Konferencja Kotły małej mocy (...). Program Czyste Powietrze w Expo Silesia

W imieniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Expo Silesia w Sosnowcu zapraszamy do wzięcia udziału w XIV konferencji naukowo-technicznej pt. Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym. Czyste powietrze – aktualne wyzwania.
          
Konferencja odbędzie się w dn. 22 marca 2019 r. (piątek) 
w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu (ul. Braci Mieroszewskich 124), rozpocznie się o godz. 9.00 

Udział przedstawicieli jst w konferencji jest bezpłatny pod warunkiem dokonania rejestracji online dostępnej na stronie:  www.ogrzewanieekologiczne.com.pl oraz www.sibex.pl

Rejestracja dostępna jest do dn. 15 marca 2019 r.

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz połączonych z nią Rozporządzeń, w tym rozporządzenie ME w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
  • zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
  • zwiększanie roli kominiarzy w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt „ZONE”, 
  • kontrole jakości spalin za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

W wydarzeniu zapowiedział udział p. Minister Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze, który wygłosi referat pt. Przegląd stanu realizacji programu Czyste Powietrze.

program

Jak dojechać