Nadzór właścicielski - pierwsze spotkanie w ramach cyklu

W dn. 4 lutego 2020 r. Związek zorganizował pierwsze spotkanie w ramach szerszego cyklu poświęconego nadzorowi właścicielskiemu. 

- Poprzez takie spotkania będziemy się przede wszystkim wymieniać dobrymi praktykami. Zapewne w przypadku niektórych zagadnień związanych z nadzorem właścicielskim będziemy się różnić w swoich stanowiskach. Niemniej jednak takie dyskusje każdorazowo będą  wzbogacać nasze doświadczenie - wyjaśniła p. Joanna Gorzelak, Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, która prowadziła spotkanie. 

Podczas spotkania dyskutowano na temat sprawozdań spółek za rok 2019 r. W jego trakcie uzgodniono też częstotliwość kolejnych spotkań oraz ich zakres merytoryczny.

Jak podkreśliła p. Iwona Pragnąca, Kierownik działu ds. kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych w biurze Związku spotkanie to było pokłosiem potrzeb zgłaszanych przez samorządy lokalne w tym zakresie:

- Głównym inicjatorem podjęcia przez nasz Związek tego tematu jest Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W grudniu ubiegłego roku właśnie w Jastrzębiu odbyło się szkolenie dotyczące pomocy publicznej w finansowaniu spółek komunalnych. Wtedy też pojawił się postulat kontynuowania tej tematyki na forum Związku.

Spotkania organizowane w ramach tego cyklu będą poświęcone aktualnym problemom, jak i zmianom w prawodawstwie w dziedzinie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać