30. rocznica restytucji samorządu lokalnego

30-lecie odbudowy samorządu lokalnego to moment, w którym szeroko rozumiane środowisko samorządowe i nie tylko może złączyć siły na rzecz promowania idei, która towarzyszyła tworzeniu się wspólnot lokalnych.

W związku z powyższą rocznicą możemy spojrzeć na historię kształtowania się wspólnot lokalnych z dzisiejszej perspektywy, jak i podjąć dyskusję nad kierunkiem rozwoju samorządu lokalnego z myślą o efektywnym i kompleksowym poprawianiu warunków życia społeczności lokalnych.

Związek - poprzez przyjęcie na początku lutego br. uchwały w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce - rozpoczął cykl działań, których celem jest upamiętnienie powyższej rocznicy. Ich wspólnym mianownikiem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli i zadań samorządu lokalnego.

uchwała ws. uhonorowania 30-lecia restytucji

30. rocznica okiem samorządowców - komentarz do uchwały

zachęcamy do działań - informacja 

wydarzenia w gminach i powiatach członkowskich Związku

Jak dojechać