Konferencja PSORW: Najciekawsze i SMART-promocja obszarów wiejskich (Jemielnica)

W dniach 9-10 września 2021 r. w Jemielnicy (woj. opolskie) z inicjatywy Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) odbyło się dwudniowe spotkanie w ramach projektu pt. „Najciekawsze i SMART. Promocja obszarów wiejskich w oparciu o nowoczesne technologie”. 

Śląski Związek Gmin i Powiatów od kilku lat wspiera Stowarzyszenie PSORW w ramach upowszechniania najlepszych praktyk i inicjatyw w zakresie tzw. oddolnej odnowy wsi. 

Pierwszego dnia spotkania (09.09.2021) odbyła się uroczysta konferencja dedykowana w szczególności wiejskim liderom, sołtysom, członkom organizacji wiejskich, a także przedstawicielom lokalnych społeczności i samorządów zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi. 

Przybyłych gości przywitał wójt Gminy Jemielnica Marcin Wycisło – gospodarz wydarzenia wraz z Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Markiem Chmielewskim, który opowiedział o dotychczasowej działalności Sieci Najciekawszych Wsi oraz planach na przyszłość.

Przedstawiono wyniki ogłoszonego w październiku 2020 r. przez Stowarzyszenie PSORW konkursu "Miejsce Ciekawe" (więcej o konkursie). Celem konkursu było poszerzenie formuły Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) o miejsca o wysokich walorach poznawczych pod nazwą „Miejsce Ciekawe”. Powiązanie takich miejsc z SNW oraz oznaczenie ich znakiem Sieci zawierającym określenie „Miejsce ciekawe” ma na celu podkreślenie ich rangi jako lokalnych lub regionalnych wyróżników obszarów wiejskich.

Certyfikaty "Miejsca Ciekawego" w woj. śląskim otrzymały:

  • Centrum Pasterskie w Koniakowie (gmina Istebna)
  • Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach (gmina Łodygowice)
  • Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku (gmina Janów)
  • Stary Cmentarz przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Bełku (gmina Czerwionka-Leszczyny)

 

Podczas wydarzenia została zaprezentowana także nowa aplikacja turystyczna - „Najciekawsze na wsi”, której celem jest lepsze poznanie gmin członkowskich Stowarzyszenia czyli wsi z "Sieci Najciekawszych Wsi" oraz nowej inicjatywy „Miejsca Ciekawe” - wyłonionych w ww. konkursie. Równolegle z aplikacją dostępną na telefon, powstaje także nowy portal – „Najciekawsze na wsi”, który będzie skupiał obiekty turystyczne z obszaru gmin członkowskich PSORW (wyszukiwarka z możliwością wyboru lokalizacji i rodzaju atrakcji, tagi).

W trakcie konferencji głos zabrał także Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - przybliżając zebranym wybrane działania SMART na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim prezentacja

Projekt dofinansowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

zdjęcia oraz więcej informacji: www.psorw.pl

data publikacji: 17.09.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy