Do 30.11 można składać wnioski w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszka

Do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem trafiają najczęściej osoby, które oczekują wsparcia psychologicznego, prawnego, finansowego i psychiatrycznego. Największym problemem jest jednak brak specjalistów dziecięcych, m.in. psychiatrów - wynika z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, drugi dofinansowanie funkcjonowania ośrodka.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi).

W celu utworzenia centrum samorządy mogą zawierać między sobą porozumienia.

Gmina lub powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 listopada 2021 r.

Planowany budżet programu w 2022 r. wynosi 105 mln zł.

Z danych MRiPS wynika, że w okresie od sierpnia 2019 r. do maja 2021 r. zatwierdzono 39 wniosków gmin/powiatów na realizację programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Kwota dofinansowania zatwierdzonych wniosków wyniosła ponad 92 mln zł. Z kolei w ramach Programu ogłoszonego w maju 2021 r. zatwierdzono łącznie 32 wnioski na łączną kwotę blisko 82 mln zł.

Źródło: serwis samorządowy PAP

Data publikacji: 22.11.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy