. Narzędzie to opiera się również na kwestionariuszach, wypełnianych przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego. Poprzez wskaźniki umożliwia ono władzom lokalnym porównanie się do innych, zbliżonych wielkością jednostek: http://informed-cities.iclei-europe.org/?id=7597

Projekt realizowany jest przez organizację ICLEI (Local Governments for Sustainability).

V Kongres Obywatelski

V Jubileuszowy Kongres Obywatelski odbył się w dniu 23 października (sobota) 2010 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej, pod hasłem IDEA POLSKI XXI Podmiotowi Polacy – Podmiotowa Polska. Obok 2 rund obrad plenarnych odbyło się również 10 sesji tematycznych.

Szczegółowe informacje dot. Kongresu znajdują się na stronie http://www.pfo.net.pl.

Konwent Burmistrzów i Wójtów, 22 października 2010 r, Chałupki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2010 r. w miejscowości Chałupki (Gmina Krzyżanowice) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Głównym tematem Konwentu był sport w małej i średniej gminie, a przede wszystkim nowe regulacje prawne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie.

Poniżej zamieszczamy roboczą notatkę z posiedzenia Konwentu  - notatka nieautoryzowana.

Spotkanie przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim z przedstawicielami hiszpańskiej fundacji INTERCOOP

W dniu 17 września 2010 r. w Katowicach w siedzibie Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim z przedstawicielami hiszpańskiej fundacji INTERCOOP, zrzeszającej 210 spółdzielni rolniczych w regionie Walencji, prowadzącej działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz wspierania potencjału gospodarczego tego regionu.  W spotkaniu, którego inicjatorem był Śląski Związek Gmin i Powiatów ze strony polskiej udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląskiej Izby Rolniczej, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania: „Partnerstwo Północnej Jury” oraz „Spichlerz Górnego Śląska”. Celem spotkania było omówienie potencjalnych możliwości współpracy międzyregionalnej na gruncie rozwoju obszarów wiejskich obu regionów.

Spotkanie koordynatorów polskich projektów URBACT II. Katowice-Nikiszowiec, 7-8 października 2010 r. (czwartek-piątek)

Partnerzy Krajowego Punktu Kontaktowego Programu URBACT II (Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie) wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Miastem Katowice zapraszają na spotkanie koordynatorów polskich projektów URBACT, które odbędzie się w dn. 7-8 października 2010 r, (czwartek-piątek)  w Katowicach-Nikiszowcu (Muzeum Historii Katowic – Oddział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4). Rozpoczęcie zaplanowaliśmy w formie krótkiej wizji lokalnej, która rozpocznie się o godz. 12.00 na Rynku w Nikiszowcu. Poniżej zamieszczamy wstępny program konferencji. W spotkaniu weźmie udział p. Jean-Loup Drubigny, Dyrektor Sekretariatu URBACT w Paryżu.

Z rozmów prowadzonych przez partnerów Krajowego Punktu Kontaktowego Programu URBACT II wynika, że spotkanie takie może być bardzo przydatne dla osób zajmujących się prowadzeniem i rozliczaniem tych projektów. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i opinii oraz zdobycia nowej wiedzy. W czasie spotkania przedstawimy efekty osiągnięte w trakcie realizacji sieci tematycznych i grup roboczych w ramach Programu URBACT II.

.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej faxem (32 25 10 985) lub drogą elektroniczną (e-mail: kkalaga@silesia.org.pl) do dn. 4 października 2010 r. (poniedziałek). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uprzejmie informujemy, że osobą odpowiedzialną w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za organizację spotkania jest p. Karolina Kalaga, Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (tel.: 32 25 11 021, fax: 32 25 10 985, e-mail: kkalaga@silesia.org.pl ).

Zgromadzenie Ogólne Związku

W dniu 1 października 2010 r. (piątek) odbędzie się w Gliwicach XXX sesja Zgromadzenia Ogólnego (miejsce: Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice", ul. Bojkowska 37, budynek nr 3 - Cechownia), obrady w godz. 10.00-12.00
dojazd: ok. 2 km od węzła autostradowego Sośnica (zjazd z ul. Pszczyńskiej w ul. Kopalnianą).

porządek obrad

Forum Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego

Biuro Organizacji Pozarządowych w Dąbrowie Górniczej serdecznie zaprasza Pełnomocników ds. NGO do udziału w Forum Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego, które odbędzie się w dniu 17 września 2010 r. (piątek) przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.


Rozpoczęcie o godzinie 14.00, zakończenie koncertem TOMATO ok. 19.00. Pełnomocnikom szczególnie polecamy seminarium dotyczące III sektora oraz współpracy, które rozpocznie się ok. 15.30. Szczegóły na stronie Biura Organizacji Pozarządowych w Dąbrowie Górniczej http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/dabrowskie-forum/924-zagbiowski-fip-festiwal-ludzi-aktywnych
W przypadku zainteresowania udziałem w Forum, prosimy o potwierdzenie obecności do 15 września na adres ngo.dabrowagornicza@gmail.com lub tel. 032 295-96-38, 032 295-68-87.

Zaproszenie do fazy testowej narzędzia „Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego” („Reference Framework for Sustainable Cities” – RFSC)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do testowania europejskiego narzędzia internetowego „Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego” („Reference Framework for Sustainable Cities” – RFSC).

.

The Reference Framework for Sustainable Cities jest to narzędzie internetowe stworzone przez europejską grupę roboczą wysokiego szczebla złożone z przedstawicieli miast, sieci lokalnych, państw członkowskich i Komisji Europejskiej w celu wsparcia miast w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenianiu strategii oraz projektów dot. zrównoważonegorozwoju miejskiego.

.

Prototyp RFSC (wersja 0) został zatwierdzony przez ministrów odpowiedzialnych za rozwój miast podczas Nieformalnego Spotkania Ministrów w Toledo 22 czerwca 2010 r. podczas hiszpańskiej Prezydencji. Prototyp narzędzia (wersja 0 – w języku angielskim) jest już dostępny na stronie internetowej: www.rfsustainablecities.eu.

.

W celu rozpoczęcia fazy testowania, zespół zarządzania projektem, prowadzony przez Francję i Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej), poszukuje 50 do 70 europejskich miast-testerów (w tym 4 z Polski), które sprawdzą narzędzie w okresie sześciu miesięcy na początku 2011 roku. Istotne jest to, aby były to nie tylko duże miasta ale także małe i średnie miasta, a także takie, które potrzebują pomocy w ocenianiu i monitorowaniu ich strategii dot. zrównoważonego rozwoju.

.

Jaki są korzyści dla miast uczestniczących w tym doświadczeniu?

W czasie testów, którym będą towarzyszyć eksperci i osoby kontaktowe danego kraju, przedstawiciele władz lokalnych na poziomie technicznym i/lub politycznym zostaną zaproszeni do:

 • Eksperymentowania różnych zastosowań i funkcji tego narzędzia;
 • Sprawdzenia narzędzia poprzez jego zastosowania do konkretnych projektów lub istniejących strategii;

 • Nawiązania dialogu na temat zarządzania i oceniania zrównoważonego rozwoju miast.

Narzędzie to pomaga także:

 • Lepiej uwzględniać „zintegrowane podejście” jako holistyczne i globalne spojrzenie na politykę miasta, poprzez pokazywanie współzależności między różnymi dziedzinami i aspektami tej polityki;
 • Zwrócić szczególną uwagę na zdegradowane dzielnice, poprzez skupienie się nad tymi zagadnieniami.

Faza testowa będzie trwała 6 miesięcy: od lutego do sierpnia 2011 r.

.

Termin składania wniosków upływa dn. 4 października 2010 r. (poniedziałek).  Poniżej zamieszczamy formularz aplikacyjny w języku polskim oraz angielskim.

.

KONTAKT

Osobą do kontaktu w biurze Związku jest p. Karolina Kalaga, Mł. Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (tel.: 32 25 11 021, e-mail: kkalaga@silesia.org.pl ).

Newsletter projektu Projektu "RegGov" w ramach Programu URBACT II
Zapraszamy do lektury Newslettera nr 4 projektu "RegGov" (do pobrania PONIŻEJ). Znajduje się w nim między innymi relacja z wizyty Partnerów Projektu "RegGov" w ramach Programu URBACT II (10-11 maja 2010 r.) w Rudzie Śląskiej.

.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast Duisburg (Niemcy) - Lider Projektu, Nijmegen (Holandia) i Halandri (Grecja), a także przedstawiciele Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi, w tym Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a także Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Tematem przewodnim spotkania była współpraca regionalna w zakresie zintegrowanego rozwoju i rewitalizacji dzielnic w miastach. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, w jaki sposób współpracują z władzami regionalnymi, a także innymi miastami w zakresie tworzenia i realizacji strategii, planów i projektów rozwoju i rewitalizacji. Spotkanie było jednym z trzech, które zaplanowano w ramach klastra poświeconego współpracy regionalnej w ramch projektu RegGov.

Głównym punktem spotkania była prezentacja działań prowadzonych przez Miasto w zakresie rewitalizacji osiedla „Kaufhaus” i wizyta na terenie osiedla. Uczestnicy z zainteresowaniem oglądali osiedle, podziwiali wartość architektoniczną, pytali o historię i docenili to co już zostało zrobione (tj. renowacja elewacji budynków, adaptacja pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną, modernizacja ul. Niedurnego wzdłuż osiedla z funduszy Unii Europejskiej), a także to co aktualnie jest wykonywane (kanalizacja, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, plac zabaw, boisko, skatepark, a także zajęcia aktywizacyjne prowadzone z mieszkańcami przez MOPS), ale jednocześnie stwierdzili, iż osiedle wymaga długotrwałej i systematycznej rewitalizacji w wymiarze przestrzennym, infrastrukturalnym, społecznym, a także gospodarczym.

Zdaniem Brigitte Grandt – przedstawicielki Partnera Wiodącego - Miasta Duisburg, które przechodzi procesy rewitalizacyjne od dziesięcioleci i podobnie jak Ruda Śląska jest miastem przemysłowym z wieloma obszarami zdegradowanymi, najlepszym rozwiązaniem jest taktyka małych kroków zakończonych sukcesem, aby zachęcić mieszkańców danego obszaru do wspólnego działania. Brigitte Grandt przekonywała, że na początku zawsze jest ciężko przekonać mieszkańców, aby się zaangażowali w działania, ale kiedy widzą choćby drobne efekty, zmieniają swoje nastawienie angażują się chętniej.

.

 4th RegGov Newsletter.pdf
Warsztaty Charrette w dzielnicy Szombierki (Bytom). 30 sierpnia, 31 sierpnia, 1 września 2010 r. (poniedziałek-środa)

30 sierpnia, 31 sierpnia oraz 1 września 2010 r. (poniedziałek-środa) w Elektrociepłowni „Szombierki” odbyły się 3-dniowe konsultacje społeczne w formie warsztatów Charrette. Organizatorami konsultacji byli: Urząd Miejski w Bytomiu oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Warsztaty Charrette polegają na procesie znajdowania najlepszych rozwiązań na rozwój miasta / dzielnicy / obszaru w procesie tworzenia kompleksowych programów rewitalizacji przy udziale wszystkich zainteresowanych i decydentów, przy wykorzystaniu wizualizacji oczekiwań władz, mieszkańców, inwestorów, firm i organizacji obywatelskich oraz na przyspieszonym wielopłaszczyznowym procesie planowania urbanistycznego, społecznego i finansowego. Zgodnie z ideą warsztatów Charrette metodologia rozwoju obszaru rozpoczyna się od analizy możliwości i uwarunkowań, po której następuje wstępna promocja i identyfikacja stron, a po niej warsztaty, dotyczące wstępnych studiów wykonalności lub biznesplanu. Kolejnym etapem jest profesjonalna promocja produktu, po której rozpoczyna się faza realizacji.

Do udziału w warsztatach zaproszono Mieszkańców Dzielnicy, przedstawicieli instytucji oświatowych i kulturalnych, bytomskich organizacji obywatelskich, media lokalne oraz wszystkich zainteresowanych odnową i rozwojem Dzielnicy Szombierki.

Warsztaty Charrette w Szombierkach zostały przeprowadzone przez p. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa, Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

.

Efektem warsztatów stanie się uzgodniona z kluczowymi przedstawicielami społeczności lokalnej propozycja założeń do strategii rozwoju przestrzennego Szombierek. Materiał ten opisany zostanie w ramach raportu „worka” podsumowującego warsztaty oraz – równolegle – w postaci dokumentu „Założeń do strategii rozwoju przestrzennego”. W tym ostatnim dokumencie uwzględnione zostaną także propozycje w formie szkiców i założeń projektowych o charakterze urbanistycznym.

.

Materiały prezentowane podczas warsztatów dostępne są TUTAJ

Konwent Burmistrzów i Wójtów, 3 września 2010, Poręba

Najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dniu 3 września 2010 r. (piątek) w Porębie. Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie (ul. Mickiewicza 2, powiat zawierciański).

Główną tematyką posiedzenia Konwentu będą kwestie związane z ochroną środowiska. Poruszone zostaną przede wszystkim główne problemy środowiskowe na terenie województwa śląskiego, regionalne programy środowiskowe, a także  działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w nawiązaniu do ostatniego kataklizmu powodziowego.

 Osobą odpowiedzialną za organizację Konwentu w Biurze Związku jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 032 25 11 021 .

 

 Program Konwentu
II Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach

W porozumieniu z organizatorami, uprzejmie informujemy, że w dniach 16-18 września 2010 r. (czwartek – piątek – sobota) odbędzie się organizowane już po raz drugi Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach. Organizatorami tegorocznego Forum są Gmina Polkowice oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feliks”.

Forum Ekoenergetyczne jest spotkaniem instytucji administracji samorządowej i rządowej, firm z sektora ekoenergetyki oraz stowarzyszeń, które zaangażowane są w przygotowanie i realizację programów i projektów rozwoju alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Program Forum obejmuje m.in:

 • warsztaty Dobrych Praktyk - praktyczne aspekty i doświadczenia już zrealizowanych inwestycji w obszarze ekoenergetyki,
 • konferencję „Metody oszczędzania energii i jej wytwarzania ze źródeł odnawialnych”,
 • cykl paneli dyskusyjnych o tematyce ekoenergetycznej oraz możliwościach i barierach rozwoju w Polsce energetyki opartej o źródła a odnawialne,

oraz szereg imprez towarzyszących – szczegóły dostępne w załączonym programie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim organizuje dla Państwa bezpłatny przejazd autokarowy do Polkowic (autokar finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska). Osoby chcące skorzystać z bezpłatnego przejazdu proszone są o zgłaszanie się do dnia 6 września br. (poniedziałek).  Szczegóły dotyczące podróży do Polkowic zostaną przesłane osobom zgłoszonym do dnia 10 września br. (liczba miejsc ograniczona do 30 – decyduje kolejność zgłoszeń). Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o rejestrację w Forum oraz rezerwację noclegów we własnym zakresie. Osobą odpowiedzialną za wyjazd jest w biurze Związku p. Monika Papis, email: mpapis@silesia.org.pl, tel. 032 25 11 021.


 Program II Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach
III Forum Polityki Gospodarczej. Śląskie 2013+

Zakończone zostało III Forum Polityki Gospodarczej Śląskie 2013+ . Forum odbywało się w dniach 14-15 października 2010 r. w Wiśle w Hotelu STOK. Organizatorem Forum był Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Śląski Związek Gmin i Powiatów był partnerem merytorycznym Forum.

Podczas Forum podjęto następujące tematy:

Dzień I (14 października, czwartek):
- Wpływ ograniczeń wynikających z przepisów ochrony środowiska na rozwój energetyki 
- Regionalny Program Ekoenergetyczny - potrzeba czy konieczność?
- Gospodarka śląska a rynki międzynarodowe - szanse i wyzwania
- Relacje gospodarcze z Chinami szansą na rozwój regionu

Dzień II (15 października, piątek):
- Działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną województwa
- Regionalne działania na rzecz sektora motoryzacyjnego

Szczegółowe informacje dot. Forum wraz z programem znajdują się na stronie http://invest.silesia-region.pl/.
Relacja z Forum na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl

W biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów informacji na temat Forum udziala p. Monika Lebek, St. Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego, mlebek@silesia.org.pl, 32 2511021, 32 609 03 66.

Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Na prośbę Ministerstwa Gospodarki informujemy o tworzonej Bazie Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powstała w odpowiedzi na ustawowy obowiązek Ministra Gospodarki do monitorowania i promowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem uruchomienia Bazy Projektów PPP jest gromadzenie i udostępnianie, a co za tym idzie propagowanie wiedzy na temat tej formy współpracy przedsiębiorczości prywatnej z sektorem publicznym. Baza Projektów PPP jest obecnie w fazie budowy. Dostarczać ona będzie informacji o przedsięwzięciach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w prosty i wygodny dla użytkownika sposób, zarówno w postaci zestawień i raportów jak i detalicznych informacji o danym projekcie.
Baza Projektów PPP będzie zawierać informacje o projektach planowanych, realizowanych oraz zakończonych.
Adres  Bazy PPP: http://bazappp.mg.gov.pl/portal/
Adres do administratora merytorycznego Bazy PPP: bazappp@mg.gov.pl

City Stars Awards 2011 – konkurs na innowacyjny projekt miejski współfinansowany w ramach funduszy strukturalnych

W ramach Inicjatywy Regiony dla Zmian Gospodarczych Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu City Stars Awards. Celem konkursu jest identyfikacja i rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, które zostały zastosowane w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i mogą być inspirujące dla innych miast czy regionów.

.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija dn. 16 lipca 2010 r.

.

Miasta mogą ubiegać się o nagrodę w ramach 2 kategorii pod wspólnym tematem niskoemisyjnej gospodarki:

 • Promocja zrównoważonej energii w miastach;
 • Zintegrowane i czyste miejskie projekty transportowe.

Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

 • Innowacyjny charakter projektu;

 • Wpływ lub przewidywany wpływ projektu w zakresie założonych celów;

 • Oczekiwana trwałość projektu;

 • Wyniki projektu dot. poprawy lokalnej, regionalnej i międzyregionalnej współpracy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski powinny być przesyłane w imieniu partnera projektu przez Instytucję Zarządzającą (krajową lub regionalną) na adres e-mail: REGIO-STARS@ec.europa.eu

Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2010 r.

.

Więcej informacji dotyczących konkursu znaduje się na stronie Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/inforegio/innovation/regiostars_en.htm

Szkolenia nt. Inicjatywy JESSICA

28 czerwca 2010 r. ruszył cykl szkoleń nt. Inicjatywy Jessica organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z City Consulting Institute.

Pierwsze szkolenie z tego cyklu odbyło się w dn. 28 czerwca br (poniedziałek) w Katowicach na Wydziale Teologicznym UŚ.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części:

·         JESSICA - zasady funkcjonowania [analiza porównawcza]

·         przygotowanie projektów w ramach JESSICA

 

Funkcjonowanie JESSICA zostanie omówione na podstawie porównania rozwiązań pochodzących z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz zapisów studium możliwości wdrożenia JESSICA w województwie śląskim. Analiza porównawcza będzie dotyczyła przede wszystkim obszaru związanego z wdrażaniem JESSICA oraz potencjalnym zakresem możliwych do realizacji projektów. Omówione zostaną następujące zakresy:

·         sposób wdrażania JESSICA oraz miejsce Beneficjentów w procesie wdrażania

·         sposoby dystrybucji środków finansowych w odniesieniu do możliwych form funkcjonowania JESSICA

W przedmiotowym bloku tematycznym zostaną także pokrótce omówione podstawowe informacje na temat JESSICA.

 

Przygotowanie projektów w ramach JESSICA zostanie przedstawione w odniesieniu do następujących obszarów:

·     przygotowanie strategiczne [dokumenty strategiczne oraz założenia rozwoju istotne z punktu widzenia możliwości realizacji projektów w ramach JESSICA]

·     Sposób i zakres przygotowania projektu inwestycyjnego

o    Identyfikacja potencjalnych inwestorów oraz adresatów projektu [spółki celowe, PPP]

o    Określenie poziomu dochodowości projektów oraz ich oddziaływania społecznego

o    Przyjęcie rozwiązań planistycznych [tryb zaprojektuj i wybuduj, dokumentacja techniczna]

o    Promocja projektów realizowanych w ramach JESSICA [sposób komunikacji z potencjalnymi FROM]

Lista wydarzeń w województwie śląskim w trakcie Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE została wysłana do MSZ w celu pozyskania Patronatu i logo polskiej prezydencji

Śląski Związek Gmin i Powiatów począwszy od jesieni 2008 roku koordynuje akcję zgłaszania przez miasta województwa śląskiego propozycji nieformalnych wydarzeń towarzyszących oficjalnym spotkaniom i imprezom planowanym w trakcie Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE. Powstała lista wydarzeń jest efektem licznych spotkań organizowanych przez nasz Związek, inicjatyw zgłaszanych przez niektóre miasta województwa oraz dwuetapowej selekcji dokonanej przez nasze stowarzyszenie (pierwotnie lista liczyła ok. 40 wydarzeń). W chwili obecnej oczekujemy na decyzję MSZ (Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE) w sprawie przyznania określonym wydarzeniom Patronatu i logo polskiej Prezydencji.

.

