Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP, w dn. 11 czerwca 2021 r.

Kolejne spotkanie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dn. 11 czerwca 2021 r. (piątek), rozpoczęcie o godz. 10.00 (w formule wideokonferencji).

Podczas Konwentu planowane jest poruszenie tematów istotnych z punktu widzenia małych i średnich gmin w tym np. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej czy wykorzystanie funduszy europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027.

program Konwentu dostępny tutaj

Data aktualizacji: 11.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy