Konferencja pt. Miasta przyjazne pieszym w dn. 5 kwietnia 2018 r. w Tychach

W dn. 5 kwietnia br. (czwartek) w Tychach (Mediateka, al. Piłsudskiego 16) odbędzie się konferencja pt. Miasta przyjazne pieszym. Konferencja organizowana jest przez Urząd Miasta Tychy. Celem tego wydarzenia jest podjęcie wspólnych działań, których rezultatem będzie stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla pieszych w przestrzeni miejskiej. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.30. 

W pieszej części konferencji poruszona zostanie tematyka m.in. kształtowania bezpiecznej infrastruktury miejskiej, wpływu systemu ITS na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, wprowadzania metod uspokojenia ruchu w mieście oraz nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania przejść dla pieszych. Druga część, podsumowująca konferencję, dotyczyć będzie bezpieczeństwa pieszych, będzie też okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Osoby zainteresowane konferencją uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału poprzez rejestrację on-line na stronie http://umtychy.pl/konferencja.php od 5 marca do 4 kwietnia br. Osoby zgłoszone otrzymają drogą mailową informację potwierdzającą udział w konferencji. Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarzenia są Iwona Ciepał  (e-mail: iwona.ciepal@umtychy.pl,  tel. 32 776 39 17) oraz Katarzyna Kula (e-mail: katarzyna.kula@umtychy.pl,  tel. 32 776 39 18).

program konferencji

Jak dojechać