 Lista wydarzeń
Powstała lista wydarzeń w województwie śląskim w trakcie Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE

Śląski Związek Gmin i Powiatów począwszy od jesieni 2008 roku koordynuje akcję zgłaszania przez miasta województwa śląskiego propozycji nieformalnych wydarzeń towarzyszących oficjalnym spotkaniom i imprezom planowanym w trakcie Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE. Jest to niewątpliwa okazja do promowania województwa śląskiego, a w szczególności atrakcji miast i gmin. Powstała lista wydarzeń jest efektem licznych spotkań organizowanych przez nasz Związek, inicjatyw zgłaszanych przez niektóre miasta województwa oraz dwuetapowej selekcji dokonanej przez nasze stowarzyszenie (pierwotnie lista liczyła ok. 40 wydarzeń).

.

 Lista wydarzeń

Panel dyskusyjny nt. rekultywacji i ochrony gruntów, 10.06.2010 r.

Serdecznie zapraszamy  do udziału w organizowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów konferencji o charakterze panelu dyskusyjnego nt. rekultywacji i ochrony gruntów, która odbędzie się w dniu 10 czerwca br. (czwartek) w godzinach 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej E hotelu „Park Hotel Diament” w Katowicach (ul. Wita Stwosza 37).

Głównym celem panelu będzie dyskusja nad problemami związanymi ze stosowaniem wielu ustaw w odniesieniu do rekultywacji gruntów oraz wypracowanie możliwych rozwiązań tych problemów dzięki konfrontacji opinii wielu specjalistów w tym temacie. W panelu udział wezmą:

1)     dr inż. Jan Dulewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Wyższy Urząd Górniczy;

2)     mgr inż. Paweł Olszewski – Pracownik Zakładu Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami, Główny Instytut Górnictwa;

3)     p. Iwona Andrzejczuk - Garbacz – Starszy Inspektor w Wydziale ds. Procesów Zagospodarowania Odpadami, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska;

4)      p. Joanna Kwapisz – Starszy Specjalista, Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Środowiska;

5)     p. Witold Pruski – Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach;

6)     dr Eugeniusz Nowocień – Pracownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach;

7)     dr Grzegorz Dobrowolski – Pracownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Moderator panelu: p. Hanna Marzęcka – Naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W związku z szerokim spektrum problemów dotyczących rekultywacji oraz w celu sprawnego poprowadzenia panelu, uprzejmie proszę o przesłanie zarysu Państwa dylematów dotyczących zagadnienia rekultywacji (miejsce na załączonej karcie zgłoszeniowej) na adres mailowy: mpapis@silesia.org.pl do dnia 4 czerwca br. (piątek).

Osoby chętne do wzięcia udziału w panelu proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres mpapis@silesia.org.pl lub też faksem na nr 032 25 10 985 najpóźniej do dnia 8 czerwca 2010 r. (wtorek). W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z p. Moniką Papis, email: mpapis@silesia.org.pl, tel. 032 25-11-021 oraz z p. Bogdanem Kozieł, email: bkoziel@silesia.org.pl, tel. j.w.

 Karta zgłoszenia udziału
Spotkanie z p. Olgierdem Dziekońskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Katowice, 1 czerwca 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2010 r. (wtorek) w Katowicach (budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala nr 402, IV piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu weźmie udział p. Olgierd Roman Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 i potrwa ok. 2,5 godziny.

.

Spotkanie to stanowić będzie element konsultacji dot. rządowego projektu ustawy. Proponowane nowe regulacje prawne będą miały istotny i jak przypuszczamy negatywny wpływ na działanie administracji samorządowej, dlatego sprawą niezmiernie ważną jest uczestnictwo w konsultacjach przedstawicieli samorządów terytorialnych (zarówno na poziomie organu wykonawczego gminy, jak i przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych w urzędach gmin za planowanie przestrzennego). Zapraszamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniu.

.

Projekt ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i dostępny jest TUTAJ.

.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej poniżej karty zgłoszenia i przesłanie jej faxem na nr: 32 25 10 985 lub drogą elektroniczną na adres: bkoziel@silesia.org.pl do dnia 31 maja br (poniedziałek) do godz. 12.00. Osoby odpowiedzialne w Biurze Związku za organizację spotkania: p. Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej (tel.: 32 25 11 021, e-mail: bkoziel@silesia.org.pl) oraz p. Karolina Kalaga – młodszy specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (tel.: 32 25 11 021, e-mail: kkalaga@silesia.org.pl ).

.

 Karta potwierdzenia udziału
Pomoc dla gmin poszkodowanych w wyniku powodzi

W związku z trudną sytuacją w wielu gminach spowodowaną powodzią, która dotknęła w ostatnich dniach liczne jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów zamierza podjąć się koordynacji akcji pomocowej wśród gmin i powiatów regionu dla najbardziej poszkodowanych gmin.

Zwracamy się do Państwa ze wstępnym pytaniem, czy sytuacja gminy pozwala na udzielenie ewentualnej pomocy gminom bardziej poszkodowanym i czy gmina chciałaby się zaangażować w pomoc, a jeżeli tak to w jakim orientacyjnie zakresie. Naszą intencją jest wstępne zbadanie gotowości gmin i powiatów do udzielenia pomocy, mając świadomość, że pełny obraz zniszczeń nie jest jeszcze znany. Pozwoli to również na wstępne zorientowanie się, co do możliwości koordynacji akcji przez Związek.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą i pilną prośbą o kontakt z biurem Związku drogą elektroniczną na adres wmagrys@silesia.org.pl lub faksem (na numer 032 25 10 985). Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za koordynację akcji pomocowej jest p. Witold Magryś, tel. 032 25 11 021, e-mail: j.w.

.

 WZÓR UCHWAŁY w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, Katowice, 2 czerwca 2010

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zaprasza Pełnomocników ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz inne osoby odpowiedzialne za współpracę administracji samorządowej z organizacjami w województwie śląskim na Forum Pełnomocników. Jest to pierwsze z cyklu trzech Forów Pełnomocników organizowanych przez Sieć SPLOT w naszym województwie. Pierwsze Forum odbędzie się 2 czerwca 2010 r. w godzinach 10.00–15.00 w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (ul. Stalmacha 17).

 Program Forum

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów PRZEŁOŻONY

Uprzejmie informujemy o przełożeniu terminu posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, zaplanowanego pierwotnie na dzień 11 czerwca 2010 r. (piątek) w Olsztynie k. Częstochowy na dzień 21 czerwca br. (poniedziałek). Rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.00 w Restauracji Spichlerz (u podnóża Zamku w Olsztynie).

W związku z kataklizmem powodziowym, który nawiedził nasz region w II połowie maja br.  kwestie związane z powodzią, walką z jej skutkami, zarządzaniem kryzysowym, a także możliwościami niesienia pomocy przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego będą główną tematyką posiedzenia Konwentu.

.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na załączonej karcie  zgłoszeniowej odsyłając ją na numer faksu 032 25 10 985 w terminie do dnia 14 czerwca br.  Szczegółowy program posiedzenia Konwentu będzie dostępny wkrótce na stronie internetowej. Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację posiedzenia Konwentu jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 032 25 11 021.

 Karta zgłoszenia

Zgromadzenie Ogólne Związku
W dniu 14 maja 2010 r. odbędzie się XXIX Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach (Sala Marmurowa budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25). Obrady Zgromadzenia Ogólnego odbędą się w godzinach 14.15-15.30 (tj. po zakończeniu konferencji pn. „XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce” organizowanej tego dnia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, która odbędzie się w godzinach 10.00-14.10 w Sali Sejmu Śląskiego).
dokumenty

Konferencja „Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach”. Kielce/Częstochowa 18-19 maja 2010 r.

W imieniu Partnerów prowadzących Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II oraz miast Częstochowa i Kielce chcemy serdecznie Państwa zaprosić do udziału w bezpłatnej konferencji „Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2010 r. (wtorek-środa). Pierwszy dzień spotkania zaplanowany został w Kielcach, drugi – w Częstochowie.  Program konferencji zamieszczamy poniżej.

Podczas konferencji chcemy pokazać osiągnięcia miast w tym zakresie, a także przedyskutować problemy z nim związane. Dodatkowo zaprosimy Państwa na krótkie wizyty studyjne powiązane z doświadczeniami Częstochowy i Kielc.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) drogą elektroniczną (info@urbact.pl) lub faxem (61 633 50 60) do dnia 10 maja 2010 r. (poniedziałek).

Uprzejmie informujemy, że osobami odpowiedzialnymi za organizację konferencji są: w biurze Związku Miast Polskich p. Anna Nadolna (e-mail: anna.nadolna@zmp.poznan.pl, tel.: 61 633 50 61) oraz w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Karolina Kalaga (e-mail: kkalaga@silesia.org.pl, tel.: 32 25 11 021, 32 25 11 241).

............

 Program konferencji

Spotkanie nt. Inicjatywy JESSICA

Śląski Związek Gmin i Powiatów ze względu na duże zainteresowanie miast województwa śląskiego Inicjatywą JESSICA oraz tworzeniem Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, zorganizował  w dn. 8 kwietnia br. (czwartek) spotkanie poświęcone konstrukcji i funkcjonowaniu tego  rodzaju funduszy w Polsce. Spotkanie odbyło się w hotelu Angelo w Katowicach (ul. Sokolska 24).

       

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich województw zaangażowanych w tego rodzaju prace, m. in. p. A. Matusiak i p. H. Zobela z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, p. R. Michalskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz p. A. Pruszewicz z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W spotkaniu udział wzięła również   p. Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która przedstawiła stan zaawansowania prac nad uruchomieniem Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w naszym województwie. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem z uczestnikami spotkania podzielili się również p. dr D. Pęchorzewski ze Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego  oraz p. M. Górka, Prezes City Consulting Institute. Celem spotkania było przedyskutowanie oczekiwań miast województwa śląskiego w stosunku do Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz doświadczeń innych województw w tej dziedzinie.

Spotkanie z Prezesem RIO - Katowice, 26 kwietnia 2010 r.
w dniu 26 kwietnia 2010 r. z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbylo się spotkanie Prezydentów Miast, Starostów Powiatów  oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin Woj. Śląskiego z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej p. Mariuszem Siwoniem.         
        Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:
1. Nowa ustawa o finansach publicznych – w kontekście działalności kontrolnej RIO.
2. Najczęściej występujące błędy i problemy w świetle doświadczeń RIO.
3. Zagadnienia zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego. 
        
        Ponizej zamieszczamy dwie prezentacje przedstawione przez p. Prezesa podczas spotkania
Spotkanie parlamentarno-samorządowo-medialne. 15 marca 2010 r., Rondo Sztuki w Katowicach

Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce oraz Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie parlamentarno-samorządowo-medialne, poświęcone możliwościom dokonania ustaleń, dotyczących kluczowych postanowień w zakresie rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696). Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2010 r. (poniedziałek), rozpoczęcie o godz. 11.00, w Rondzie Sztuki (Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka) w centrum Katowic. Po spotkaniu zapraszamy na śniadanie.

.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Posłów – Członków Podkomisji Sejmowej, Panów Posłów Witolda Klepacza i Marka Wójcika oraz Dziennikarzy. W spotkaniu ze strony samorządowej wezmą udział przedstawiciele Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (w tym p. Kazimierz Górski, Zastępca Przewodniczącego ŚZGiP, Prezydent Sosnowca), Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Uprzejmie informujemy, że osobą odpowiedzialną w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za organizację spotkania jest p. Karolina Kalaga, Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (tel: 32 25 11 021, fax: 32 25 10 985, e-mail: kkalaga@silesia.org.pl).

Uroczysta sesja naukowa z okazji 20 rocznicy reaktywacji polskiego samorządu terytorialnego. Katowice, 11 marca 2010 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego„Facultas Iuridica” mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystej sesji naukowej z okazji  20 rocznicy reaktywacji polskiego samorządu terytorialnego, która odbędzie się w dniu 11 marca 2010 r.

 

Sesję podsumowującą funkcjonowanie współczesnego polskiego samorządu terytorialnego zaszczycą swoją obecnością zarówno twórcy reformy administracji publicznej jak i najbardziej znani praktycy i teoretycy samorządu terytorialnego. Uczestnictwo w sesji potwierdzili bowiem następujący referenci:

·         prof. dr hab. Michał Kulesza – Uniwersytet Warszawski,

·         prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska – Uniwersytet Łódzki,

·         prof. dr hab. Wiesław Kisiel - Krakowska Akademia A.F. Modrzewskiego,

·         prof. dr hab. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński,

·         prof. dr hab. Zbigniew Janku – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

·         prof. dr hab. Czesław Martysz – Uniwersytet Śląski,

·         prof. dr hab. Bogdan Dolnicki – Uniwersytet Śląski.

 

Pragnąc podsumować dotychczasową działalność lokalnego samorządu terytorialnego jak również omówić dylematy i wyzwania związane z jego aktualnym jak i przyszłym funkcjonowaniem, organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnego samorządu do uczestnictwa w tej uroczystej sesji.

Zaproszenie to kierowane jest zwłaszcza do radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz członków zarządów, członków Samorządowych kolegiów Odwoławczych, Regionalnej Izby Obrachunkowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń samorządowych, organów administracji rządowej oraz sympatyków samorządu terytorialnego.

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

.

.

Zgłoszenia:

Udział w sesji można zgłaszać do dnia 24 lutego 2010 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu).

Płatność:

Opłata za uczestnika wynosząca 250 zł.+ 22% VAT = 305 zł (do dnia 3 marca 2010 r.)  obejmuje udział w sesji, materiały, przerwę kawową i obiad.

Miejsce:

Sesja odbędzie się w auli budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B.

KONTAKT: Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica”,

ul. Bankowa 11b,  pokój 21,

40-007 Katowice

tel. + 48 (32) 3591899,

tel. + 48 510 042 154

fax: + 48 (32) 3592061,

e-mail: fundwpia@us.edu.pl

http://www.wpia.us.edu.pl/20-lat-samorzadu

Spotkania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 oraz kampania obszarowa 2010

Zapraszamy do zapoznania się załączonymi dokumentami dotyczącymi spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach PROW 2007-2010 oraz kampanii obszarowej 2010, które organizuje Śląski Oddział Regionalny ARiMR w Częstochowie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio ze Śląskim Oddziałem Regionalnym ARiMR w Częstochowie, email: slaski@arimr.gov.pl, tel. 034 324-38-77.

 Pismo Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Wydarzenia w miastach województwa śląskiego w ramach Polskiej Prezydencji II poł. 2011 r.

W dn. 3 lutego br. w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania propozycji samorządu lokalnego woj. śląskiego dot. wydarzeń  w ramach Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r. Ostateczny termin zgłaszania nowych propozycji wydarzeń  i nadsyłania wypełnionych fiszek to 22 lutego br. (poniedziałek).

W biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dobiegają końca prace nad propozycjami samorządów lokalnych województwa śląskiego dot. organizacji różnego rodzaju wydarzeń, które mogłyby się odbywać na terenie województwa śląskiego w ramach Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 roku. Naszą intencją jest wykorzystanie okazji, jaką będzie Polska Prezydencja do promowania miast województwa śląskiego, jako atrakcyjnych miejsc spotkań i konferencji międzynarodowych, inwestycji zagranicznych, współpracy gospodarczej oraz dynamicznego rozwoju.

W świetle ustaleń z ostatniego spotkania w Departamencie Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w MSZ,  najbliższych kilka tygodni to ostateczny czas na sprecyzowanie listy wydarzeń w miastach województwa śląskiego. Jest to więc ostatni moment na zgłoszenie nowych imprez do tabeli dot. propozycji  wydarzeń w województwie śląskim w ramach Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011r. oraz wypełnienia fiszek opisu wydarzenia. Ostateczny termin na         zgłaszanie  to 22 lutego  br. (poniedziałek). Zakładamy, że wydarzenia będą miały charakter międzynarodowy, tj. w składzie zarówno prelegentów, jak i uczestników wezmą udział przedstawiciele z różnych krajów członkowskich UE (lub przynajmniej ich części). W świetle informacji uzyskanych od w/w Departamentu MSZ wynika, że ciężar sfinansowania poszczególnych wydarzeń spocznie na organizujących je miastach.

Po otrzymaniu wypełnionych fiszek z miast zainteresowanych organizacją w/w wydarzeń, fiszki zostaną poddane wstępnej selekcji (kryterium oceny będzie jakość zasadniczego pomysłu oraz sposób wypełnienia fiszki). Następna selekcja nastąpi po otrzymaniu informacji na temat priorytetów Polskiej Prezydencji.

Osobą  odpowiedzialną za koordynację prac związanych z przygotowaniem propozycji wydarzeń na terenie województwa śląskiego, w ramach programu Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w  biurze Związku jest  p. Magdalena Wrona, Specjalista ds. programów UE (e-mail: mwrona@silesia.org.pl, tel.: 032 25 11 021).

Seminarium pt. "Uczestnictwo młodzieży w procesach rozwoju miasta". Warszawa, 18 lutego 2010 r.

W dn. 18 lutego 2010 r. w OSiR "Śródmieście" w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Uczestnictwo młodzieży w procesach rozwoju miasta", organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz ze Związkiem Miast Polskich oraz Instytuten Rozwoju Miast w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT II.

.

Uprzejmie informujemy, że prezentacje przedstawione na seminarium będą dostępne wkrótce w zakładce "Materiały konferencyjne".

Konwent Burmistrzów i Wójtów, 18-20 marca 2010 r.

W dniach 18-20 marca 2010 r. (czwartek-piątek-sobota) w Szczyrku odbyło się kolejne – tym razem 3-dniowe, wyjazdowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Posiedzenie Konwentu rozpoczęło się tematem „Oświaty w małych i średnich gminach” z udziałem Pani Krystyny Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pana Adama Matusiewicza, II Wicewojewody Śląskiego oraz Pana Krzysztofa Nowaka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego. W drugim dniu Konwentu (piątek) konferencja poświęcona została kwestii partnerstwa publiczno – prywatnego w małych i średnich gminach, którą omówił Pan Eugeniusz Wycisło, Prezesa Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw oraz rozwojowi obszarów wiejskich w regionie „Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2011-2015 oraz podejście LEADER w województwie śląskim”  - tematowi, który zaprezentowali Pan Jerzy Motłoch, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich oraz Pan Krzysztof Kwatera, ekspert ds. podejścia LEADER . Tematem dodatkowym posiedzenia było kształtowanie wizerunku Burmistrza / Wójta oraz zarządzanie informacją w Urzędzie w sytuacji kryzysowej, który przedstawił Pan Piotr Dzik, ekspert Public Relations.

Oprócz części merytorycznej Konwentu wzorem lat poprzednich odbyła się również kolejna V już edycja Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej. Bazą noclegową i głównym miejscem obrad  Konwentu był Ośrodek Turystyczno-Sportowy ZAGROŃ w Szczyrku.

 

Spotkanie konsultacyjne, dotyczące "Założeń do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji". Łódź, 14 stycznia 2010 r.

W dn. 14 stycznia 2010 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyło się spotkanie konsultacyjne, dotyczące dokumentu pt. "Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji".

.

W lipcu 2009 r. Zespół Ekspertów, powołany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich zakończył pracę nad opracowaniem pt. Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji (tekst dokumentu zamieszczamy poniżej). Intencją prac było przygotowanie dokumentu, mogącego być podstawą dla kroków legislacyjnych, których celem byłoby usunięcie barier, utrudniających prowadzenie przez miasta przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dotyczących obszarów miejskich w kryzysie, jak również stworzenie stosunkowo łatwych operacyjnie mechanizmów sprzyjających rewitalizacji. W skład Zespołu wchodzili specjaliści z różnych dyscyplin – eksperci w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, socjologii miejskiej, rozwoju gospodarczego miast, finansów komunalnych, regulacji prawnych, polityki regionalnej oraz osoby posiadające praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów rewitalizacyjnych.

.

Poniżej zamieszczamy prezentację dokumentu pt. Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji, a także wersję roboczą Oceny Skutków Regulacji.

V Regionalne Spotkanie Liderów odnowy wsi

W dniach 11-12 grudnia 2009 r. odbyło się V Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi w województwie śląskim zorganizowane wspólnie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Samorząd Województwa Śląskiego.

.

Spotkanie to było okazją do podsumowania III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi, którego województwo śląskie było gospodarzem oraz do spotkania wielu osób realizujących odnowę wsi w swoich sołectwach z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rozwoju obszarów wiejskich, ekspertami i moderatorami odnowy wsi, biorącymi udział w działaniach w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego 2006-2010. Zgodnie z życzeniami uczestników poprzednich spotkań liderów odnowy wsi, postanowiliśmy przeznaczyć część czasu spotkania na możliwość prezentacji Państwa działań, sukcesów (na spotkaniu zaprezentują się m.in. laureaci Konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”), ale również problemów i barier, na które Państwo napotykacie się w odnowie wsi.

Koszty organizacji spotkania pokrywały Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Udział w spotkaniu dla liderów wiejskich i uczestników wcześniejszych działań w ramach odnowy wsi był bezpłatny (wcześniejsze edycje cyklu szkoleniowo-aktywizującego począwszy od 2002 r.). Zgłoszenia pozostałych osób były przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.

 PROGRAM 11-12.XII.docm
Konwent Burmistrzów i Wójtów śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Koszęcin 21 grudnia 2009 r.

W dniu 21 grudnia 2009 r. (poniedziałek) w Koszęcinie (Pałac w Koszęcinie, Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,  ul. Zamkowa 3) odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.00.

Posiedzenie Konwentu rozpoczęło się od spotkania z Panem Bogusławem Śmigielskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Panem Stanisławem Dąbrową, I Wicewojewodą Śląskim.

Konwent poświęcony był sprawozdaniom z realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej w województwie śląskim. Sprawozdania dotyczyły  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 Program Konwentu

Szkolenie "Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska" 17-18 grudnia 2009

W dniach 17-18 grudnia br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbyło się szkolenie dla pracowników Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych woj. śląskiego pt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”.

Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW w Katowicach 11 grudnia 2009

W dniu 11 grudnia 2009 r. (piątek) z inicjatywy  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz Starostów Powiatów woj. śląskiego z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach p. Gabrielą Lenartowicz.         
       
Cel spotkania: przedstawienie planowanych przekształceń prawno-instytucjonalnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska oraz wymiana poglądów i dyskusja z przedstawicielami samorządów. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:
1. Przekształcenie WFOŚiGW w samorządową osobę prawną (samorząd województwa) oraz konsekwencje takiej zmiany dla samorządów lokalnych (gmin i powiatów).
2. Przekształcenia w zakresie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska – zmiany prawne i instytucjonalne.
3. Plany działalności WFOŚiGW w Katowicach na rok 2010.
4. Opracowanie budżetów j.s.t. w świetle przepisów przejściowych ustawy o finansach publicznych w kontekście zmian w sposobie finansowania gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska. (Temat dodatkowy: nie będzie prezentowany przez przedstawicieli WFOŚiGW – prezentacja uzależniona od znalezienia odpowiedniego prelegenta)

materiały ze spotkania do pobrania na stronie www Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach (link:
http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-528-w_nowym_roku_fundusz_jeszcze_blizej_beneficjentow.htm ).

Zgromadzenie Ogólne Związku

W dniu 27 listopada 2009 r. w Żorach (,,Scena na Starówce") odbyło się XXVIII Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
W trakcie Zgromadzenia Ogólnego wystąpili:
- p. Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski;
 - p. Maciej Płażyński – Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”, b. Marszałek Sejmu RP, b. Wicemarszałek Senatu RP;
- p. Andżelika Borys – Prezes Związku Polaków na Białorusi.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowiska w następujących istotnych dla regionu i samorządu lokalnego kwestiach:
1. Stanowisko w sprawie finansowania z Budżetu Państwa zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej;
2. Stanowisko w sprawie ograniczenia możliwości zadłużania JST wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia;
3. Stanowisko w sprawie zmiany przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
4. Stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów i urządzeń budowlanych znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5. Stanowisko w sprawie zapobieżenia uszczuplaniu dochodów gmin pochodzących z podatku od nieruchomości wskutek obniżania podstawy opodatkowania budowli  przez podatników eksploatujących sieci gazowe i telekomunikacyjne.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto także dokumenty dotyczące działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w roku 2010 (plan działalności Związku na 2010 rok).

Biała księga Komitetu Regionów w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów

Komitet Regionów w "Białej księdze w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów" wysunął projekt polityczny budowania Europy po partnersku.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w celu zebrania opinii organów władz, stowarzyszeńi zainteresowanych stron na temat najlepszego sposobu wdrożenia wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie.

Tekst "Białej księgi" zamieszczamy PONIŻEJ. Komentarze można nadsyłać do dn. 30 listopada 2009 r. (poniedziałek) na adres:

Cellule de Prospective
Bureau VMA 0635
Rue Belliard 101
1040 Bruxelles
BELGIA

lub pocztą elektroniczną na adres: governance@cor.europa.eu

Wszystkie wypowiedzi, a także wyniki konsultacji zostaną zamieszczone  stronie internetowej www.cor.europa.eu/governance

 Biała księga w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów
Konwent Burmistrzów i Wójtów, Pszczyna, 16 października 2009

W dniu 16 października 2009 r. w Pszczynie (Muzeum Zamkowe, ul.  Brama Wybrańców 1, www.zamek-pszczyna.pl) odbędzie się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, rozpoczęcie posiedzenia o godzinie 10.30.
Konwent poświęcony będzie dyskusji dotyczącej dopłat do wynagrodzeń nauczycieli w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (w kontekście art. 30 i 30a Karty Nauczyciela) i wypracowaniu wspólnego stanowiska gmin i powiatów województwa śląskiego w tej sprawie. Druga cześć Konwentu dotyczyć będzie kwestii własności oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Skarbu Państwa, będący we władaniu spółek energetycznych oraz kwestii zaniżania wartości budowli wykazywanych do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, stanowiących element sieci gazowej i telekomunikacyjnej.
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń oraz przesyłanie wypełnionych ankiet do 12 października br.
kontakt w biurze Związku: p. Iwona Pragnąca, tel.032 25-11-021 

IV Kongres Obywatelski "Razem wobec przyszłości". Warszawa, 17 października 2009 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w IV Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 17 października 2009 r. w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 162) w godz. 11.00-17.00, pod hasłem „Razem wobec przyszłości”.

Najważniejszym wyzwaniem, wobec którego stoimy jako Polacy w następnym dwudziestoleciu jest poprawa zdolności do współdziałania, lepsze wykorzystanie potencjału zbiorowego, zbudowanie naszego prawdziwego RAZEM. Temu właśnie wyzwaniu będzie poświęcony IV Kongres Obywatelski. Będziemy się wspólnie zastanawiali, jakie drogi wiodą do naszego Razem w XXI wieku. Czy chcemy tworzyć wspólnotowość opartą na systemie wartości i tożsamości, czy na określonych zasadach, czy może na wspólnych celach i działaniach? Chcemy też jeszcze raz zapytać: do czego nam jest potrzebna tak naprawdę podmiotowość zbiorowa w XXI wieku i na jakich wyborach cywilizacyjnych oprzeć naszą dalszą modernizację i rozwój.

Podejmowanie tych kwestii w debacie międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej jest konieczne jeśli chcemy uniknąć utraty kontroli nad naszym losem zbiorowym, jeśli chcemy zachować i rozwinąć swoje kody kulturowe i swój styl życia. Jeśli mamy ambicję, by współkształtować przyszłość świata odciskając na niej swoje piętno, swój charakter.

Mówcami plenarnymi Kongresu będą m.in. Lech Wałęsa, prof. Janusz Czapiński, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Bogusław Grabowski, prof. Jadwiga Staniszkis i europoseł Janusz Lewandowski.

Główna część debaty będzie toczyła się na sesjach tematycznych.

W tym roku wprowadzamy ważną innowację, służącą poprawie dialogu obywateli z władzą publiczną. Do każdej sesji tematycznej zaprosiliśmy reprezentanta tej władzy, który odniesie się do całokształtu dyskusji. Tworzymy więc nowy obyczaj: najpierw mówią i dyskutują obywatele a władza publiczna słucha, aby później zaprezentować swoje stanowisko. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie dobrze służyło budowie demokratycznej kultury debat publicznych w Polsce. Zaproszenie do występowania w roli reprezentanta władzy publicznej przyjęli (w kolejności sesji): Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dr Maciej Grabowski, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Sesja „Jak uczynić regiony motorami modernizacji i rozwoju Polski?” będzie poświęcona odpowiedzi na następujące pytania:

- czy ramy ustrojowo-regulacyjne samorządów wojewódzkich powinny ulec zasadniczej zmianie?

- jak budować regionalne mechanizmy rozwojowe?

- na czym powinno polegać dobre rządzenie w regionach?

- jak budować wspólnoty i tożsamości regionalne?

- jakie relacje między regionem a metropolią?

Wstęp jak zwykle wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Będzie możliwość zabrania głosu!

Jan Szomburg

Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Inicjator i Organizator Kongresów Obywatelskich

Rejestracja na www.pfo.net.pl; mailem: kongres@ibngr.pl, faxem: 058/ 524-49-08

 Formularz zgłoszeniowy

Posiedzenie Zarządu Związku 4 września 2009 r.

W dniu 4 września 2009 r. odbyło sie posiedzenie Zarządu Związku. Zarząd dyskutował na temat dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją art. 30a KN. W tej sprawie odbędzie się spotkanie gmin i powiatów woj. śląskiego celem wypracowania wspólnego stanowiska. Zarząd przyjął również stanowiska w sprawach:
a) zmiany prawa oświatowego, wskazując na potrzebę zmiany art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty;
b) sposobu realizacji przez Samorząd  Województwa Śląskiego projektu systemowego ,,Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach PO KL.

Zarząd ustalił termin XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku na 27 listopada 2009 r.  

protokół z posiedzenia

Konferencja Inaugurująca Festiwal Kreatywności w województwie śląskim

W dniu 14 września br. w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Konferencja Inaugurująca Festiwal Kreatywności w województwie śląskim. Organizatorami Konferencji byli: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Miasta Katowice.

Celem konferencji było rozpoczęcie cyklu wydarzeń w ramach Festiwalu Kreatywności, którego zadaniem jest ukazanie potencjału miast województwa śląskiego w tej dziedzinie oraz możliwości lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego w oparciu o ten potencjał.

Konferencja Inaugurująca Festiwal Kreatywności w województwie śląskim miała miejsce 14 września br., ale wydarzenia festiwalowe odbywają się już od 5 września br. Zapraszamy do SERWISU INTERNETOWEGO FESTIWALU KREATYWNOŚCI!

Forum Ekoenergetyczne. Polkowice, 25-27 września 2009 r.

Szanowni Państwo!
Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "ZIELONY FENIKS" i Gmina Polkowice zapraszają na Forum Ekoenergetyki Polkowice 2009 pod patronatem Ministra Środowiska. Udział w Forum /25 - 27 września/ zapowiedział między innymi Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Programowej naszej Fundacji. Państwa udział w naszym przedsięwzięciu z pewnością przyczyni się do promocji rozwoju energii ze źródeł odnawialnych a także zwróci uwagę na wpływ naszych codziennych nawyków na środowisko naturalne. Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronat nad Forum.
Szczegóły dotyczące Forum znajdą Państwo na
www.forumekoenergetyczne.pl,
email: zielony_feniks@op.pl, Biuro prasowe: tel. kom. 600 340 330 oraz 668 633 060 
Serdecznie zapraszam,
Jerzy Zawartka
Prezes Zarządu Fundacji

INFORMACJA NT. UDZIELANIA POMOCY GMINOM POSZKODOWANYM W WYNIKU KATAKLIZMU POGODOWEGO - CZERWIEC 2009 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. Śląski Związek Gmin i Powiatów zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie akcji pomocowej w Państwa gminach i powiatach, będącej gestem solidarności i pomocy dla poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w Województwie Śląskim w ostatnich dniach czerwca 2009 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad udzielania pomocy gminom poszkodowanym w wyniku powodzi, wzór uchwały oraz wzór umowy znajdą Państwo poniżej.

Konkurs "Innowator Śląska 2009"

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ogłasza drugą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego „Innowator Śląska 2009”.

"Innowator Śląska" skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych, opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionych.

O tytuł mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz instytucje sektora badawczo-rozwojowego, posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Laureaci konkursu otrzymują:
1. Grawerowany dyplom INNOWATOR ŚLĄSKA 2009;
2. Sponsorowany artykuł w Gazecie Wyborczej;
3. Prawo do wykorzystania logo konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić Deklarację Uczestnictwa oraz Arkusz Prezentacji i do 30 września 2009 r. wysłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Biuro Konkursu:
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel. (032) 730 48 90 w. 502, 213.

www.gapp.pl

Rejestracja na Open Days 2009 rozpoczęta
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Open Days 2009), która odbędzie się 5-8 października 2009 r. w Brukseli pod hasłem „Globalne wyzwania, europejskie rozwiązania”.

Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli organizowany jest przez Komitet Regionów, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej oraz regiony i miasta z całej Europy.

W ramach Open Days odbędzie się 100 konferencji i warsztatów. Organizowaną w ubiegłych latach Kawiarenkę Inwestorów (Investors’ Café) zastąpiło Miejsce Spotkań (The Meeting Place) przedstawicieli samorządów z przedsiębiorcami.

Od 6 lipca można już dokonać rejestracji udziału w Open Days 2009 poprzez stronę internetową OPEN DAYS 2009.

Posiedzenie Zarządu Związku
W dniu 25 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Zarząd dyskutował na temat dopłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli i zajął w tej sprawie stanowisko. Zarząd przyjął także stanowiska w sprawach: w/s projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, w/s zmiany przepisów dotyczących stosowania osadów ściekowych w rolnictwie, w/s zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, w/s trybu powoływania powiatowych komisji lekarskich i wynagradzania członków komisji, w/s wstępnych założeń do projektu ustawy umożliwiającej ustanawianie odrębnej własności obiektów budowlanych, niezwiązanych gospodarczo z gruntem, na którym zostały posadowione.
protokół z posiedzenia
Spotkanie dot. budowy autostrady A1

W dniu 15 czerwca 2009 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie dotyczące budowy Autostrady A-1 w północnej części województwa śląskiego, w tym kwestii przebudowy drogi krajowej Nr 1 na autostradę płatną A-1 na terenie gmin województwa śląskiego usytuowanych na północ i bezpośrednio na południe od Częstochowy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów z inicjatywy gmin przez które będzie przebiegać autostrada .  (więcej o spotkaniu…)

 protokół ze spotkania ws. A1

PR, czyli co PRomują samorządy?

23 czerwca w kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyło się spotkanie "PR, czyli co PRomują samorządy?", będące częścią kampanii edukacyjnej "PR, czyli co?", której partnerem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Kampania edukacyjna "PR, czyli co?" jest pierwszym w Województwie Śląskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego celem jest zwiększenie świadomości wybranych grup otoczenia (środowisk samorządów, kultury, biznesu) w zakresie działań public relations.

Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu był I Festiwal Filmów Promujących Gminy Miasta i Powiaty Województwa Śląskiego – PROFILM. Spośród 15 nadesłanych filmów jury w składzie: p. prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, p. Jan Matuszyński z TVP Katowice, p. Krzysztof Kucharski z agencji reklamowej Wizual i p. Marcin Młodożeniec z agencji PRIME PR, wybrało dwa filmy. Laureatem Festiwalu został film, promujący Cieszyn, zaś wyróżnienie zdobył film nadesłany przez Miasto Katowice.

Więcej informacji na temat  kampanii edukacyjnej "PR, czyli co?" oraz I Festiwalu Filmów Promujących Gminy Miasta i Powiaty Województwa Śląskiego znajdą Państwo TUTAJ.

Spotkanie informacyjne "Wykorzystanie technologii energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej a partnerstwo publiczno-prywatne"

Uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjne "Wykorzystanie technologii energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej a partnerstwo publiczno-prywatne", planowane w dniu 16 czerwca br. (wtorek) w godzinach 12.00-15.00 w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zostało odwołane ze względu na znikome zainteresowanie.

Konferencja NOWOCZEŚNI Z URZĘDU - KADRY W URZĘDZIE, 5 czerwca br. Warszawa

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronat honorowy nad konferencją NOWOCZEŚNI Z URZĘDU - KADRY W URZĘDZIE, która odbędzie w dniu 5 czerwca br. w Warszawie. Organizatorem konferencji jest serwis Publiczni.pl.  Tegoroczna V edycja konferencji pod hasłem Kadry w Urzędzie będzie poświęcona nowoczesnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji. Więcej informacji o konferencji w załącznikach poniżej.

Aktualne informacje o konferencji znajdują się na stronie www.publiczni.pl/konferencja 

III Międzynarodowa Konferencja INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach zapraszają na III Międzynarodową Konferencję „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH”. Konferencja odbędzie się w dniach 7 – 9 października 2009 w Ustroniu.

Szczegóły na stronie internetowej Konferencji www.cbidgp.plDzień Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim, Cieszyn, 5 czerwca 2009 r.

W dniu 5 czerwca 2009 r. w Cieszynie odbędzie się Dzień Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim, Dzień Samorządu Terytorialnego organizowany jest wspólnie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Miasto Cieszyn w związku z przypadającą w tym roku 10 rocznicą reformy samorządowej w Polsce.
        
W ramach „Dnia Samorządu” odbędzie się m.in. Konferencja „Perspektywy Polskiej Samorządności”, w której wezmą udział twórcy reformy samorządowej z 1999 roku: prof. Jerzy Buzek (ówczesny premier), prof. Jerzy Stępień (ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji), dr Jan Olbrycht (pierwszy marszałek woj. śląskiego). Celem Dnia Samorządu Terytorialnego w Woj. Śląskim jest propagowanie wartości samorządności terytorialnej w społeczności regionalnej woj. śląskiego oraz w społecznościach lokalnych.

Tego samego dnia w Cieszynie odbędzie się również Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Poniżej znajdują się:
1. Program Dnia Samorządu w Woj. Śląskim
2. Program konferecji „Perspektywy Polskiej Samorządności”
3. Formularz zgłoszenia udziału

Uwaga!
Formularz ten jest jednocześnie formularzem zgłoszenia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. Rybnik, 21-22 maja 2009 r.

W dniach 21-22 maja w Rybniku odbyło się V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. Forum zorganizował Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast. Honorowy patronat nad Forum objęli: Minister Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Tematem tegorocznej edycji Forum była polityka mieszkaniowa.

V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji spotkało się z dużym zainteresowaniem samorządów oraz środowisk profesjonalnie związanych z tematyką mieszkalnictwa, czego najlepszym świadectwem jest wysoka frekwencja (ok. 130 osób pierwszego dnia). Poziom merytoryczny Forum również był – zdaniem wielu uczestników i prelegentów – bardzo wysoki. V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji umożliwiło uczestnikom pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń z zakresu polityki mieszkaniowej oraz praktyki wspierania mieszkalnictwa przez samorządy lokalne.

Prezentacje, przedstawiane w czasie V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji dostępne są TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do działu GALERIA, w którym można obejrzeć zdjęcia z V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji.

Konferencja „10 LAT POWIATÓW”

       W związku z przypadającą w tym roku 10 rocznicą przywrócenia samorządu powiatowego w Polsce, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zorganizowały konferencję „10 LAT POWIATÓW”. Konferencja odbyła się dnia 20 kwietnia 2009 r. w Tarnowskich Górach.

       Celem konferencji było podsumowanie i ocena 10 lat działalności Powiatów i ich znaczenia dla rozwoju regionalnego oraz nakreślenie perspektyw Powiatów na przyszłość.

       Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ z konferencji.

Europejski Dzień Sąsiada w Lipinach - 23 maja maja 2009 r.

W  ramach Europejskiego Dnia Sąsiada w sobotę 23 maja br. odbył się Festiwal Dzielnicy Lipiny, organizowany przez Urząd Miasta Świętochłowice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Centrum Kultury Śląskiej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach. Partnerem tego wydarzenia był Śląski Związek Gmin i Powiatów.

W ramach Festiwalu dla mieszkańców dzielnicy Lipiny oraz ich sąsiadów przygotowano szereg atrakcji m.in. zawody sportowe, występy dzieci ze świętochłowickich szkół, gry i zabawy dla dzieci, wspólne malowanie, prezentacje strojów regionalnych, koncerty zespołu Gang Marcela, Juliana Gembalskiego, Andrzeja Potępy z przyjaciółmi.

W czasie Festiwalu odbyła się również dyskusja panelowa pn. "Miasta wobec rewitalizacji". Przedstawiciele miast sąsiadujących ze sobą: Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic zastanawiali się jakie wyzwania stoją przed dzielnicami w kryzysie oraz jakie korzyści można osiągnąć realizując programy rewitalizacji.  

Europejski Dzień Sąsiada  (obchodzony w tym roku w  dniu 26 maja) jest spotkaniem, które sprzyja integracji społecznej, nawiązaniu więzi między mieszkańcami miasta, odejściu od codziennej anonimowości. Celem tego wydarzenia jest zainicjowanie pozytywnych zmian, budowanie aktywnej społeczności lokalnej oraz poczucia wspólnoty i solidarności. Przedstawiciele różnych środowisk i grup społecznych spotykają się wówczas w atmosferze pikniku rodzinnego, festynu osiedlowego, imprezy miejskiej. Dzień Sąsiada jest obchodzony w Europie od 1990 roku. W 2008 r. w obchodach tego święta uczestniczyło 29 krajów. Jest to największe święto dla społeczności lokalnych w Europie objęte patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów, sieć miast Eurocieties oraz Europejski Komitet Mieszkalnictwa Społecznego CECODHAS. W 2009 r. Europejski Dzień Sąsiada odbywa się 26 maja.

Świętochłowice nie są jedynym miastem województwa śląskiego, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Sąsiada. Na stronie internetowej http://country.european-neighbours-day.com/pl znajdują się informacje o miastach, które włączyły się w tą inicjatywę.

Zobacz zdjęcia z obchodów Dnia Sąsiada w Lipinach

 Plakat obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada w Lipinach
III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi

Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 28 – 30 maja 2009 r. (czwartek-piątek-sobota) w Podlesicach (Gmina Kroczyce, powiat zawierciański, województwo śląskie).

III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi będzie kolejnym - po kongresach w Górażdżach (województwo opolskie 2002 r.) i Szymbarku (województwo pomorskie 2004 r.) - wydarzeniem poświęconym w całości idei odnowy wsi i jej realizacji w warunkach polskich. Głównym celem Kongresu jest uświadomienie znaczenia odnowy wsi jako istotnego instrumentu prowadzenia polityki regionalnej w Polsce (na poziomie Państwa i województw samorządowych). W trakcie Kongresu zostaną zaprezentowane wzory i dobre praktyki odnowy wsi – rozumianej jako metoda i proces rozwoju, którego głównym animatorem jest społeczność lokalna. Kongres będzie okazją do zapoznania się z doświadczeniami i efektami realizowanego w województwie śląskim Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

Partnerami merytorycznymi dla organizatorów Kongresu są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Związek Gmin Jurajskich oraz Gmina Kroczyce.

W Kongresie udział wezmą liczni liderzy wiejscy z różnych regionów kraju, przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji naukowo-badawczych oraz innych instytucji wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

Informacje nt. Kongresu, zasad udziału i dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronach internetowych www.odnowawsi.pl oraz www.kongres.odnowawsi.pl .


Konferencja „Uleczyć szpital. Prawno-ekonomiczne aspekty przekształceń SP ZOZ w spółki prawa handlowego”

W dniu 26 marca 2009 r. (czwartek) odbędzie się w Warszawie konferencja „Uleczyć szpital. Prawno-ekonomiczne aspekty przekształceń SP ZOZ w spółki prawa handlowego”. Organizatorem konferencji jest MGG Conferences Sp. z o.o. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w biurowcu Focus, Al. Armii Ludowej 26. Rozpoczęcie godz. 9.30.

       Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań problemów dotyczących spraw pracowniczych, majątkowych i podatkowych. Przedstawione zostaną sposoby efektywnego zarządzania szpitalem. Zaprezentowane będą dwa studia przypadków: Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku oraz ZOZ w Łańcucie. Koszt uczestnictwa dla przedstawicieli administracji samorządowej i szpitali wynosi 793 zł (650 PLN + 22%VAT). Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www organizatora: http://www.mgg-conferences.pl.

V Festiwal Nauki

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza serdecznie zapraszają na V Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 23-29 marca br. w Dąbrowie Górniczej. Wstęp wolny.

Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem cyklicznym, odbywającym się od 2005 r. Jest to jedyne tego rodzaju i o takim zasięgu wydarzenie w województwie śląskim. Co roku zwiększeniu ulega liczba instytucji aktywnie zaangażowanych w organizację Festiwalu Nauki. O sukcesie tego przedsięwzięcia świadczy liczba odwiedzających Festiwal gości. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Festiwalu objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

W ciągu 7 dni będzie można wysłuchać ciekawych wykładów, wziąć udział w warsztatach i dyskusjach, zwiedzać na co dzień nieodstępne laboratoria. Nowością V edycji Festiwalu Nauki będzie większa liczba przedsięwzięć o charakterze artystycznym (wystawy, koncerty, recitale). Spotkania będą mieć charakter otwarty.

Wszelkie informacje na temat tego wydarzenia znajdą Państwo w serwisie internetowym V Festiwalu Nauki.

III Międzynarodowa Konferencja pn. „Miasto 2009 - zarządzanie miastem"

W dniu 20 marca 2009 r. w Katowicach odbyła się III Międzynarodowa Konferencja pn. „Miasto 2009 - zarządzanie miastem”. Organizatorami Konferencji byli p. dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego wraz ze Stowarzyszeniem „Europa jest prosta”, a Partnerami Konferencji byli: Miasto Katowice, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

W pierwszej części Konferencji wystąpili najwybitniejsi eksperci z zakresu zarządzania miastem m.in. p. prof. Saskia Sassen z Uniwersytetu Columbia w Stanach Zjednoczonych, p. Claude Jacquier, dyrektor Narodowego Centrum Badań Naukowych z Francji oraz p. prof. Grzegorz Gorzelak, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Gospodarzem popołudniowej części konferencji był Śląski Związek Gmin i Powiatów. Tematem tego bloku była rewitalizacja obszarów miejskich. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji. W debacie panelowej podsumowującej tą część pn. „Miasta wobec wyzwań rewitalizacji” prezydenci polskich  miast (w tym również z województwa śląskiego) wskazali czynniki spowalniające i utrudniające procesy przekształceń w miastach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji http://www.janolbrycht.pl/miasto2009.

Konferencja "Metropolie rządzą światem" z cyklu "Państwo w mikro- i makroskali". Katowice, 25-27 lutego 2009 r.

W dniach w dn. 25 - 27 lutego 2009 r., w Hotelu Qubus w Katowicach odbyła się V Konferencji "Państwo w mikro-  i makroskali" pod hasłem "Metropolie rządzą światem",  

Udział w konferencji wzięli m.in. prof. dr hab. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk i red. Edwin Bendyk, tygodnik POLITYKA, Wojciech Apel, Śląskie Sieci Światłowodowe; prof. dr hab. Jerzy Buzek, Parlament Europejski; Grażyna Dudzik, Urząd Miasta Rybnika; dr Andreas Engel, Biuro Przetwarzania Informacji Miasta Kolonia; prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, Uniwersytet Warszawski; Tomasz Konior, Konior Studio; Krzysztof Pakoński, Urząd Miasta Krakowa; dr Jan Olbrycht, Parlament Europejski; prof. dr hab. Marian Oslislo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Magdalena Staniszkis, Politechnika Warszawska; Roman Urbańczyk, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice; Mieczysław Żywotko, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Patronami V Konferencji "Państwo w mikro-  i makroskali" byli Grzegorz Schetyna, wiceprezes Rady Ministrów i Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice, a także: Górnośląski Związek Metropolitalny, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Powiatów Polskich wraz z Microsoft Innovation Center. 

Strona internetowa konferencji

Zarządzanie rozwojem wspólnot lokalnych opartym na kapitale kulturowym - studium przypadku, ziemia cieszyńska. Seminarium programowe Akademii Twórczej Przedsiębiorczości

  W dn. 9 marca 2009 r. (poniedziałek) Związek zorganizował wizytę studyjną do Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. 

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości został utworzony w 2005 r. przy wykorzystaniu środków unijnych, dotacji z budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz miasta Cieszyn. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości jest niezwykle prężnie działającą instytucją promującą polskie wzornictwo. W lutym br. Zamek obchodził czwartą rocznicę istnienia. Jest on specyficznym centrum przedsiębiorczości, którego głównymi celami są:
1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym pomoc w tworzeniu i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
2) promocja i pomoc we wdrażaniu wzornictwa oraz nowych technologii,
3) ułatwianie dostępu do potencjału naukowo - badawczego,
4) ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów,
5) rozwój turystyki,
6) prowadzenie działalności kulturalnej.

       W czasie wizyty, połączonej ze zwiedzaniem Zamku, uczestnicy spotkali się z p. Ewą Gołębiowską, Dyrektor  Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości oraz wzięli udział w seminarium pn. "Zarządzanie rozwojem wspólnot lokalnych opartym na kapitale kulturowym - studium przypadku, ziemia cieszyńska". Seminarium zorganizowano w ramach Akademii Twórczej Przedsiębiorczości.

       Program Akademia Twórczej Przedsiębiorczości powstał pod patronatem Fundacji Konkurs Pro Publico Bono. Wychodząc z inicjatywą powołania ATP Fundacja Konkurs Pro Publico Bono zmierza do stworzenia nowoczesnej instytucji gromadzącej i upowszechniającej właśnie ten rodzaj wiedzy oraz umiejętności. Istotną część potrzebnych po temu wiedzy i doświadczeń Fundacja posiadła dzięki organizowaniu kolejnych edycji Konkursu Pro Publico Bono, w którym odkryto i wyróżniono już kilkadziesiąt wybitnych dzieł i organizacji obywatelskich w dziedzinie pobudzania rozwoju lokalnego, wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zarządzania kulturą i dziedzictwem narodowym.

       Celem przedsięwzięcia Forum ATP jest zarówno wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, wypracowywanie wspólnych koncepcji systemowych rozwiązań, jak i budowa stałych relacji i więzi pomiędzy uczestniczącymi w nich organizacjach. Forum jest także swoistym zaczynem tworzenia kapitału społecznego.

Serwis intenetowy FUNDACJI PRO PUBLICO BONO - www.propublicobono.pl

Zobacz zdjęcia

 Program seminarium
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Wiśle
W dniach 19-21 marca 2009 r. (czwartek-piątek-sobota) w Wiśle odbędzie się kolejne – tym razem 3-dniowe, wyjazdowe - posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Posiedzenie Konwentu rozpocznie się od spotkania z Panem Zygmuntem Łukaszczykiem Wojewodą Śląskim (czwartek).  Tematem głównym Konwentu będzie energetyka rozproszona w małych i średnich gminach, której poświęcona będzie konferencja w drugim dniu Konwentu (piątek) pt. „Przebudowa gminy przy pomocy energetyki” z udziałem m.in. Pana Profesora Jerzego Buzka oraz Pana Profesora Jana Popczyka. Tematem uzupełniającym będzie aktualny stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Oprócz części merytorycznej Konwentu wzorem lat poprzednich odbędzie się również kolejna IV już edycja Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej, tym razem o Puchar Apoloniusza Tajnera, Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego (czwartek 19 marca br., rozpoczęcie godz. 17.30). Bazą noclegową i głównym miejscem obrad Konwentu będzie Hotel GAWRA położony w Wiśle Centrum http://www.gawra.yooz.com.pl .

Koszty organizacji części merytorycznej Konwentu (tj. konferencji) pokryje tradycyjnie Śląski Związek Gmin i Powiatów. Celem pokrycia pozostałej części kosztów (w tym w szczególności zakwaterowania oraz dodatkowego wyżywienia) uprzejmie prosimy o wpłatę kwoty 420 zł (gminy członkowskie) lub 480 zł (gminy nienależące do  Związku) na konto Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:
ING BANK ŚLĄSKI O/Katowice   03 1050 1214 1000 0007 0001 3261
do dnia 10 marca 2009 r. z dopiskiem „Konwent w Wiśle”.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w Konwencie na zamieszczonej poniżej karcie potwierdzenia udziału najpóźniej do dnia 10 marca br. Osobą odpowiedzialną za organizację Konwentu w biurze Związku jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 032 2511021 oraz p. Iwona Kłosowicz, tel. j.w. e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl .
Konkurs "WÓJT ROKU 2008"

Mamy przyjemność poinformować, że p. Jerzy Socha, Wójt Gminy Konopiska, zdobył tytuł "Wójta Roku 2008". Konkurs organizowany jest przez redakcję audycji rolnych I Programu Telewizji Polskiej.

Rozstrzygnięcie tegorocznej, ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu "Wójt Roku 2008" odbyło się 14 lutego br. w Nałęczowie. P. Jerzy Socha odebrał nagrodę z rąk wiceministra rolnictwa Mariana Zalewskiego

Głównym celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2008 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.konopiska.pl/

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego informuje o zakończeniu etapu prac nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, polegającego na opracowaniu wstępnego projektu dokumentu.

Celem opracowania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego jest wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, a wraz z nią m.in. e-usług, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia ze stałym zwiększaniem dostępu do internetu oraz dyskontowaniem przez lokalne społeczności korzyści wynikających z dostępu do informacji i wiedzy.

Proces tworzenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego prowadzony jest w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. poszczególne zapisy strategii są przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami administracji publicznej, środowisk gospodarczych, naukowych, zawodowych, organizacji pozarządowych itp.

Opracowana Strategia będzie miała charakter długookresowy i horyzontalny, co spowoduje efekt synergii działań przez przełamywanie podziałów sektorowych oraz koordynacji aktywności podejmowanych w województwie.

szkolenie „Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej"

W dniu 28 stycznia 2009 r. (środa) w Katowicach odbędzie się szkolenie „Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej – aspekty ekonomiczne i rynkowe”. Głównym organizatorem szkolenia jest www.ENERGOinfo.PL (PKI s.c.). Miejsce szkolenia: Katowice, siedziba NOT przy ul. Podgórnej 4, sala nr 4, parter. Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10.00.

Szkolenie przeznaczone jest dla kwalifikowanej publiczności tj. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji samorządowych, administracji państwowej oraz firm, którzy zajmują się zakupami energii elektrycznej bądź organizowaniem przetargów publicznych.

Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (KPZK)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło do konsultacji społecznych Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (KPZK). Dokument ten w zamyśle ma pełnić rolę zwornika pomiędzy zagadnieniami rozwoju społecznego i gospodarczego z aspektami przestrzennymi, wprowadzając zasadę zintegrowanego rozwoju na poziom planowania krajowego. Na poszczególnych etapach powstawania tego dokumentu w dyskusjach uczestniczyli także pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele województw, resortów i partnerów społeczno-gospodarczych.

Dokument zawiera ekspercką oceną sytuacji i trendów w zakresie rozwoju przestrzennego w Polsce, wizję polskiej przestrzeni w perspektywie roku 2033 wskazując na główne, zdaniem autorów, elementy polskiej polityki przestrzennej oraz jej koordynacji. Ekspercki projekt KPZK zostanie wykorzystany jako materiał bazowy do przeprowadzenia debaty w trakcie konsultacji oraz będzie podstawą opracowania projektu dokumentu rządowego. Z wykorzystaniem dokumentu, wyników konsultacji społecznych oraz analiz i studiów wykonanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostanie przygotowany dokument rządowy.

Konsultacje regionalne dot. Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 rozpoczną się już od połowy lutego 2009 r.

Więcej na stornie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Spotkanie z Prezesem RIO
W dniu 10 lutego 2009 r. (wtorek) z inicjatywy  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin oraz Starostów Powiatów Woj. Śląskiego z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach p. Mariuszem Siwoniem. Spotkanie odbędzie się w Katowicach w budynku STALEXPORT, ul. Mickiewicza 29, sala kinowa (I piętro). Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00. Zakończenie spotkania ok. godz. 13.30.
      
       Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:
1. Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Zakres zadań samorządu w świetle orzecznictwa RIO i sądów oraz praktyki kontrolnej RIO.
Współpraca, Partnerstwo, Planowanie Przestrzenne - konferencja w Poznaniu w dn. 14-16 stycznia 2009 r.

W dniach 14 – 16 stycznia 2009 r. w Poznaniu odbyła się konferencja  połączona z warsztatami  polsko-niderlandzkimi  pn. ”Współpraca, Partnerstwo i Planowanie Przestrzenne w Polsce: Współpraca między rządem, samorządem regionalnym i lokalnym”. Konferencja była organizowana przez Ministrastwo Rozwoju Regionalnego, a jednym w prelegentów był p. Ferdynand Morski, Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Województwo śląskie reprezentowali również p. Dorota Chudowska, Pełnomocnik Prezydenta Częstochowy ds. Rewitalizacji oraz p. Krzysztof Krzemiński z GZM.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane doswiadczenia holenderskiego regionu Arnhem-Nijmegen dot. współpracy na różnych poziomach przy planowaniu przestrzennym. Uczestnikom konferencji zaprezentowano Ekspercki Projekt Przestrzennego Zagospodarowania kraju, który wkrótce będzie przedstawiony do konsultacji społecznych.

Zobacz zdjęcia z konferencji

 Program konferencji
Europejski Kongres Gospodarczy. Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r.

        W dniach 15 – 17 kwietnia 2009 r. w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy, jedna z największych imprez biznesowych, organizowanych w Europie Środkowej. Śląski Związek Gmin i Powiatów był Partnerem Instytucjonalnym tego wydarzenia.

       Europejski Kongres Gospodarczy, zgodnie z założeniem, był jedną z największych imprez biznesowych organizowanych w Europie Środkowej, a także miejscem dialogu i debaty o kształcie europejskiej gospodarki w najbliższych latach, w szczególności w kontekście globalnego kryzysu finansowego. Do udziału w Kongresie zostały zaproszone czołowe postaci europejskiej polityki i gospodarki. Zaproszeni zostali przedstawiciele zarządów największych europejskich przedsiębiorstw, ludzie nauki i mediów oraz samorządowcy.

       Zapraszamy do  SERWISU INTERNETOWEGO  Europejskiego Kongresu Gospodarczego, gdzie można znaleźć relacje, zdjęcia, filmy i prezentacje z EEC 2009.

Projekt "Nauczyciel przedmiotów zawodowych"

      Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza na 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych.
      Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wykształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych istotnych z punktu widzenia gospodarki i zapotrzebowania zgłoszonego przez kuratoria oświaty.
      W ramach realizacji projektu, w okresie od dnia 01.10.2008r. do dnia 30.04.2015r., wsparciem objętych zostanie 600 osób zrekrutowanych w 6 naborach po 100 osób w każdym. Rekrutacja na pierwszy nabór rozpoczęła się dnia 01.12.2008 i potrwa do dnia 31.01.2009 r.
      Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://www.wsz.edu.pl/efs-3.3.2.php oraz w Biurze Projektu w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 40, p. nr 20, tel.  034 364 34 91 , czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów rozpoczął w ostatnich tygodniach przygotowania do przedstawienia UKIE/MSZ propozycji wydarzeń w miastach i gminach województwa śląskiego (z udziałem powiatów) do stopniowo powstającego programu Polskiego Przewodnictwa w Radzie Europejskiej, które będzie miało miejsce w II połowie 2011 r.

Lista propozycji wydarzeń przygotowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów (we współpracy z Wojewoda Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym) nie będzie dotyczyć oficjalnych spotkań o charakterze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, ale różnego rodzaju konferencji, seminariów, spotkań, wystaw itp. W tym celu został powołany nieformalny Zespół Zadaniowy złożony z przedstawicieli kilku miast woj. śląskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do:

- wysyłania do Biura Związku propozycji wydarzeń do listy wydarzeń;

- delegowania osób do pracy w Zespole Zadaniowym.

Akcja "Wakacje w Polsce"

        Na Białorusi żyje ok. 800 tys. Polaków, głównie w granicach dawnej II Rzeczypospolitej. Polska zmieniła granice, a oni pozostali tam, gdzie mieszkali od wieków, trwając w wierze i narodowej tradycji, pomimo historycznych zawieruch i okrutnych prześladowań. Dzisiaj na Białorusi nie ma praktycznie polskiej szkoły, a działalność organizacji polskich jest utrudniana przez władze. W tej sytuacji najskuteczniejszym sposobem podtrzymywania i umacniania polskości na tych ziemiach jest pomoc polskim dzieciom w nauce języka polskiego, w zapoznawaniu się z polską kulturą narodową i polską historią poprzez zorganizowanie przynajmniej krótkiego pobytu wakacyjnego w Polsce.
       
        Akcja „Wakacje w Polsce” prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i polega na goszczeniu przez Miasto/Gminę w terminie od ok. 10 do 30 czerwca 2009 r. przez okres 10 dni ok. 30-osobowej grupy dzieci polskich z Białorusi w wieku od 12 do 16 lat. Kwestią przyjazdu dzieci wraz z towarzyszącym grupie opiekunem zajmie się Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Od Miasta/Gminy oczekujemy jedynie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia grupy oraz zapewnienia programu pobytu, który pozwalałby na codzienny kontakt dzieci z językiem polskim, na spotkania z rówieśnikami, na poznanie codziennego życia dzisiejszej Polski oraz naszej narodowej kultury i historii. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” partycypowałoby w części kosztów związanych z programem pobytu dzieci.
       
        W przypadku zainteresowania udziałem w tej inicjatywie prosimy uprzejmie o przesłanie deklaracji ze strony Miasta/Gminy wraz z danymi osoby do dalszych kontaktów w tej sprawie na załączonej karcie w terminie do dnia 30 stycznia 2009 r. Osoba odpowiedzialna w Biurze Związku: p. Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej (tel. 2510945, e-mail: bkoziel@silesia.org.pl).

 Deklaracja
Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Nadzoru PrawnegoUrzędu Wojewódzkiego

W dniu 23 grudnia 2008 r. w Katowicach odbyło się III spotkanie informacyjno-konsultacyjne z p. Krzysztofem Nowakiem - Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie odbyło się w budynku STALEXPORT.

 W roku 2008 miały miejsce dwa spotkania z Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w czerwcu i październiku), poświęcone omówieniu i wyjaśnieniu najczęściej występujących problemów związanych z wykonywaniem przez Wojewodę Śląskiego nadzoru prawnego nad działalnością legislacyjną jednostek samorządu terytorialnego. Do udziału w spotkaniu zapraszono radców prawnych oraz osoby zajmujące się w Urzędach Gmin i Starostwach Powiatowych obsługą prawną i odpowiedzialne za przygotowanie aktów prawnych, w tym zwłaszcza uchwalanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
 
Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej.

Współpraca partnerska – nowa strona internetowa, ułatwiająca znalezienie partnera do współpracy
Rada Gmin i Regionów Europy, organizacja władz lokalnych i regionalnych, która reprezentuje krajowe stowarzyszenia miast, gmin i regionów z ponad 30 krajów (CEMR) uruchomiła nową wielojęzyczną stronę internetową w całości poświęconej współpracy bliźniaczej miast. Strona ma pomóc europejskim władzom lokalnym w znalezieniu odpowiednich partnerów do współpracy twinningowejnie tylko z krajów Unii Europejskiej.

Na stronie umieszczono formularz on-line, umożliwiających każdemu miastu lub gminie przygotowanie i wysłanie swojej oferty partnerstwa, z którą będą mogli zapoznać się wszystkie podmioty, potencjalnie zainteresowane daną formą współpracy. Formularz, który zostanie wypełniony np. w języku polskim jest tłumaczony na pozostałe wersje językowe, przez co stanie się zrozumiały dla prawie wszystkich mieszkańców Europy.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia tej strony internetowej
www.twinning.org

Konferencja MIASTO XXI w. Problemy - Szanse - Nowe strategie rozwoju.

W dniach 8-9 grudnia br. (poniedziałek i wtorek). w Katowicach odbyła się konferencja
„M I A S T O  X X I  W I E K U. Problemy – szanse – nowe strategie rozwoju”, na której wystąpiło wielu wybitnych prelegentów z kraju i zagranicy. Organizatorem konferencji był Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Celem konferencji było przeprowadzenie poważnej debaty nad kondycją miast województwa śląskiego (a także innych miast polskich) u progu XXI wieku w kontekście procesów deindustrializacji, globalizacji i regresu demograficznego. Procesy te wywołują dalekosiężne, głębokie skutki społeczno-ekonomiczne, które stawiają miasta wobec nowych wielkich wyzwań.

W debacie wzięło udział około 100 przedstawicieli miast województwa śląskiego i innych regionów Polski, urbaniści, architekci, renomowani eksperci, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, mediów, pracownicy naukowi i studenci szkół wyższych z terenu województwa śląskiego. Była to jedna z największych debat, poświęconych tematyce przyszłości miast w Polsce w ostatnim okresie.

Przedstawione na konferencji prezentacje udostępniamy w dziale "Materiały konferencyjne"

Spotkanie z Ministrem Rozwoju Regionalnego p. Elżbietą Bieńkowską

W dniu 5 grudnia 2008 r. (piątek) w Katowicach w Bibliotece Śląskiej odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne samorządowców woj. śląskiego z Panią Elżbietą Bieńkowską, Ministrem Rozwoju Regionalnego.

Tematem spotkania było m.in. przedstawienie informacji nt. aktualnego stopnia zaawansowania implementacji funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE w Polsce, dotychczasowych wniosków wypływających z implementacji funduszy strukturalnych, wykorzystania środków UE w woj. śląskim w porównaniu z innymi regionami kraju oraz planowanych zasad finansowania przedsięwzięć ze środków UE w okresie programowania 2014-2020.
      
Spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań samorządowców woj. śląskiego z przedstawicielami Rządu RP pt. „Rząd RP wobec samorządu terytorialnego”, którego celem jest stworzenie możliwości bezpośredniego zaprezentowania przez przedstawicieli Rządu RP głównych kierunków polityki Państwa w poszczególnych obszarach tematycznych i zapoznanie się przez przedstawicieli władz samorządowych z założeniami polityki Rządu.

Spotkanie z przedstawicielami firm budowlanych z Chińskiej Republiki Ludowej

W dniu 27 listopada 2008r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyło się spotkanie dla przedstawicieli miast województwa śląskiego z delegacją reprezentantów firm budowlanych z terenu Chińskiej Republiki Ludowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Miejski w Gliwicach.

Spotkanie dotyczyło możliwości udziału chińskich przedsiębiorstw budowlanych w realizacji większych inwestycji publicznych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, renowacji budynków oraz infrastruktury energetycznej, co mogłoby przynieść liczne oszczędności środków publicznych, a tym samym w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. W składzie chińskiej delegacji obecni byli przedstawiciele zarządów holdingów i firm budowlanych z jednej z dwóch najbardziej wyspecjalizowanych w usługach budowlanych prowincji Chin - Fujian.  Było to prawdopodobnie jedno z pierwszych spotkań z potencjalnymi bezpośrednimi wykonawcami ww. usług, a nie - jak to miało miejsce dotychczas - z pośrednikami.

Osobą udzielającą informacji nt. spotkania jest w biurze Związku p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl .

Konferencja "Nowocześni z urzędu"

IV Ogólnopolska Konferencja Nowocześni z Urzędu


W dniach 11-12 grudnia br. w Warszawie w hotelu Holiday Inn odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań dla urzędników. Pracownicy administracji publicznej oraz zaproszeni eksperci będą dyskutować podczas debaty na temat projektowanej Ustawy o odpowiedzialności urzędniczej.  Jak wpłynie na życie zawodowe urzędników: zmotywuje ich do lepszej pracy czy sparaliżuje działania? Natomiast w części warsztatowej będą promowane nowe rozwiązania zarządcze i techniczne w administracji publicznej.

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął Honorowy Patronat nad konferencją, z tego tytułu wszystkim członkom Związku przysługuje rabat w wysokości 10% na uczestnictwo w IV edycji Konferencji Nowocześni z Urzędu.

Tematyka Konferencji:

1) Debata: „Odpowiedzialność urzędnicza – czy nowa ustawa poprawi efektywność administracji?”
2) Warsztaty (5 zajęć z każdego bloku tematycznego):
Kadry - wprowadzanie zmiany w oparciu o zasoby ludzkie; opis stanowiska pracy; odpowiedzialność prawna urzędników; prawo pracy
Perspektywy IT - system zunifikowanej komunikacji w urzędzie; infrastruktura IT; koncepcja e-usług i regulacje prawne; contact center w urzędach administracji publicznej
Marketing i PR - PR w praktyce urzędu; narzędzia i techniki PR do zastosowania w urzędzie; strona WWW – identyfikacja wizualna urzędu; Prawo prasowe w administracji - prawne aspekty dostępu do informacji

Zaproszeni eksperci przedstawią w przystępny sposób najbardziej aktualne problemy w poszczególnych grupach zagadnień. Podczas każdego z paneli możliwa będzie dyskusja oraz zadawanie pytań wykładowcom.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny, testowy dostęp do serwisu InforLex.

Konferencja Nowocześni z Urzędu jest adresowana do urzędników, którzy chcą poznawać nowe technologie
i rozwiązania organizacyjne, a także efektywnie zarządzać projektami i pracą w poszczególnych działach jednostek administracji. Celem konferencji jest: 
- rozwój praktycznych umiejętności uczestników w obszarach kluczowych dla efektywnego działania urzędów; 
-  prezentacja opinii pracowników administracji przedstawicielom najważniejszych instytucji,
- odpowiedzialnym za ustawodawstwo wpływające na sytuację zawodową urzędników; 
- integracja urzędników z całej Polski, możliwość spotkań i wymiany doświadczeń.

Uczestnikami konferencji Nowocześni z Urzędu są zarówno poszukujący specjalistycznej wiedzy pracownicy poszczególnych działów w urzędach jak i najważniejsze osoby w jednostkach administracji: burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy i starostowie.

Organizatorzy spodziewają się ponad 200 reprezentantów administracji samorządowej i centralnej z całej Polski.

Partnerami konferencji są: Siemens, Microsoft i MPS.

Zgłoś udział w konferencji:  http://www.publiczni.pl/www/files/konf_2008_2/zgloszenie.pdf

Więcej informacji na stronie: www.publiczni.pl/konferencja/

Wszelkich informacji udziela:
Kornelia Jeleń
tel.:  022 428 16 53 
tel./faks:  022 631 00 63 
k.jelen@publiczni.pl
www.publiczni.pl

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 12 grudnia  2008 r. (piątek) w Rydułtowach (Powiat Wodzisławski) odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Miejscem posiedzenia Konwentu będzie Hotel-Restauracja "Gościnny Dom" (ul. Strzelców Bytomskich 8/7),  rozpoczęcie obrad tradycyjnie o godz. 10.00.


Tym razem głównym tematem Konwentu będzie kwestia bezpieczeństwa obywateli w małych i średnich gminach województwa śląskiego.   Swój udział potwierdzili już: Pan Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski, Pan Dariusz Biel, Komendant Wojewódzki Policji oraz Pan Zbigniew Meres, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

GIS DAY oraz międzynarodowa konferencja dla partnerów projektu LUMASEC w Bytomiu

Miasto Bytom zaprasza do celebrowania Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej (GIS DAY) poprzez uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Urząd Miejski w Bytomiu w dn. 19 listopada 2008 r. (miejsce Urząd Miasta Bytom, sala sesyjna).

Międzynarodowy Dzień GIS obchodzony jest wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są technologie systemów informacji geograficznej. GIS DAY będzie okazją do zaprezentowania praktycznych zastosowań systemów informacji geograficznej na przykładzie rozwiązań miasta Bytom oraz innych instytucji.

Adresy internetowe stron poświęconych systemom GIS (w języku angielskim) www.gisday.com oraz http://www.esri.com/arcnews .

Równocześnie z GIS DAY, w dniach 19 - 21 listopada br. odbędzie się w Bytomiu międzynarodowa konferencja związana z programem URBACT II. Bytom jest jednym z partnerów projektu realizowanego w ramach programu URBACT II pn. LUMASEC (Land Use Management for Sustainable European Cities – Zarządzanie użytkowaniem terenu dla zrównoważonych miast europejskich).

Poniżej znajduje się program konferencji (GIS DAY) w Bytomiu oraz program konferencji dla partnerów projektu URBACT II

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest
p. Wojciech Jeszka Kierownik Referatu Systemu Informacji o Terenie w Urzędzie Miasta Bytom
tel. 32/ 283 6354
wjeszka@um.bytom.pl

 Program GIS DAY w Bytomiu
Spotkanie z Dyrektorem Wydz. Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 15 października br. odbyło się się II spotkanie informacyjno-konsultacyjne z p. Krzysztofem Nowakiem - Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie skierowane było do radców prawnych oraz osób zajmujących się w Urzędach Gmin / Starostwach obsługą prawną i odpowiedzialnych za przygotowanie aktów prawa miejscowego uchwalanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Na pytania przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiadała także p. Ilona Andruszkiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru.
Kolejne spotkanie z Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się w dniu 23 grudnia br. (wtorek) w budynku STALEXPORT w Katowicach, rozpoczęcie o godz. 12.00.

Regionalne Forum Biznesu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Regionalne Forum Biznesu
Katowice, 20 października 2008 r.
(Hotel Qubus, ul. Uniwersytecka 13)

Szczegóły (program, formularz zgłoszeniowy) znajdują się tutaj

Seminarium nt. rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W dniach 30 września – 1 października br. odbyło się zorganizowane przez Związek seminarium poświęcone tematyce rozwoju społeczeństwa informacyjnego w świetle doświadczeń Finlandii.

Do przeprowadzenia seminarium poprosiliśmy p. dr inż. Grzegorza Szewczyka, Profesora z Central Ostrobothnia University of Applied Science, Kokkola w Finlandii  z którym od ponad dwóch lat prowadzimy bardzo owocną współpracę jako ekspertem w  dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowy projektów z tej dziedziny z zastosowaniem technologii ICT i ochrony danych. Profesor Grzegorz Szewczyk był m.in. prelegentem podczas organizowanej przez nasz Związek konferencji poświęconej nowoczesnym metodom komunikacyjnym i informacyjnym w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnymi oraz w trakcie wizyty studialnej samorządowców województwa śląskiego do Finlandii nt. Społeczeństwo Informacyjne w Finlandii: Rola władz lokalnych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Podczas seminarium zostały zaprezentowane tematy związane z tematyką rozwoju społeczeństwa informacyjnego, genezą i doświadczeniami fińskimi, barierami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w województwie śląskim, uczestnicy seminarium zastanawiali sie także nad możliwościami przygotowania i realizacji projektów
z zakresu społeczeństwa informacyjnego w gminach i powiatach naszego województwa.

 Prezentacja prof. Grzegorza Szewczyka
Posiedzenie Zespołu Parlamentarno-Samorządowego Woj. Śląskiego

W dniu 29 września 2008 r. w siedzibie Związku odbyło się
III posiedzenie Zespołu Parlamentarno-Samorządowego Województwa Śląskiego.

Powołany w marcu br. Zespół zajmuje się konkretnymi sprawami dotyczącymi większości samorzadów lokalnych województwa śląskiego. Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan realizacji spraw omawianych na poprzednim posiedzeniu Zespołu. Przedmiotem spotkania były także nastepujące sprawy:
a) regulacje prawnych dot. oświetlenia ulic, dróg i innych przestrzeni publicznych - zwrócono uwagę na potrzebę nowego uregulowania rozdziału obowiązków pomiędzy gminy i przedsiębiorstwa energetyczne, a także uregulowanie spraw własnościowych;
b)potrzeba pilnej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. w związku z realizacją projektu SEKAP w naszym województwie;
c) przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;
d) potrzeba nowelizacji ustawy o drogach publicznych w związku z ustawowym obowiązkiem przejmowania przez gminy dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi.

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 26 września 2008 r. (piątek) w miejscowości Wola (Gmina Miedźna, Powiat Pszczyński) odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Miejscem posiedzenia Konwentu będzie Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli, ul. Lipowa 3,  rozpoczęcie obrad tradycyjnie o godz. 10.00.


Tym razem głównym tematem Konwentu będzie kwestia oświaty w małych i średnich gminach (planujemy aby w posiedzeniu Konwentu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach). Po zakończeniu części merytorycznej Gospodarz Konwentu p. Bogdan Taranowski, Wójt Gminy Miedźna zaprasza Państwa na zwiedzanie obiektów edukacyjnych i sportowych Gminy.


Poniżej załączamy projekt porządku obrad  obrad, mapę sytuacyjną oraz kartę potwierdzenia udziału. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia drogą elektroniczną na adres wmagrys@silesia.org.pl lub odsyłając wypełniną kartę potwierdzenia udziału na numer faksu 032 2510985 w terminie do dnia 22 września br. Osobą odpowiedzialną za organizację Konwentu w biurze Związku jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 032 2511021.

Szkoła Letnia 2008

W dniach 31 sierpnia - 5 września br. w Wiśle odbyła się II Międzynarodowa Szkoła Letnia nt. Modernizacja Administracji Publicznej

Poniżej znajdują się prezentacje ze Szkoły Letniej

Informacja nt. udzielania pomocy gminom poszkodowanym w wyniku kataklizmu pogodowego – sierpień 2008 r.
Szanowni Państwo,
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie
Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego


Zapewne wszyscy pamiętamy zeszłoroczną trąbę powietrzną, która w dniu 20 lipca 2007 r. przeszła przez tereny gmin powiatu częstochowskiego, powodując wiele zniszczeń na niespotykaną wcześniej skalę. Niestety w ostatnich dniach byliśmy świadkami kolejnego kataklizmu pogodowego, który nawiedził gminy i powiaty województwa śląskiego, niosąc ze sobą również ogromne straty, w tym niestety również te najgorsze – ludzkie. W wyniku przejścia trąb powietrznych w północnej i zachodniej części naszego regionu tym razem najbardziej ucierpiały tereny powiatów: częstochowskiego (w tym Miasto Częstochowa), lublinieckiego oraz gliwickiego. Szacowanie poniesiony strat ciągle trwa.

Na podstawie informacji udzielanych przez Sztab Kryzysowy Wojewody Śląskiego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie akcji pomocowej w Państwa gminach i powiatach, będącej gestem solidarności i pomocy dla poszkodowanych.

Proponujemy, aby pomoc płynąca z samorządów lokalnych odbywała się według poniżej opisanych zasad.

1.    W wyniku trąby powietrznej oraz gradobicia ucierpiało łącznie kilkanaście gmin. Łączne straty szacowane są na ok. 100 mln PLN. Ze względu na fakt, iż różne gminy i powiaty zostały poszkodowane przez żywioł w różnym stopniu, uważamy, iż pomoc świadczona przez gminy i powiaty województwa śląskiego na rzecz poszkodowanych jednostek powinna być skoordynowana przez jedną instytucję – Śląski Związek Gmin i Powiatów.
2.    Rolą Śląskiego Związku Gmin i Powiatów będzie zebranie informacji od gmin, które chcą udzielić pomocy finansowej poszkodowanym przez żywioł. Następnie Związek zaproponuje zainteresowanym gminom i powiatom udzielenie pomocy poszkodowanym proporcjonalnie do poniesionych strat (ma to na celu zapobieżenie sytuacji, w której pomoc nie trafi do jednej z poszkodowanych jednostek). W tym celu Związek będzie pozostawał w stałym kontakcie ze służbami reagowania kryzysowego, od którego będzie otrzymywał informacje nt. strat w poszkodowanych gminach i powiatach. Pozwoli to na przekazywanie pomocy na zasadzie „jedna gmina pomaga jednej gminie”. W chwili obecnej najbardziej potrzebna jest pomoc finansowa

Ze względu na zawiłości prawne proponujemy utrzymanie formuły pomocy według zasady jedna gmina/ powiat udziela pomocy jednej gminie/powiatowi. Sytuacja taka pozwoli na przekazanie całej pomocy bez procentowego dzielenia jej na poszkodowane gminy. Po podjęciu stosownej uchwały gmina lub powiat będą zawierały dwustronną umowę z poszkodowaną gminą/powiatem (darczyńca z poszkodowanym). W tym celu ośrodkiem koordynującym będzie Śląski Związek Gmin i Powiatów, który będzie mógł wskazywać do kogo obecnie adresować pomoc (uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie Związku o podejmowanych działaniach pomocowych). Wszelkie dokumenty potrzebne do udzielenia pomocy (wzór uchwały rady gminy/powiatu i umowy będą niebawem dostępne na naszej stronie internetowej).

Śląski Związek Gmin i Powiatów w żadnym przypadku nie będzie stroną umowy lub pomocy.

Kontakt:  biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
tel 032 25 11 021, 032 6090350,
fax. 032 25 10 985, zwiazek@silesia.org.pl

DOKUMENTY:

 Wzór uchwały dot. udzielenia pomocy przez gminę/powiat
Konkurs Innowator Śląska 2008
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. ma zaszczyt ogłosić pierwszą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo
„Innowator Śląska 2008”.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Rektora Politechniki Śląskiej. Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu własnych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych, organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii.

Konkurs ma na celu promocję innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie nowych rozwiązań, poprawę wizerunku regionu i jego przedsiębiorców poprzez promocję dobrych przykładów, zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, czy podejmowania szkoleń w tym zakresie.

O tytuł mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić Deklarację Uczestnictwa oraz Arkusz Prezentacji i do12 września 2008 r. wysłać pocztą na adres biura konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

 Informacja o konkursie Innowator Śląska
Spotkanie konsultacyjne z Wiceministrem Infrastruktury p. O. Dziekońskim 21 lipca
       W dniu 21 lipca 2008 r. (poniedziałek) w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się regionalne spotkanie konsultacyjne dot. przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw. W spotkaniu weźmie udział p. Olgierd Roman Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 i potrwa do godz. 12.00.
      
       Spotkanie to stanowić będzie element szerokiej konsultacji społecznej dot. projektu ustawy. Proponowane nowe regulacje prawne będą miały istotny wpływ na działanie administracji samorządowej, dlatego sprawą niezmiernie ważną jest uczestnictwo w konsultacjach przedstawicieli samorządów terytorialnych, zarówno Gmin jak i Powiatów regionu oraz reprezentantów lokalnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
      
Projekt ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury (http://bip.mi.gov.pl).  
OPEN DAYS 2008 – Trwa rejestracja uczestników

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Dniach Otwartych (OPEN DAYS) 2008. Od 9 lipca br. można rejestrować się na poszczególne wydarzenia na stronie internetowej Dni Otwartych.

Temat Dni Otwartych (OPEN DAYS) 2008 będzie brzmiał: „Regiony i miasta wobec globalnych wyzwań”. Szósta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Dni Otwarte, odbędzie się w Brukseli w dniach od 6 do 9 października. W tym roku swój udział w imprezie w charakterze partnerów zgłosiło 217 regionów i miast z 32 państw, a zwykli uczestnicy przyjadą z wielu innych krajów. W trakcie Dni Otwartych, które stały się najważniejszym dorocznym spotkaniem unijnych i regionalnych twórców polityki, ekspertów oraz przedstawicieli sektora bankowości, biznesu i grup reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, odbędzie się kilkaset imprez – ok. 120 w Brukseli, a 250 – na poziomie lokalnym w różnych krajach Europy.

Impreza umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń z pierwszego etapu wdrażania 345 programów polityki spójności na lata 2007-2013 na poziomie lokalnym i regionalnym, w ramach których inwestowane są środki UE i krajowe w wysokości 500 mld euro. Debata o przyszłości polityki regionalnej po 2013 r. jest w toku, a tuż przed rozpoczęciem Dni Otwartych Komisja ma przyjąć ważną zieloną księgę w sprawie spójności terytorialnej.

Seminaria i debaty w ramach Dni Otwartych 2008 dotyczyć będą czterech głównych zagadnień:

·     Innowacyjne regiony: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

·     Zrównoważony rozwój: regiony wobec zmian klimatycznych;

·     Współpraca i tworzenie sieci: wymiana najlepszych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego;

·     Pespektywy europejskiej polityki spójności.

Organizatorami Dni Otwartych 2008, które przyciągną do Brukseli ok. 5 000 ekspertów regionalnych i lokalnych, są wspólnie Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej oraz Komitet Regionów. Udział wezmą przedstawiciele regionów partnerskich i miast z 26 państw członkowskich, a także z innych krajów, np. z Turcji, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii i – po raz pierwszy – z Bośni i Hercegowiny oraz Islandii. Największą liczbę partnerów zarejestrowała Francja (22), na kolejnych miejscach uplasowały się Włochy i Hiszpania (19), Zjednoczone Królestwo (18) oraz Polska (17). Ponadto swój wkład mają wnieść przedstawiciele innych krajów, w tym Chin, Rosji, Brazylii i Serbii, oraz organizacje międzynarodowe. Dni Otwarte umożliwią także spotkanie z podmiotami regionalnymi firmom prywatnym, instytucjom finansowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Wśród organizacji reprezentowanych w tzw. kawiarni inwestorów (Investors Café), miejsca spotkań, a zarazem przestrzeni wystawowej imprezy, znajdzie się Europejski Bank Inwestycyjny, Businesseurope, europejska organizacja pracodawców, Siemens, General Electric, Philips, Veolia i European Citizen Action Service.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Dni Otwartych oraz do rejestrowania się na poszczególne imprezy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.opendays.europa.eu

Posiedzenie Komisji ds. UE w dniu 18 czerwca 2008 r.

W dniu 18 czerwca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,  poświecone zasadom rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W posiedzeniu komisji wzięła udział p. Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz p. Barbara Malcherek, Kierownik Referatu ds. Kontraktacji i Płatności Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poniżej znajduje się prezentacja dot. zasad rozliczanie projektów w ramach RPO Województwa Śląskiego 2007 – 2013.

 Zadady rozliczania projektów w ramach RPO WŚ na lata 2007 - 2013
Konferencja pn. „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój powiatów i gmin”, Częstochowa , dn. 17 czerwca 2008 r.

Uprzejmie informujemy, że w dn. 17 czerwca br. (wtorek) w  sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13), odbędzie się Konferencja pn. „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój powiatów i gmin”, rozpoczęcie Konferencji o godz. 10.00. Organizatorami Konferencji są Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z miastem Częstochowa oraz Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

Konferencja ma na celu przybliżenie przedstawicielom samorządów lokalnych roli i znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i regionalnym oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli Gmin i Powiatów województwa śląskiego zainteresowanych tą tematyką oraz przedstawicieli organizacji obywatelskich z województwa śląskiego.

 Program konferencji

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 30 maja 2008 r. w Bytomiu w Muzeum Górnośląskim odbyła się XXV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, jednej z największych organizacji samorządowych w Polsce zrzeszającej 122 jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu). Podczas Zgromadzenia Ogólnego podsumowano działalność Związku za 2007 rok i przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2007.
Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło również stanowiska w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego na Śląsku:
a) w/s projektu ustawy o pracownikach samorządowych;
b) w/s projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;
c) w/s projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
d) ustawowego obowiązku przejmowania przez gminy, dróg zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem drogi.
Przedstawiona została informacja o aktualnych działaniach i zamierzeniach Związku na II połowę 2008 roku. Zgromadzenie Ogólne Związku zostało poprzedzone posiedzeniem Zarządu Związku.

Seminarium pt. Energia ze źródeł odnawialnych w małych i średnich gminach województwa śląskiego

W dniach 13-14 czerwca 2008 r. (piątek-sobota) w Rybniku-Kamieniu odbędzie się seminarium nt. „Energia ze źródeł odnawialnych w małych i średnich gminach województwa śląskiego”, organizowane wspólnie przez Pana Premiera Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach.

Cele seminarium mają charakter wysoce praktyczny, w szczególności naszym celem jest przedstawienie różnorodnych aspektów wdrażania technologii opartych na odnawialnych źródłach energii: ekonomicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych oraz praktycznych przykładów takich wdrożeń w innych jednostkach samorządu terytorialnego w kraju i za granicą (część prelegentów będą stanowili samorządowcy).Seminarium adresowane jest wyłącznie do ścisłego kierownictwa małych i średnich Gmin naszego regionu.

Seminarium odbędzie się w Rybniku-Kamieniu w Hotelu Olimpia (rozpoczęcie w piątek 13 czerwca br. o godz. 14.00). Poniżej zamieszczamy projekt programu seminarium, informację organizacyjną oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca br. Osobą odpowiedzialną za jego organizację w biurze Związku jest p. Witold Magryś, tel. (0-32) 25 11 021, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl .

 Karta zgłoszenia uczestnictwa
Konferencja "Dobre Praktyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce

Zapraszamy do udziału w Konferencji Dobre Praktyki Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Polsce, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca br., w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

W programie konferencji m.in.:
• Projekty ustaw o partnerstwie publiczno – prywatnym i koncesji na usługi;
• Możliwe formuły realizacji projektów typu partnerstwo publiczno – prywatne;
• Studia przypadków projektów publiczno – prywatnych przygotowywanych do realizacji: Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku, Budowa trasy pozamiejskiego tramwaju szybkiego do Piaseczna;
• Studium przypadku: Parkingi podziemne w Krakowie - przykład zastosowania koncesji na roboty budowlane.

Podczas Konferencji zostaną ogłoszone wyniki organizowanego przez Investment Support i Ministerstwo Gospodarki Konkursu Dobre Praktyki PPP na najlepszy projekt przedsięwzięcia publiczno – prywatnego.

Do Konkursu zgłoszono w tym roku aż 42 projekty z całej Polski.  Najwięcej projektów - aż 15 - przesłano w kategorii Infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Dotyczą one głównie budowy hal widowiskowych, basenów i centrów rekreacyjnych. 12 zgłoszeń wpłynęło w kategorii Infrastruktura komunalna, w tym 2 dotyczą służby zdrowia. 11 projektów zgłoszono w kategorii Małe PPP, która obejmuje przedsięwzięcia o wartości poniżej 10 mln euro ze wszystkich branż. Małe projekty dotyczyły m.in. rozbudowy wodociągów, budowy ratusza, basenów, modernizacji infrastruktury drogowej oraz budowy parkingów podziemnych. W kategorii Infrastruktura sieciowa zgłoszono 4 projekty transportowe.

Na konferencję zapraszamy w szczególności:

 Prezydentów, burmistrzów, marszałków, dyrektorów departamentów i specjalistów odpowiedzialnych za inwestycje publiczne w urzędach marszałkowskich, urzędach miast i gmin oraz powiatach;
 Dyrektorów zarządzających oraz dyrektorów odpowiadających za inwestycje w GDDKiA, zarządach dróg, ośrodkach sportu i rekreacji, spółkach wodno - kanalizacyjnych i zarządach portów lotniczych;
 Menedżerów odpowiedzialnych za współpracę z podmiotami publicznymi w instytucjach finansowych, firmach developerskich, kancelariach prawnych i firmach doradczych.

Więcej informacji o konferencji, pełen program i arkusz zgłoszenia: 
www.dobrepraktykippp.eu

Kontakt:
Joanna Gogolińska
Menedżer konkursu Dobre Praktyki PPP
Investment Support
Tel. 22 627 47 15
Email:gogolinska@inves.pl

Organizator: Investment Support

Współorganizator: Ministerstwo Gospodarki

Honorowe Patronaty: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych, Unia Metropolii Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy: DEPFA Bank, Pekao SA, Warbud, Beck Info Biznes

Patronaty Medialne: Rzeczpospolita, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Samorządowy PAP, Wrota Pomorza

Seminarium "Wolny rynek energii elektrycznej" 6 czerwca 2008 r.

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Vattenfall Customer Services Poland serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w seminarium pt.:
Wolny rynek energii elektrycznej – aspekty prawne

Seminarium odbędzie się w dniu 6 czerwca 2008 r. (piątek) w Katowicach w budynku Biura Obsługi Klientów Vattenfall przy ulicy Widok 19 w sali 114 - pierwsze piętro. Rozpoczęcie     o godz. 9.30.
       
Seminarium skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za kwestie energetyczne oraz zamówienia publiczne.
Celem seminarium jest przybliżenie pracownikom samorządowym problematyki funkcjonowania rynku energii, omówienie kwestii zawierania umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych i umów sprzedaży energii elektrycznej oraz praw i obowiązków Gmin i podmiotów komunalnych w zakresie takich umów. Spotkanie to będzie dla Państwa nie tylko okazją do pozyskania lub zweryfikowania wiedzy na temat prezentowanych zagadnień, ale także umożliwi Państwu wymianę poglądów
i doświadczeń zarówno z prowadzącym seminarium, jak i z innymi reprezentantami gmin.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu mailem lub faksem do Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów    (e-mail: zwiazek@silesia.org.pl fax: (32) 2 510 985). Zgłoszenia należy przesyłać do dnia     3 czerwca br. 
                                                                  

 

Parki przemysłowe i parki naukowo-technologiczne – od rewitalizacji terenów poprzemysłowych do transferu innowacyjnych technologii – szansa na dynamiczny rozwój miast

Krajowe Forum Parków Przemysłowych, „Euro-Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach jako spółka zarządzająca Parkiem Przemysłowym „Euro-Centrum” w Katowicach, Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich organizuje konferencję pn. "Parki przemysłowe i parki naukowo-technologiczne – od rewitalizacji terenów poprzemysłowych do transferu innowacyjnych technologii – szansa na dynamiczny rozwój miast”. Patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki, Wicepremier Waldemar Pawlak.  Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2008 roku w Katowicach w siedzibie spółki „Euro-Centrum” przy ul. Ligockiej 103 (w sali konferencyjnej w budynku 6.4). Na konferencji planujemy podkreślić znaczącą rolę jaką pełnią parki przemysłowe i parki naukowo-technologiczne w rozwoju miast.
Wykład inauguracyjny zostanie wygłoszony przez Posła do Parlamentu Europejskiego - dr Jana Olbrychta. Tematem jego wystąpienia będzie „Wsparcie dla parków przemysłowych w europejskiej polityce spójności”. Następnie Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Miasta Gliwice - Pan Zygmunt Frankiewicz oraz Wiceprezes Związku Miast Polskich a równocześnie Prezydent Miasta Częstochowy - Pan Tomasz Wrona omówią bilans kosztów i korzyści dla miast, na których terenie znajdują się parki przemysłowe i inkubatory technologiczne. W trakcie konferencji pokazana zostanie prezentacja multimedialna działających w Polsce parków przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych, do której komentarz wygłosi Przewodniczący Krajowego Forum Parków Przemysłowych - Pan Roman Trzaskalik.
Zwieńczeniem konferencji będą dyskusje panelowe w dwóch grupach tematycznych. Pierwszy panel pt. „Parki Przemysłowe jako skuteczna platforma transferu i kreacji nowoczesnych technologii. Rola parków przemysłowych w rozwoju lokalnym i regionalnym”, który zostanie poprowadzony przez Pana Eugeniusza Wycisło - Prezesa Zarządu Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Natomiast drugi panel tematyczny, którego moderatorem będzie Pani Maria Zaborowska - Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Rozwoju Regionalnego, dotyczyć będzie doświadczenia z wykorzystania środków finansowych w latach 2004-2006 na budowę parków oraz wniosków w ramach perspektywy finansowej w latach 2007-2013”.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Szczegóły na  http://www.euro-centrum.com.pl/ w zakładce Aktualności

Konferencja "Segregacja odpadów komunalnych" 19 maja 2008
W dniu 19 maja 2008 r. (poniedziałek) w Katowicach (Centrum konferencyjne Stalexport SA, ul. Mickiewicza 29, sala kinowa) odbędzie się konferencja dla samorządów lokalnych województwa śląskiego oraz dla pracowników firm komunalnych pt. „Segregacja odpadów komunalnych – wymóg i konieczność”. Konferencja organizowana jest przez Fundację Ekologiczną „Silesia” we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, w ramach projektu „Od Ciebie również zależy ochrona środowiska - popieraj recykling”. Rozpoczęcie konferencji – godz. 9.30, zakończenie ok. godz. 16.00.
       
        Celem konferencji jest poinformowanie pracowników gmin o wyzwaniach stojących przed gminami w celu dostosowania gospodarki odpadami do standardów zalecanych przez Komisję Europejską, w tym dot. wdrażania efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, ustalania zasad współpracy z firmami wywozowymi sprzyjających selektywnej zbiórce odpadów oraz wdrażania skutecznych systemów podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację samorządowych programów selektywnej zbiórki odpadów oraz przedstawicieli firm komunalnych, realizujących selektywną zbiórkę odpadów.
       
        Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu w terminie do dnia 15 maja br. drogą elektroniczną na adres:biuro@rcee.katowice.pl   lub faxem na numer: 032-205-84-66.
       
        W załączeniu przesyłamy Państwu wstępny program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Osoba odpowiedzialna w Biurze Związku; p. Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej (e-mail: bkoziel@silesia.org.pl).
       
        Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji. Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konferencji do działających na terenie państwa gminy firm komunalnych.
Miasta w polityce spójności

W dniu 25 kwietnia br. (piątek) w Katowicach odbyła się konferencja nt.: Rola miast w polityce spójności. Konferencja ta jest kolejnym wydarzeniem dot. tej tematyki po organizowanej konferencji w styczniu 2007 r. Organizatorami konferencji byli p. Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, współorganizatorami: Miasto Katowice oraz Związek Miast Polskich, partnerami: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach. W konferencji uczestniczyła m.in. p. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele miast z całej Polski oraz zaproszeni eksperci i przedstawiciele środowisk naukowych.

W dniu poprzedzającym konferencję, tj. 24 kwietnia br. (czwartek) odbędzie się warsztat roboczy pt.: Polityka miejska w Polsce – wyzwania i dylematy organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. W warsztacie uczestniczył p. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.  
Materiały z warszatu znajdą państwo tutaj (strona jeszcze nie jest aktywna)

Konkurs Dobre Praktyki PPP

Zapraszamy do udziału w  Konkursie Dobre Praktyki PPP na najlepszy projekt partnerstwa publiczno – prywatnego, organizowanego wspólnie przez firmę Investment Support oraz Ministerstwo Gospodarki. W ramach Konkursu będzie realizowany Program Pilotażowy Ministerstwa Gospodarki, który ma na celu wsparcie projektów partnerstwa publiczno – prywatnego. Najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe z przeznaczeniem na  przeprowadzenie analiz.
Konkurs jest jedyną inicjatywą realizowaną pro bono w celu upowszechnienia partnerstwa publiczno – prywatnego. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych, Unia Metropolii Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Konkurs jest skierowany do urzędów miast, gmin, starostw powiatowych urzędów marszałkowskich oraz innych podmiotów publicznych. Mogą one przesyłać pomysły na projekty planowane do realizacji z partnerem prywatnym. Zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2008 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2008 r. w Warszawie.
Więcej informacji o Konkursie, w tym regulamin i ankieta zgłoszeniowa, dostępne są na stronie internetowej Konkursu – www.dobrepraktykippp.eu.

 Informacja o konkursie - Dobre Praktyki PPP
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Rudach

W dniu 9 maja 2008 r. (piątek) w miejscowości Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski) odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem głównym tematem posiedzenia Konwentu będzie kwestia kreowania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich gminach, a tematem uzupełniającym bezpieczeństwo obywateli na terenie województwa śląskiego.

Miejscem posiedzenia Konwentu będzie Zajazd „Pod Dębem” w Rudach (informacje praktyczne i dojazd znajdują się na stronie www.poddebem.maxmedia.pl ). Rozpoczęcie obrad wyjątkowo przewidziane jest o godzinie 9.30.

Gospodarze Konwentu na czele z Panią Ritą Serafin, Burmistrzem Kuźni Raciborskiej po zakończeniu części konferencyjnej przygotowują atrakcyjny program turystyczny, w którym przewidziane są m.in. zwiedzanie historycznego kompleksu klasztorno-pałacowego Opactwa Cystersów znajdującego się w centrum parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz zwiedzanie zabytkowej lokomotywowni i krótka przejażdżka kolejką wąskotorową.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w Konwencie na zamieszczonej poniżej karcie potwierdzenia udziału najpóźniej do dnia 5 maja br. Osobą odpowiedzialną za organizację Konwentu w biurze Związku jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. 032 2511021.

 Karta zgłoszenia udziału
Seminarium pn. "Rozwiązywanie problemów społecznych w procesie rewitalizacji (na przykładzie 5 miejskich dzielnic Aglomeracji Górnośląskiej)" - Świętochłowice, dn. 9 kwietnia 2008 r.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w  seminarium pn. Rozwiązywanie problemów społecznych w procesie rewitalizacji (na przykładzie 5 miejskich dzielnic Aglomeracji Górnośląskiej), które odbędzie się w  dn. 9 kwietnia br. (środa) w Centrum Kultury Śląskiej – Lipiny w Świętochłowicach (ul. Chorzowska 73) Organizatorami seminarium są Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Miasto Świętochłowice, a Współorganizatorami Miasta: Bytom, Chorzów i Ruda Śląska.

Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej seminarium http://rewitalizacja.silesia.org.pl

Spotkanie samorządowców z p. Krystyną Szumilas - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 19 marca 2008 r. (środa) w Katowicach, w budynku Centrali ING Banku Śląskiego, ul. Sokolska 34 (sala audytoryjna, parter) odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne samorządowców woj. śląskiego z p. Krystyną Szumilas – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

        Spotkanie to stanowiło kolejny element cyklu spotkań samorządowców woj. śląskiego z przedstawicielami Rządu RP pt. „Nowy Rząd RP wobec samorządu terytorialnego”, którego celem jest stworzenie możliwości bezpośredniego zaprezentowania przez przedstawicieli Rządu RP głównych kierunków polityki Państwa w poszczególnych obszarach tematycznych i zapoznanie się przez przedstawicieli władz samorządowych z założeniami polityki nowego Rządu. Tematem spotkania była prezentacja podstawowych założeń i kierunków polityki edukacyjnej Państwa oraz informacja o przygotowywanych przez Ministerstwo najważniejszych zmianach legislacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej finansowania systemu oświaty oraz ewentualnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w kontekście zadań i obciążeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Seminarium "Oświetlenie w gminach - regulacje prawne i instytucjonalne"

Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z Instytutem Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii organizuje seminarium pt.:
"Oświetlenie w gminach – regulacje prawne i instytucjonalne".Seminarium odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. (piątek) w KATOWICACH (siedziba NOT przy ul. Podgórnej 4, sala nr 4, parter).Rozpoczęcie seminarium o godz. 9.30.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za kwestie oświetleniowe. W trakcie seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- charakterystyka stanu prawnego,
- ustawa o samorządzie gminnym a ustawa prawo energetyczne,
- regulacja wynikająca z art. 18 Prawa energetycznego i jej ewolucja,
- problemy własnościowe - charakterystyka stanu obecnego,
- możliwe rozwiązania instytucjonalne,
- umowy związane z oświetleniem.
      
Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł netto od 1 osoby dla przedstawicieli gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz 200 zł netto dla przedstawicieli gmin nie należących do Związku.

Zgłoszenia udziału i wpłaty za udział w seminarium przyjmuje Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii.

Konferencja "Dobre praktyki ekonomii społecznej w Polsce - dotychczasowe doświadczenia i nowy okres programowania"

Uprzejmie zapraszamy na konferencję informacyjno-szkoleniową pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w Polsce - dotychczasowe doświadczenia i nowy okres programowania”, organizowaną w Katowicach w dniu 3 lutego 2008 r. przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Jak skutecznie pozyskiwać inwestorów?

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie z Wydziałem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 26 lutego br. (wtorek) seminarium nt. „Skuteczne pozyskiwanie i obsługa inwestorów”. Seminarium odbędzie się w Starostwie Powiatowym, w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, Sala Sesyjna (parter). Rozpoczęcie godz. 10.00.

Celem seminarium jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób należy pozyskiwać i obsługiwać inwestorów aby podejmowane działania odniosły zamierzony efekt. Doświadczeniami w tym zakresie podzielą się m.in. przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora oraz przedstawiciele miast z naszego województwa.

Zainteresowane osoby z gmin i powiatów prosimy o wypełnienie załączonej karty.

 Program seminarium

Szkolenie nt. zasad finansowych sieci tematycznych i grup roboczych programu URBACT

Dla Członków Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej, reprezentujących miasta biorące udział w programie URBACT II, Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w dn. 8 lutego br. szkolenie nt. zasad finansowych sieci tematycznych i grup roboczych programu URBACT.

Więcej informacji

Konwent Burmistrzów i Wójtów w Kłomnicach i Mykanowie

Prezentacje z posiedzenia Konwentu

W dniach 21 – 22 lutego br. (czwartek – piątek) odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem burmistrzowie i wójtowie z całego województwa będą gośćmi Panów Wójtów Adama Zająca (Gmina Kłomnice) oraz Krzysztofa Smeli (Gmina Mykanów).

Konwent poświęcony będzie tematyce zarządzania sytuacją kryzysową w małych i średnich gminach, zapewniania bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa obywateli, finansowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kwestiom związanym z organizacją oświetlenia ulicznego w małych i średnich gminach. Planowane jest również, aby posiedzenie Konwentu było okazją do spotkania z Panem Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem oraz przedstawicielami nowych Władz Regionalnych.

Wzorem lat ubiegłych poza merytoryczną częścią Konwentu zostanie przeprowadzona kolejna edycja Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej, tym razem uczestnicy będą rywalizować o Puchar Prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowy program posiedzenia Konwentu oraz kartę zgłoszeniową zamieszczamy poniżej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osobą odpowiedzialną za organizację Konwentu w biurze Związku jest p. Witold Magryś, tel. 032 2511021, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Konwentu.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 25 stycznia 2008 r. (piątek) odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku, rozpoczęcie o godz. 11.00. Po zakończeniu cześci roboczej posiedzenia, Zarząd Zwiąkzu spotka się z Wojewodą Śląskim, p. Zygmuntem Łukaszczykiem. 

Konferencja nt. partnerstwa publiczno-prywatnego

"W partnerstwie o partnerstwie” - konferencja promująca Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu jest organizatorem konferencji regionalnej pn. „W partnerstwie o partnerstwie” propagującej Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), która odbędzie się 11 grudnia br. w Katowicach, w Park Hotelu „Diament”, Katowice, ul. Wita Stwosza 37.
Patronem Honorowym konferencji jest Konfederacja Pracodawców Polskich. Patronat nad konferencją objął Instytut Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a medialny TVP Katowice oraz dwumiesięcznik „Fundusze Europejskie”. Partnerem konferencji jest Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Collect Consulting

Celem konferencji jest zainteresowanie podmiotów życia publicznego i gospodarczego regionu Województwa Śląskiego (władz samorządowych i administracji publicznej, organizacji realizujących zadania publiczne, przedsiębiorców prywatnych) zastosowaniem zaawansowanej formy współpracy międzysektorowej, jakim jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Spotkanie przedstawicieli firm, instytucji i władz umożliwi wymianę poglądów na temat PPP, doświadczeń z realizacji projektów oraz nawiązanie kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na numer faxu 032 203 20 53 w. 25 w terminie do dnia 04.12.2007 r.

 Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela:
Agnieszka Koperska
tel. (032) 203 20 53 w. 24
e-mail: konferencja@polib.pl

 Program konferencji

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 30 listopada 2007 r. w budynku Muzeum w Raciborzu odbyła się XIV sesja Zgromadzenia Ogólnego  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie Zgromadzenia Ogólnego wystąpił p. Janusz Moszyński, Marszałek Województwa Śląskiego, poruszając kwestie pozycji samorządu terytorialnego w kontekście przyjętego na Zgromadzeniu Przesłania Samorządów Lokalnych Województwa Śląskiego do nowego Parlamentu i Rządu RP. Marszałek stwierdził, iż w pełni popiera tezy przesłania po czym przeszedł do omówienia 2 tez poruszonych w Przesłaniu, tj. w odniesieniu do służby zdrowia oraz oświaty.  W dalszej kolejności omówił sprawy związane z jakże bliskim już uruchomieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawiona została informacja na temat działalności Związku w II połowie 2007 r.  i planach na I połowę 2008 r. Następnie podjęto uchwałę w sprawie ramowego planu działalności Związku na 2008 rok. Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło również stanowiska w sprawach ważnych dla samorządu lokalnego w województwie śląskim:
a) Przesłanie Samorządów Lokalnych Województwa Śląskiego do nowego Parlamentu  i  Rządu RP;
b) w/s konieczności pilnych reform dotyczących systemu ochrony zdrowia;
c) w/s  konieczności pilnego przeprowadzenia zmian w systemie oświaty;
d) w/s systemu zagospodarowania przestrzennego w Polsce;
e) w/s problemów związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gmin, budownictwem mieszkań socjalnych oraz obciążeń budżetów gmin (na tle ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Zgromadzenie Ogólne Związku zostało poprzedzone posiedzeniem Zarządu Związku, w trakcie którego m.in. przyjęto do grona członków Związku Miasto Rydułtowy (w 2007 r. przystąpiło do Związku 16 nowych gmin).

Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji regionalnej CSRegion nt. "Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska. Model CSR jako instrument skutecznego zarządzania regionalnego".

Konferencja odbędzie się 20 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, ul. Rybnicka 27.

Konferencja, organizowana we współpracy z Fundacją im. F. Eberta, Samorządem Miasta Gliwice i Regionalnym Centrum Biznesu jest kolejnym etapem realizacji międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej „CSR (corporate social responsibility) dla Górnego Śląska”. Naszym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu w kontekście zarządzania regionem na rzecz wzrostu jego konkurencyjności, zaś w dalszej perspektywie - stworzenie sprzyjających warunków dla współpracy międzysektorowej, zrzeszającej przedstawicieli różnych grup interesariuszy z regionu Górnego Śląska.

Szczegółowe informacje (program, formularz zgłoszeniowy).

Seminarium "Samorządy przyjazne przedsiębiorczosci"

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium „Samorządy przyjazne przedsiębiorczości”, które odbędzie się w dniu 12 listopada br. (poniedziałek) w Katowicach w Auli Biblioteki Śląskiej (plac Rady Europy 1) organizowanym wspólnie przez Jednostkę Zarządzającą Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Celem naszej inicjatywy jest zaprezentowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie wsparcia jakiego gminy i powiaty mogą udzielać sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw oraz systemów współpracy między nimi. Chcemy również, aby gminy i powiaty z terenu naszego województwa wspólnie wypracowały regionalny model „samorządu przyjaznego dla przedsiębiorczości” – model funkcjonujący w praktyce i mogący stać się wizytówką województwa śląskiego. W trakcie seminarium  zaprezentowane zostaną m.in. konkretne rozwiązania wdrażane w kilku gminach województwa śląskiego.
W załączeniu: program oraz formularz zgłoszeniowy, który prosimy przesłać do dnia 7 listopada (środa) na adres:  Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Aleksandra Kulisz, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub e-mailem biuro-jzris@ris-silesia.org.pl.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Bartłomiejem Świderkiem (032-238 54 61, e-mail: bartlomiej.swiderek@ris-silesia.org.pl) lub p. Moniką Lebek (tel 032 6090366, e-mail: mlebek@silesia.org.pl).

 formularz_zgłoszeniowy_12.11.07.doc
Konwent Burmistrzów i Wójtów w Skoczowie

W dniu 16 listopada 2007 roku (piątek) w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie (ul. Targowa 26) odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Gospodarzem Konwentu będzie p. Janina Żagan, Burmistrz Miasta Skoczowa.

Głównym tematem Konwentu będą kwestie związane z opłatą adiacencką i rentą planistyczną.

Szczegółowy program Konwentu oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa zamieszczamy poniżej. Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty potwierdzenia uczestnictwa faksem na numer: (32) 2510985. Jednocześnie przypominamy, że termin zgłoszeń upływa w dniu 12 listopada br.
Osobą odpowiedzialną za organizację posiedzenia Konwentu w biurze Związku jest p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. (32) 2511021
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Konwentu.

Spotkanie z Marszałkiem Woj. Śląskiego 5 listopada br.

W dniu 5 listopada b.r. (poniedziałek) odbędzie się II Spotkanie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin członkowskich Związku oraz Starostów Powiatów członkowskich Związku z p. Januszem Moszyńskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w Dąbrowie Górniczej, w gmachu Urzędu Miasta, ul. Graniczna 21 (sala sesyjna, I piętro). Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00.

      

       Tematem spotkania będą w następujące kwestie:

1. Regionalny Program Operacyjny - wersja ostateczna, w tym:

       - stan przygotowań projektów kluczowych;

       - stan przygotowań programów rozwoju subregionów;

       - zasady i harmonogram konkursów.

2. Informacja o działaniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla których Urząd Marszałkowski jest instytucją pośredniczącą.

3. Europejska współpraca terytorialna 2007-2013 (w tym Program Ramowy „Regionalny Trójkąt Weimarski”).

4. Planowane i realizowane inwestycje regionalne (w tym w drogownictwie).

      

       Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na załączonej karcie potwierdzenia pocztą elektroniczną lub faksem do Biura Śląskiego Związku Gmin

i Powiatów w terminie do dnia 31 października 2007 r. Osoba odpowiedzialna w Biurze Związku: p. Bogdan Kozieł, tel. 251 09 45, e-mail: bkoziel@silesia.org.pl

 

 karta potwierdzenia udziału

LOCAL EVENT Open Days 2007 w Wodzisławiu Śląskim

19 października br. w Wodzisławiu Śląskim (Hotel Amadeus, ul. Jastrzębska 9) odbędzie się Konferencja pn. „Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2007 – 2013. Jak skutecznie wykorzystać sieci współpracy”. Organizatorami konferencji są: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Województwo Śląskie, a współorganizatorem Miasto Wodzisław Śląski.

Jest to lokalne wydarzenie (Local Event) będące elementem serii konferencji i seminariów organizowanych w regionach państw UE pn. „OPEN DAYS 2007.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie uczestnikom korzyści płynących z Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 – 2013 oraz przedstawienie doświadczeń uczestników Konglomeratu Co-Operation for Success OPEN DAYS 2007,  w którym uczestniczy także Województwo Śląskie.

 Ramowy program

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów dn. 21-22 września br. Lelów - Kroczyce

W dniach 21-22 września br. (piątek-sobota) odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem gospodarzami Konwentu będą: Gmina Lelów oraz Gmina Kroczyce.

Część merytoryczna poświęcona będzie wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2007 – 2013 – tj. aktualnym informacjom nt. Programu oraz głównym zasadom i terminom poszczególnych konkursów, w których beneficjentami będą małe i średnie gminy, a tematem uzupełniającym   „Wirtualny Urząd – praktyczne przykłady”.

W związku z koordynowaną przez nasz Związek akcją pomocy dla gmin poszkodowanych na skutek lipcowego kataklizmu pogodowego w powiecie częstochowskim, w drugim dniu spotkania, przewidziany jest na blok tematyczny poświęcony tej tragedii, w ramach którego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Władz Powiatu i Gmin, na terenie których przeszła trąba powietrzna oraz „Podróż Solidarności” do miejsc największych zniszczeń.

Poza częścią konferencyjną planowany jest również program turystyczny obejmujący zwiedzanie walorów krajobrazowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz pokaz ratownictwa medycznego.

Posiedzenie Zarządu Związku

7 września br. w siedzibie Związku odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członkowie Zarządu podjęli uchwały o przyjęciu do Związku: Miasta Kuźnia Raciborska, Miasta Poręba, Miasta Skoczów oraz Miasta Tarnowskie Góry - tym samym liczba członków Związku wynosi obecnie 120 (110 gmin i 10 powiatów ziemskich). Podczas Zarządu przedstawiona została informacja o działaniach Związku na rzecz gmin Powiatu Częstochowskiego, które ucierpiały w trakcie kataklizmu pogodowego w lipcu br. oraz podjęto uchwałę w/s zwolnienia do końca br. z opłacania składek członkowskich przez gminy członkowskie Związku, które ucierpiały w trakcie tego kataklizmu. Przyjęto również stanowisko w/s sytuacji w systemie ochrony zdrowia w kontekście akcji protestacyjnych prowadzonych przez pracowników służby zdrowia.

Konferencja " Rozwój Obszarów Wiejskich w Województwie Śląskim w latach 2007-2013" dn. 31 sierpnia br. Częstochowa

W dniu 31 sierpnia br., (piątek) Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje konferencję nt. „Rozwój Obszarów Wiejskich w Województwie Śląskim w latach 2007-2013”. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Akademii Polonijnej w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 4/6. Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Rozpoczęcie konferencji o godz. 10.00.

Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw finansowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim w obecnym horyzoncie budżetowym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielanego w ramach przyjętego niedawno przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na konferencji chcielibyśmy również przedstawić dotychczasowy dorobek oraz plany działań w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy z naszym Związkiem Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.odnowawsi.pl/?dz=23 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

 Mapa sytuacyjna
Promocja gmin i powiatów członkowskich Związku w Brukseli

W dniach 10 – 14 sierpnia br. uczestniczyliśmy w Letnim Festiwalu w Brukseli (EU’ritmix). Letni Festiwal jest cykliczną imprezą organizowaną w Stolicy Europy ale w tym roku z okazji 50 rocznicy powstania Wspólnot Europejskich organizatorzy przygotowali specjalną propozycję dla wystawców promujących poszczególne państwa i regiony  europejskie. Na Place d’Espagne (bezpośrednio przy Grand Place) powstało Miasteczko Europejskie. W festiwalowej atmosferze odwiedzający mogli zaczerpnąć informacji turystycznej, skosztować narodowych smakołyków oraz zakupić pamiątki z innych krajów nie opuszczając Brukseli.

Nasz region przez trzy pierwsze dni festiwalu reprezentowali przedstawiciele Wodzisławia Śląskiego z Panem Dariuszem Szymczakiem, Zastępcą Prezydenta Miasta oraz reprezentantki Miasta Wodzisławia Śląskiego w tradycyjnych strojach ludowych. Od niedzieli do wtorku (12-14 sierpnia) przy naszym stoisku prezentowało się także Miasto Gliwice. Nasze stoisko cieszyło się największym zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy chętnie próbowali regionalnych śląskich potraw. Przy stoisku zostały wystawione materiały promocyjne dotyczące Gmin i Powiatów województwa śląskiego oraz materiały prezentujące atrakcje turystyczne, kulturalne, kulinarne w poszczególnych Gminach i Powiatach naszego regionu, które wzięły udział w festiwalu.

Smak naszych regionalny potraw docenili również przedstawiciele oficjalnej delegacji Miasta Bruksela, którzy odwiedzili nasze stoisko. Pan Freddy Thielemans, Burmistrz Brukseli, który oficjalnie powitał naszych przedstawicieli w czasie rozpoczęcia festiwalu, tak rozsmakował się w naszych regionalnych potrawach, że odwiedził nas ponownie już poza oficjalnym programem.

Udział w Festiwalu Gmin i Powiatów z naszego regionu był mozliwy dzięki współpracy Śląskiego Związeku Gmin i Powiatów z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli. Koordynatorem festiwalu był Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli.

Zobacz zdjęcia z festiwalu

Informacja nt. udzielania pomocy gminom poszkodowanym w wyniku kataklizmu pogodowego – lipiec 2007 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie
Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego


Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w czasie spotkania ze sztabem kryzysowym powiatu częstochowskiego ws. zorganizowania pomocy dla poszkodowanych przez kataklizm pogodowy w dn. 20 lipca 2007 r. w gminach Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Mstów, Rędziny, Mykanów, Przyrów, Poczesna, Konopiska proponujemy, aby pomoc płynąca z samorządów lokalnych odbywała się według poniżej opisanych zasad.

1. W wyniku trąby powietrznej oraz gradobicia ucierpiało łącznie 8 gmin. Łączne straty szacowane są na ok. 20 mln PLN. Ze względu na fakt, iż różne gminy zostały poszkodowane przez żywioł w różnym stopniu, uważamy, iż pomoc ta powinna być skoordynowana przez jedną instytucję – Śląski Związek Gmin i Powiatów.
2. Rolą Śląskiego Związku Gmin i Powiatów będzie zebranie informacji od gmin, które chcą udzielić pomoc finansowej poszkodowanym przez żywioł. Następnie Związek zaproponuje zainteresowanym gminom udzielenie pomocy poszkodowanym proporcjonalnie do poniesionych strat (ma to na celu zapobieżenie sytuacji, w której pomoc nie trafi do jednej z poszkodowanych gmin). W tym celu Związek będzie pozostawał w stałym kontakcie z powiatowym centrum kryzysowym, od którego będzie otrzymywał informacje nt. strat w poszkodowanych gminach. Pozwoli to na przekazywanie pomocy na zasadzie „jedna gmina pomaga jednej gminie”.

Rządowa pomoc przekazana poszkodowanym jest przeznaczona tylko na odtworzenie części mieszkalnych. Niestety wiele rodzin straciło również swoje źródło utrzymania, gdyż zniszczeniu uległy m.in. budynki gospodarcze oraz szklarnie. Dotychczasowa pomoc nie obejmuje tej kategorii strat. Proponujemy, aby pomoc samorządów lokalnych była z przeznaczeniem na budynki gospodarcze oraz infrastrukturę komunalną. W chwili obecnej najbardziej potrzebna jest pomoc finansowa.

Ze względu na zawiłości prawne proponujemy utrzymanie formuły pomocy według zasady jedna gmina udziela pomocy jednej gminie. Sytuacja taka pozwoli na przekazanie całej pomocy bez procentowego dzielenia jej na poszkodowane gminy. Po podjęciu stosownej uchwały gmina będzie zawierała dwustronną umowę z poszkodowaną gminą (darczyńca z poszkodowanym). W tym celu ośrodkiem koordynującym będzie Śląski Związek Gmin i Powiatów, który będzie mógł wskazywać do kogo obecnie adresować pomoc. (W załączniku wzór uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przygotowany na podstawie uchwały budżetu Miasta Gliwice wraz z informacją nt. podstawy prawnej).

Śląski Związek Gmin i Powiatów w żadnym przypadku nie będzie stroną umowy lub pomocy.

Kontakt:  biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
tel 032 25 11 021, 032 6090350,
fax. 032 25 10 985, zwiazek@silesia.org.pl

Szczegółowe informacje nt. strat i pomcy dla gmin poszkodowanych - Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 Wzór uchwały o udzieleniu pomocy finansowej
Kolejny numer Zeszytów Samorządowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Informujemy, iż nakładem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ukazała się kolejna książka z zainicjowanej przez Związek serii wydawniczej „Zeszyty Samorządowe”, zatytułowana „Instrumenty Polityki Strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013 – kompendium informacji dla samorządów lokalnych”. Niniejsze opracowanie dotyczy kwestii niezwykle istotnej, a mianowicie finansowania przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego zarówno ze środków UE, jak też z innych, wybranych pozaunijnych źródeł.
Książka adresowana jest zarówno do polityków samorządowych, radnych, jak i do pracowników samorządów terytorialnych, aby mogła służyć jako kompendium informacji nt. możliwego wsparcia programów UE w perspektywie budżetowej 2007-2013.
Jest to publikacja specjalistyczna, której zadaniem jest dostarczenie wiedzy niezbędnej dla trafnego podejmowania decyzji o wyborze optymalnych źródeł finansowania rozwoju lokalnego. Opracowanie stanowi zbiór informacji nt. najważniejszych funduszy, programów operacyjnych, dokumentów strategicznych oraz priorytetów wsparcia, wytyczających ogólne ramy możliwej pomocy UE na różnego rodzaju projekty realizowane przez samorządy lokalne. W pracy ujęto również najważniejsze krajowe i unijne zasady absorpcji i realizacji tych działań, które będą obowiązywały w najbliższych siedmiu latach.  Poza obszerną ilością informacji o charakterze strategicznym znajdą tu również Państwo mapę pozycjonowania funduszy pomocowych UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Koszt 1 egzemplarza wynosi 60 zł.
Poniżej znajduje się spis treści publikacji oraz formularz zamówienia.

 Spis treści
Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem

Urząd Miasta Rybnika, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich byli oragnizatorami konferencji: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTEM (systemy GIS i e-Administracja), która odbyła się 27-28 września 2007 r. w Rybniku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://konferencjagis.silesia.org.pl

Konferencja "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego - wyzwania dla samorządu lokalnego"

13-14 września 2007r. (czwartek-piątek) odbyła się konferencja pt. ”Budowa i Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego – wyzwanie dla samorządów lokalnych”. Konferencja odbyła się w Ustroniu (Hotel „Wilga” ul. Zdrojowa 7).  Organizatorami konferencji byli Śląski Związek Gmin i Powiatów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne  - Oddział Górnośląski.

Celem konferencji była ocena aktualnego stanu oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako istotnego narzędzia zwiększania efektywności administracji publicznej (zarówno samorządowej jak i rządowej) oraz przyspieszenie rozwoju lokalnego i regionalnego. W świetle przeprowadzonych badań
w krajach UE ok. 25% współczynnika wzrostu PKB oraz 40% wzrostu produktywności pracy jest wynikiem inwestycji w nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). W trakcie konferencji zajmiemy się także kwestią jak efektywnie przygotowywać i realizować projekty na rzecz społeczeństwa informacyjnego w samorządach lokalnych ze środków UE dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i innych programach operacyjnych.

Wszelkich informacji udziela:
Biuro Konferencji:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
Fundacji Rozwoju Dekoracji Lokalnej
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice.
Tel. / fax. 32 206 98 43 w. 22. e-mail: biuro@frdl.katowice.pl
www.frdl.katowice.pl

Seminarium nt. polityki informacyjnej i kształtowania pozytywnego wizerunku miasta/powiatu 20 czerwca 2007

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium z elementami warsztatowymi nt. polityki informacyjnej miasta/powiatu i kształtowania pozytywnego wizerunku miasta/powiatu w mediach. Seminarium adresowane jest do Prezydentów Miast i ich Zastępców, Starostów Powiatów i członków Zarządów Powiatów oraz osób odpowiedzialnych w Urzędach Miast i Starostwach Powiatowych za sprawy polityki informacyjnej i komunikacji społecznej.

Seminarium odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007 r. (środa) w Katowicach (budynek NOT, ul. Podgórna 4, sala nr 2, parter). Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 14.30.

Zajęcia seminaryjne prowadzić będą: p. Agnieszka Turska – Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Komunikacji Społecznej oraz p. Patrycja Szostok - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Dziennikarstwa. Szczegółowy program seminarium przesyłamy w  załączeniu. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

Koszt udziału w seminarium (obejmujący komplet materiałów dydaktycznych) wynosi:

·         Dla przedstawicieli miast i powiatów członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 100,00 zł od osoby.

·         Dla przedstawicieli miast i powiatów nie należących do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 200,00 zł od osoby.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

ING BANK ŚLĄSKI O/Katowice   03 1050 1214 1000 0007 0001 3261

Faktury za udział w szkoleniu wysyłane będą po szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium na załączonej karcie w terminie do dnia 15 czerwca br. (faxem na nr 32/ 2 510 985 lub pocztą elektroniczną na adres bkoziel@silesia.org.pl). Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Bogdan Kozieł – menadżer ds. organizacji.

 Karta zgłoszenia udziału
Wizyta ekspertów programu Komisji Europejskiej "Support for Cities"

W ramach podjętej przez biuro Związku inicjatywy pozyskania dla Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej grupy ekspertów w zakresie rozwoju miast, Śląski Związek Gmin i Powiatów, jako jedyna orgranizacja w Polsce, pozyskał 3 eksertów Komisji Europejskiej dla 5 dzielnic w 4 sąsiadującach ze sobą miastach.

W dniach 30 maja do 1 czerwca będą oni przebywali na Śląsku, gdzie w czasie ich pobytu zapoznają się z problemami 5 dzielnic. Do tego projektu wytypowane zostały dzielnice Chropaczów i Lipiny w Świętochłowicach, Chorzów II w Chorzowie, Orzegów w Rudzie Śląskiej oraz Szombierki w Bytomiu. Zadaniem ekspertów będzie zapoznanie się z problemami tych dzielnic oraz udzielenie wskazówek w jaki sposób przeprowadzać tam procesy rewitalizacyjne, aby efekty były najbardziej korzystne.

Eksperci pochodzą z Danii - p. Sonja Mikkelsen, zajmująca się problematyką gospodarczą oraz społeczną; z Wielkiej Brytanii - p. Nigel Wakefield zajumjący się problemami reitalizacji terenów przemysłowych; oraz z Niemiec - p. Nils Scheffler zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym.

Efektem prac mają być wytyczne dla prowadzenia procesów reitalizacji miast na podsawie doświadczeń miast Europy Zachodniej oraz miast uczestniczących w Inicjatywnie Wspólnotowej URBAN.

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego p. Januszem Mikułą, 4 czerwca 2007 r.

W dniu 4 czerwca 2007 r. (poniedziałek) Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów woj. śląskiego z Panem Januszem Mikułą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Spotkanie odbędzie się w Katowicach, budynek Centrali ING – Banku Śląskiego, ul. Sokolska 34, sala audytoryjna (parter). Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00. Przewidywane zakończenie spotkania ok. godz. 13.30.

Tematem spotkania będzie przedstawienie stanu negocjacji z Komisją Europejską nt. Programów Operacyjnych, harmonogramu uruchomienia konkursów w sektorowych Programach Operacyjnych, wydatkowania środków wg zasady n+3 i n+2 oraz przedstawienie wniosków wypływających z doświadczeń poprzedniego okresu programowania. Spotkanie to będzie kolejnym z cyklu spotkań samorządowców woj. śląskiego z przedstawicielami Rządu RP pt. „Rząd RP wobec samorządu terytorialnego”, którego celem jest stworzenie możliwości bezpośredniego zaprezentowania przez przedstawicieli Rządu RP głównych kierunków polityki Państwa w poszczególnych obszarach tematycznych i zapoznanie się przez przedstawicieli władz samorządowych z założeniami polityki Rządu.

 

 karta potwierdzenia udziału

IV Śląskie / I Ogólnopolskie Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie ze Związkiem Miast Polskich był organizatorem kolejnej edycję Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. IV Śląskie i zarazem I Ogólnopolskie Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji  odbyło się w dniach 14-15 czerwca (czwartek-piątek) 2007 r. w Sosnowcu, Aula Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Tegoroczna edycja Forum zgromadziła ponad 160 przedstawicieli samorządów lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, środowisk profesjonalnych związanych z problematyką mieszkalnictwa i rewitalizacji. Konferencja Forum poprzedzona została roboczym warsztatem eksperckim poświęconym dyskusji nt. regulacji prawnych związanych z rewitalizacją, którego wyniki zostały zaprezentowane uczestnikom Forum.

Szczegóły znajdą Państwo w materiałach konferencyjnych - prezentacjach.

Seminarium nt. pozyskiwania inwestorów

Związek organizuje w dniu 5 czerwca br. (wtorek) seminarium nt. „Skuteczne pozyskiwanie i obsługa inwestorów”. Seminarium odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury "Centrum" w Zawierciu, ul. Piastowska 1, sala 203 (I piętro). Celem seminarium jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób należy pozyskiwać i obsługiwać inwestorów aby podejmowane działania odniosły zamierzony efekt. Doświadczeniami w tym zakresie podzielą się m.in. przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora oraz przedstawiciel inwestora Huty CMC Zawiercie S.A. Szczegółowych informacji udziela p. Monika Lebek, Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego i promocji (tel.: 032 25-11-021, 032 609-03-66, mlebek@silesia.org.pl).

 Kara zgłoszenia udziału
Regiony Wiedzy i Innowacji - seminarium

W dn.14 maja br. w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Regiony wiedzy i innowacji: rola samorządów lokalnych województwa śląskiego”. Uczestnicy seminarium zastanawiali się nad rolą samorządów lokalnych naszego województwa w procesie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Udział w pierwszej części seminarium wzięli  p. prof. Jerzy Buzek – Były Premier Rządu RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sprawozdawca PE w sprawie VII Programu Ramowego, Wiceprezydent Europejskiej Fundacji Energii - który przedstawił korzyści dla samorządów lokalnych wynikające z działań realizowanych w ramach VII Programu Ramowego, p. Sławomir Kowalski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, p. Luk Palmen -  Menedżer Projektu RIS Silesia  oraz p. dr Robert Gwiazdowski  – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, który zwrócił uwagę na bariery utrudniające budowę Gospodarki Opartej na Wiedzy.

W drugiej części seminarium doświadczeniami z realizacji projektów w ramach Programów Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego podzieliła się z uczestnikami przedstawicielka Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach p. Katarzyna Markiewicz-Śliwa, a p. Krzysztof Maszewski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przybliżył uczestnikom Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Ostatnie wystąpienie p. Patryka Białasa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczyło Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zakończyła się podróż przedstawicieli samorządów województwa śląskiego do Brukseli oraz Północnej Nadrenii - Westfalii

Delegacja samorządów województwa śląskiego powróciła do Polski z podróży studialnej do Brukseli oraz Północnej Nadrenii - Westfalii. Celem podróży było zapoznanie się z problematyką wdrażania funduszy strulturalnych w latach 2007 - 2013 oraz zapoznanie się z praktycznymi pomysłami wykorzystania tych środków na projekty wspierające rozwój lokalny i regionalny.

W czasie podróży delegacja spotkała się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego z terenu województwa śląskiego - p. prof. Genowefą Grabowską, p. prof. Jerzym Buzkiem oraz p. dr Janem Olbrychtem. Obył się równiez szerego spotkań w instytucjach unijnych. W Dusseldorfie delegacja Śląskiego Związku Gmin i Powiatów została przyjęta przez p. Reginę van Dinther, Przewodniczącą Parlamentu Krajowego Północnej Nadrenii - Westfalii. Uczestnicy zobaczyli m.in. Kopalnię Zollverein w Essen wpisną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Program podróży obfitował w liczne spotkania i był bardzo napięty. Program została przygotowany przy współpracy z partnerami Związku - Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej Półnoncej Nadrenii - Westfalii w Gelsenkirchen.

 Delegacja Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na spotkaniu z p. Reginą van Dinther w Parlamencie Krajowym Północnej Nadrenii - Westfalii
Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 14 czerwca 2007 roku (czwartek) na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji – Hotel „Pałac Kawalera” w Świerklańcu odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Gospodarzem Konwentu będzie p. Adam Baron, Wójt Gminy Świerklaniec.

Konwent podzielony będzie na dwie części merytoryczne. Pierwsza z nich poświęcona będzie tematyce finansów samorządowych w świetle prac Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast w dalszej części przybliżone zostaną zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, z naciskiem na możliwość ich praktycznego wykorzystania w gminach województwa śląskiego.

Szczegółowy program Konwentu oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa zamieszczamy poniżej. Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty potwierdzenia uczestnictwa faksem na numer: (32) 2510985. Jednocześnie przypominamy, że termin zgłoszeń upływa w dniu 25 maja br.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację posiedzenia Konwentu w biurze Związku są p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. (32) 2511021 oraz p. Iwona Królewiecka, e-mail: ikrolewiecka@silesia.org.pl , tel. jw.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Konwentu.

Konferencja "Gospodarka odpadami komunalnymi" Katowice, 8 maja 2007 r.

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z firmami IZBOR S.A. oraz MILKAMO FINNSOLUTION organizuje konferencję „Gospodarka odpadami komunalnymi – finansowanie, organizacja, technologie”. Konferencja  odbędzie się w dniu 8 maja br. (wtorek) w Katowicach (Centrala ING Banku Śląskiego, ul. Sokolska 34, sala audytoryjna, parter). Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.30, zakończenie ok. godz. 14.30.

Konferencja adresowana jest do samorządów lokalnych woj. śląskiego. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące organizacji gospodarki odpadami komunalnymi, pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami oraz zaprezentowane zostaną interesujące propozycje nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Konferencja organizowana jest we współpracy z dwiema firmami reprezentującymi francuskie (Izbor S.A.) oraz fińskie (MILKAMO Finnsolution) firmy działające w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 karta potwierdzenia udziału
Seminarium nt. „Rola samorządu lokalnego w procesach rozwoju innowacji w latach 2007-2013”

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie z Jednostką Zarządzającą Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim ma przyjemność zaprosić do udziału w seminarium nt. „Rola samorządu lokalnego w procesach rozwoju innowacji w latach 2007-2013”. Seminarium odbędzie się w dn. 23 kwietnia br. (poniedziałek) w Katowicach, Park Hotel Diament Katowice, ul.Wita Stwosza 37, sala D. Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.00, zakończenie ok. godziny 12.00.

Do udziału w seminarium zapraszamy naczelników/dyrektorów Wydziałów Rozwoju Miast lub adekwatnych jednostek organizacyjnych. Celem seminarium jest omówienie roli samorządu lokalnego w procesach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji (RIS Silesia) w kontekście opracowania analizy sektorów wzrostowych województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dot. seminarium znajdują się w załączonym programie.

 Program seminarium
Podróż studialna do Niemiec pn. „BERLIN – DESSAU - LIPSK – zintegrowane podejście do rozwoju miast” w dn. 24 – 28 kwietnia 2007 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów podróży studialnej, tym razem do Niemiec pn. „BERLIN – DESSAU - LIPSK – zintegrowane podejście do rozwoju miast”. Podróż odbędzie się w dn. 24 – 28 kwietnia 2007 r. (wtorek – sobota). Jest ona adresowania głównie do członków powołanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej, ale serdecznie zapraszamy do udziału w podróży wszystkich zainteresowanych tematyką miejską przedstawicieli miast członkowskich Związku.

W trakcie podróży zaprezentowane zostaną projekty powstałe dzięki finansowaniu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej URBAN, skierowanej w latach 1989 – 2006 do wybranych obszarów miejskich UE. Będzie to okazja do zapoznania się z doświadczeniami Inicjatywy Wspólnotowej URBAN, z której nasze miasta nie miały okazji bezpośrednio korzystać. Ze względu na wartość zgromadzonych dzięki tej inicjatywie doświadczeń, Komisja Europejska postanowiła włączyć zagadnienia miejskie do głównego nurtu Polityki Spójności od roku 2007. Uczestnicy podróży wezmą udział w konferencji nt. lokalnych partnerstw w rozwoju miejskim, która odbędzie się w Lipsku w dn. 27 – 28 kwietnia br. (piątek – sobota).

Osoby zainteresowane udziałem w podróży, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty potwierdzenia uczestnictwa pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pocztową w terminie do dn. 6 kwietnia br. (piątek) adres: Katowice, ul. Stalmacha 17, fax.: 32/25 11 021, e-mail: fhelbig@silesia.org.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w podróży będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 Karta zgłoszenia

Podróż studialna przedstawicieli Gmin i Powiatów członkowskich Związku do Brukseli oraz Północnej Nadrenii – Westfalii pn.: „W 50 – tą rocznicę powstania Wspólnot Europejskich”


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w podróży studialnej przedstawicieli Gmin i Powiatów członkowskich Związku do Brukseli oraz Północnej Nadrenii – Westfalii pn.: „W 50 – tą rocznicę powstania Wspólnot Europejskich”, która jest organizowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów przy współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Wyższą Szkołą Administracji Publiczej Północnej Nadrenii Westfalii w dniach 7 – 11 maja br. (poniedziałek – piątek).

Osoby zainteresowane udziałem w podróży, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty potwierdzenia uczestnictwa drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 marca br. (piątek) adres: Katowice, ul. Stalmacha 17, fax.: 32 / 25 11 021, e-mail: fhelbig@silesia.org.pl. Po potwierdzeniu swego udziału w podróży, w miarę konkretyzacji programu, otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące kosztów wyjazdu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w podróży będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 Ramowy program

Konferencja nt. partnerstwa publiczno-prywatnego

Bank BISE wraz z Partnerami miał przyjemność zaprosić Państwa na konferencję  „Partnerstwo Publiczno Prywatne” pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego - Pana Janusza Moszyńskiego
Konferencja odbyła się w dniu 16 marca 2007 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Dziękujemy uczestnikom konferencji za obecność.
Pod poniższym adresem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konferencji: http://www.bise.pl/publicity/bise/internet.nsf/tindex/pl_promocje.htm?OpenDocument&140260B1F42464B6C125728F003E0279

Seminarium nt. doświadczeń miast UE 15 w zakresie Inicjatywy Wspólnotowej URBAN

Przedstawiciele Kassel, Dortmundu oraz Wrexham będą gośćmi seminarium nt. doświadczeń miast korzystających z Inicjatywy Wspólnotowej URBAN w latach 2000 - 2006. Seminarium jest kolejnym elementem działań Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej, która została zainicjaowana przez Związek w kwietniu 2006r. Seminarium porzedza wyjazd Grupy Roboczej do wschodnich landów Niemiec, gdzie uczestnicy podróży będę mieli okazję zobaczyć jak takie projekty były realizowane oraz wziąć udział w międzynarodowej konferencji nt. partnerstw lokalnych w polityce miejskiej.

Celem seminarium jest prezentacja programów URBAN, ich idei oraz zagadnień zintegrowanego podejścia do rozwiązywania projektów. Ważną cechą tych projektów było rozwiązywanie ich za pomocą wiązki projektów skupionych na wyselekcjonowanym obszarze przeprzez działania w zakresie rewitalizacji, rozwoju gospodarczego, ekonomicznego oraz pomoc osobom zagrożonym różnymi problemami społeczymi.

Seminarium odbędzie się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w dn. 29 marca 2007 r. (czwartek) o godzinie 10.00.

Konwent Burmisztrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniach 30-31 marca 2007 r. (piątek-sobota) w Żywcu i Jeleśni-Korbielowie odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem głównym Gospodarzem Konwentu będzie p. Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca.
Na pierwszym w nowej Kadencji posiedzeniu tradycyjnie zostaną przeprowadzone wybory Prezydium i Koordynatora Konwentu. Część konferencyjna Konwentu poświęcona będzie tematom: „Wdrażanie działań i terminy konkursów w latach 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz „Turystyka w małych i średnich gminach”. 
Oprócz części merytorycznej przewidziane jest spotkanie z Arcyksiężną Marią Krystyną von Habsburg, zwiedzanie pięknie odnowionej siedziby Urzędu Miasta Żywca oraz część sportowo-integracyjna, w ramach której zostanie rozegrany m.in.  II Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora Biura ŚZGiP.

Spotkanie z Parlamentarzystami Woj. Ślaskiego nt. komunalnej gospodarki mieszkaniowej
W dniu 26 lutego br. w Katowicach odbyło się spotkanie Parlamentarzystów z obszaru woj. śląskiego z Prezydentami i Burmistrzami gmin członkowskich Związku. Tematem spotkania były zagadnienia komunalnej gospodarki mieszkaniowej, głównie w kontekście ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r. Organizatorem spotkania był Śląski Związek Gmin i Powiatów. W spotkaniu wzięło udział 15 Posłów na Sejm RP i Senatorów RP oraz ok. 40 przedstawicieli miast województwa śląskiego zrzeszonych w Związku. Spotkanie to stanowiło kontynuację organizowanych przez nasz Związek spotkań Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów gmin i powiatów woj. śląskiego z Posłami i Senatorami z obszaru woj. śląskiego.  notatka ze spotkania
Konferencja pt „Rewitalizacja obszarów miejskich - architektura, konstrukcja, ekonomia - przegląd dorobku i perspektywy na przyszłość”

W dniach 21-22 lutego 2007 r. w Częstochowie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt „Rewitalizacja obszarów miejskich - architektura, konstrukcja, ekonomia - przegląd dorobku i perspektywy na przyszłość”.
Współorganizatorami konferencji nad którą objął honorowy patronat Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona byli: Urząd Miasta Częstochowy, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Celem konferencji było zapoznanie się z doświadczeniami polskich miast w dziedzinie rewitalizacji. Zaproszeni prelegenci przedstawili przykłady dobrych praktyk, które mogą zainspirować do dalszych działań rewitalizacyjnych. Udział w konferencji był dobrą okazją do poszerzenia wiedzy na temat rewitalizacji
oraz wymiany doświadczeń.

Więcej informacji nt. konferencji

 Program konferencji
Posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Unii Europejskiej
W ramach cyklu spotkań wyjazdowych Komisji ds. Unii Europejskiej, prezentującego najciekawsze projekty zrealizowane przez samorządy województwa śląskiego, w dniu 7 lutego br. w Rybniku odbędzie się prezentacja projektu pn. "e-karta. Elektroniczna Karta Miejska" - w ramach działania 1.5 "Społeczeństwo Informacyjne" ZPORR.
Spotkanie z p. Januszem Moszyńskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego
W dniu 26 stycznia br. w Rybniku odbyło się spotkanie Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów Gmin i Powiatów członkowskich Związku z p. Januszem Moszyńskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 140 przedstawicieli samorządów lokalnych reprezentujących wszystkie 96 gmin i 10 powiatów należących do naszego Związku. Tematem spotkania były kwestie związane ze sposobem podejmowania decyzji dotyczących projektów samorządowych współfinansowanych ze środków UE oraz aktualny stan prac dotyczący programowania funduszy strukturalnych, które będą dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.  Marszałek Województwa Śląskiego odpowiadał obszernie na pytania zadawane przez samorządowców m.in. dotyczące realizacji projektów kluczowych, Subregionalnych Programów Rozwoju, pomocy publicznej, definiowania wkładu własnego procedury konkursowej wyboru projektów, listy rezerwowej oraz wielu innych szczegółowych kwestii. Spotkanie stanowiło znakomita okazję dla wyjaśnienia licznych wątpliwości, wzajemnej wymiany informacji, uwag i spostrzeżeń oraz umożliwiło każdej ze stron zapoznanie się z punktem widzenia partnera. Zarówno Marszałek jak i uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele władz samorządów lokalnych ocenili spotkanie jako bardzo konstruktywne i pożyteczne oraz zadeklarowali wolę kontynuacji tego rodzaju spotkań. 
 Pytania i odpowiedzi ze spotkania
Konwent Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu

W urzędzie Miasta Katowice w dniu 23 stycznia 2007 r. odbyło się posiedzenie Konwentu Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu. W spotkaniu oprócz 18 Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Województwa Śląskiego udział wzięli p. Tomasz Pietrzykowski - Wojewoda Śląski, p. Grzegorz Szpyrka - Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz p. Mariusz Siwoń - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Głównym tematem Konwentu było przedstawienie Prezydentom 5 Miast na Prawach Powiatu nie usytuowanych w aglomeracji górnoslaskiej (Częstochowa, Rybnik, Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory) stanu zaawansowania prac związanych z utworzeniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz przedstawienie jego celów i zakresu zadań w świetle zamierzeń miast-założycieli. Wojewoda Śląska przedstawił przebieg prac nad ustawą metropolitalną toczący się w MSWiA. Prezydenci przyjęli 4 stanowiska:

1. w sprawie likwidacji Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
2. w sprawie zmian w regulaminach organizacyjnych Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
3. w sprawie sytuacji i sposobu finansowania służby zdrowia w Polsce
4. w sprawie planowanych przez Resort Finansów zmian w finansach publicznych zakładających likwidację od 2008r. Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 19 stycznia 2007 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członkowie Zarządu przyjęli m.in stanowiska w/s ważnych dla samorządu terytorialnego:

 • w/s terminu składania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów) oraz radnych oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków,
 • w/s ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • w/s sposobu obliczania wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego i określenia beneficjentów pomocy publicznej w odniesieniu do wdrażania Funduszy Strukturalnych w latach 2007–2013,
 • w/s zmiany ustawy o systemie oświaty.

Przyjęta została również uchwała o przystąpieniu do Związku Gminy Kłomnice. Tym samym w ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 107 gmin z województwa śląskiego.

Konferencja Miejska

Śląski Związek Gmin i Powiatów, p. Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Miasto Katowice oraz Związek Miast Polskich zorganizowali w Katowicach w dniach 11 – 12 stycznia br. Konferencję nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE 2007 – 2013. Celem Konferencji było przekazanie aktualnej informacji nt. polityki miejskiej w Polsce i Unii Europejskiej oraz źródeł jej finansowania. Konferencja umożliwiła także wymianę doświadczeń pomiędzy miastami z obszaru całej Polski oraz najlepiej rozwijającymi się ostatnio miastami Europy Zachodniej (Helsinki, Dublin, Barcelona). Podsumowaniem Konferencji stała się prezentacja samorządowych postulatów skierowanych do Rządu RP, dotyczących potrzeby uruchomienia polityki miejskiej w Polsce oraz wyznaczenia jej kierunków (postulaty te zawarte zostaną w stanowisku Uczestników Konferencji pn.: „POLITYKA  PAŃSTWA WOBEC  MIAST.  Wyzwania i Postulaty”).

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli m.in. p. Danuta Hübner, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej oraz p. Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego. W Konferencji wzięli udział prezydenci, burmistrzowie oraz ich zastępcy, reprezentujący miasta z terenu całej Polski.

Ze względu na termin Konferencji, która odbywa się na samym początku nowego okresu programowania środków unijnych oraz obecność p. Komisarz Hübner oraz p. Minister Gęsickiej Konferencja została uznana za nieoficjalne otwarcie dla  miast polskich nowego okresu programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Jest to znaczące wydarzenie w skali Polski zwłaszcza, że, w ww. okresie programowania samorządy będą miały do dyspozycji ok. 16 mld Euro na projekty rozwojowe.
 
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem p. Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego.

Biuro Konferencji
Biuro Konferencji udziela szczegółowych informacji nt. konferencji.

Śląski Związek Gmin i Powiatów
Adres: Katowice, ul. Stalmacha 17
tel.: 32/ 25 11 021, 25 11 241, fax.: 32/ 25 10 985; e-mail: konferencja2007@silesia.org.pl,
Strona internetowa Konferencji: http://konferencja2007.silesia.org.pl
Osoby do kontaktu:
Filip Helbig, tel.: 32/25 11 021, e-mail: fhelbig@silesia.org.pl
Joanna Orman, tel.: 32/25 11 021, e-mail: jorman@silesia.org.pl

Bezpieczeństwo publiczne
Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.