Konkurs "Ranking Gmin Śląska 2021"

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął Patronatem honorowym Związku konkurs pn. "Ranking Gmin Sląska 2021" realizowany przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach wraz z Urzędem Statystycznym w Katowicach

Ranking Gmin Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego w województwach, małopolskim, podkarpackim, lubelskim.

W ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników. "Ranking Gmin" to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 r. we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejne lata również w innych województwach.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i głównymi kierunkami rozwoju regionu. Uroczysta gala wręczenia nagród zaplanowana została na 16 listopada br.

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki działa od 1990 roku i jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od początku istnienia realizuje podstawową misje Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej oraz kształci liderów lokalnych i radnych.

Data publikacji: 24.08.2021

Polecamy
Współpracujemy