Konkurs MOJA SMART WIEŚ

Konkurs „Moja SMART wieś” organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.

"Cel konkursu:
Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich."

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.irwirpan.waw.pl/656/aktualne-wydarzenia/moja-smart-wies-opisz-jak-twoja-wies-stala-sie-inteligentna

http://smart.irwirpan.waw.pl/

 

Jak dojechać