IX Zjazd Profilaktyczny "Przemoc realna i wirtualna"

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął Patronatem Związku IX Zjazd Profilaktyczny pn. "Przemoc realna i wirtualna", organizowany przez Miasto Tychy w dn. 23 września 2021 r.

Podczas wydarzenia prezentowane będą wykłady dotyczące przemocy bezpośredniej i cyberprzemocy, jak również poruszana będzie tematyka związana ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Przewiduje się także przeprowadzenie warsztatów m. in. na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Wysoki poziom merytoryczny zapewnią prelegenci zaproszeni na Zjazd, tj.: prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Joško-Ochojska (lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Katedry i Zakladu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), mgr Katarzyna Kudyba (pedagog, profilaktyk, psycholog. szkoleniowiec, absolwentka studiów SocialMedia&Content Marketing, wieloletni praktyk i biegły znawca wirtualnej rzeczywistości, założycielka Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR), dr Elżbieta Lisowska (trener, wykładowca na Uniwersytecie SWPS). Do uczestnictwa w wydarzeniu planujemy zaprosić przedstawicieli miast, powiatów i gmin województwa śląskiego.

W przypadku szczegółowych pytań uprzejmie prosimy z o kontakt z organizatorem wydarzenia: nr tel. 32 776 35  39 ; 32 776 35 09; 32 776 35 40.

Data publikacji: 24.08.21

Polecamy
Współpracujemy