Finał przedsięwzięcia "Mikroplanowanie miejskie 2017"

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie finałowe przedsięwzięcia organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice pn. „Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast". W ramach tegorocznego przedsięwzięcia interdyscyplinarne zespoły projektowe składające się z doświadczonych ekspertów oraz studentów uczelni wyższych z województwa śląskiego pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dotyczącymi niewielkich przestrzeni publicznych w czterech miastach: Bielsku-Białej, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Rybniku (2 obszary).

Podczas spotkania finałowego poszczególne zespoły projektowe prezentowały przygotowane koncepcje ze szczególnym uwzględnieniem ich najważniejszych cech, unikatowych/innowacyjnych elementów oraz dodatkowych refleksji związanych z realizacją metody mikroplanowania, współpracy z danym miastem i z mieszkańcami. Spośród prezentowanych koncepcji jury konkursowe wybrało najlepszą - w tym roku zwyciężył zespół projektowy opracowujący koncepcję zagospodarowania mikroprzestrzeni w mieście Bielsko-Biała (teren przy ulicach: 11-go Listopada, Konfederatów Barskich i Głębokiej). Wszystkie koncepcje charakteryzowały się wysoką jakością i otwartym, zintegrowanym podejściem do przestrzeni.

Skład Zespołu Projektowego:

1. dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt - lider (Wydział Arch. Politechniki Śl., TUP)
2. dr hab. inż. arch. Szymon Opania (Wydział Arch. Politechniki Śl.)
3. dr Małgorzata Twardzik (Uniwersytet Ekonomiczny - gosp. przestrzenna)
4. dr hab. Maciej Witkowski (Wyższa Szkoła Biznesu- socjolog)
5. Dorota Walczak - Walter (gospodarka przestrzenna - junior)
6. Magdalena Opania (arch. - junior)
7. Marta Zeifert (arch. - junior)
8. Mateusz Śnieżek (arch. - junior)
9. Kamil Lipski (arch. - junior)

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom! 

Informujemy, że powyższe spotkanie było kontynuacją realizowanego w 2016 r. pilotażu pod nazwą "Mikroprzestrzenie miejskie", który testował zastosowanie metody mikroplanowania w miastach województwa śląskiego i również zakończony był konkursem. 

Dziękujemy wszystkim członkom Zespołów projektowych za aktywne zaangażowanie w tegoroczne przedsięwzięcie.


 

Jak dojechać