Konkurs „Samorząd przyjazny energii”

Ruszyła siódma edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”, który organizuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

 

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.

Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także powiatów i podległych im jednostek.

W ramach siódmej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymianę ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2021 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny

Źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Data publikacji: 12.08.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy