Apel UMP I ZMP w sprawie trybu zdalnego lub hybrydowego w szkołach

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wystosowały 9 października apel do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.

 

 

W apelu samorządowcy zwracają uwagę, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszych miast, w tym uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i ich rodzin, w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem COVID-19 wśród społeczności szkolnej, niezbędne jest podjęcie jasnych i jednoznacznych decyzji oraz wdrożenie odpowiednich przepisów sanitarnych.

Samorządowe korporacje piszą w apelu, że powiatowi inspektorzy sanitarni zwracają nam uwagę, że przy obecnym stanie prawnym, nie mają możliwości wyrażenia zgody na zmianę organizacji pracy szkół, jeśli jedynym argumentem dyrektora szkoły jest profilaktyka, czyli chęć zapobieżenia ewentualnym zakażeniom. Dyrektorzy, którzy zwracali się o pozytywną opinię dla zastosowania modelu hybrydowego – część uczniów pozostaje w szkole a część uczy się w trybie zdalnym – dostawali decyzje odmowne.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zwrócił uwagę w piśmie z dnia 27 sierpnia br., że „w przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć stacjonarnych jest sytuacja epidemiologiczna w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla.

Ministerstwo Edukacji enigmatycznie wskazuje, że jednym z kryteriów (nie wiemy, czy wystarczającym) wydania pozytywnej opinii PPIS dla innej organizacji pracy szkół jest „lokalna sytuacja epidemiologiczna”.

Dlatego też samorządowcy apelują do Ministra Zdrowia o pilną, odpowiedzialną i jednoznaczną zmianę przepisów. Przypominają, że obecny wzrost zachorowań oraz objęcie całego terenu Polski strefą żółtą stanowi są wystarczającą przesłankę do wydania przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego decyzji o możliwości przejścia na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym dla każdej szkoły.

Źródło: Związek Miast Polskich 

Jak dojechać