Nowy sztandar gminy Pszczyna na 30-lecie samorządu

W piątek, 29 maja w Pszczynie podczas uroczystej mszy św. z okazji 30. rocznicy samorządu terytorialnego w Kościele Wszystkich Świętych, został poświęcony nowy sztandar Gminy.

W wydarzeniu tym uczestniczył Dariusz Skrobol - Burmistrz Pszczyny, członek Zarządu naszego Związku, Krystian Szostak - były burmistrz, Leszek Szczotka - Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Dutkowski oraz Jacek Kubis -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie, a także byli przewodniczący Rady Miejskiej. 

Ze względu na obecną sytuację w uroczystościach nie wzięli udziału pierwsi burmistrzowie: Maciej Dusza (1990-1991) i Henryk Krzyżowski (1992-1994).

 

 

 

 

 

 

 

 


- Uchwalenie trzydzieści lat temu ustawy o samorządzie terytorialnym było jednym z najdonioślejszych działań podjętych w celu przeobrażenia ustroju naszego państwa. Od 1990 roku to właśnie gmina - zgodnie z Konstytucją - jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Podmiotem samorządu gminnego jest społeczność lokalna, a organy władzy pochodzą z wyborów powszechnych, co najpełniej urzeczywistnia ideę społeczeństwa obywatelskiego - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował samorządowcom za wkład i zaangażowanie w rozwój gminy Pszczyna. Burmistrz opowiedział jak na przestrzeni trzech dekad zmieniały się cele i zadania stawiane samorządom.

W trakcie uroczystej mszy ksiądz proboszcz Damian Gatnar nawiązał do tego, jakie znaczenie mają insygnia: flaga i sztandar, który jednoczą lokalną społeczność. To z rąk duchownego poświęcony sztandar otrzymał burmistrz Dariusz Skrobol, który chwilę później przekazał go w ręce Leszka Szczotki, chorążego gminnego pocztu sztandarowego.

Po zakończeniu mszy św. na schodach Muzeum Zamkowego w Pszczynie wykonano pamiątkową fotografię. Ta z pewnością odzwierciedli obecną rzeczywistość. Dostosowanie się do wymagań sanitarnych wymusiło ograniczenie uczestników i zachowanie odległości. Inaczej niż pięć i dziesięć lat temu, tym razem nie było delegacji sąsiednich samorządów czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Było skromniej, jednak również bardzo wzniośle.

Na zakończenie spotkania w drzewiec sztandaru wbite zostały symboliczne gwoździe z imionami i nazwiskami byłych burmistrzów i przewodniczących Rad Miejskich. To samorządowcy, którzy na przestrzeni 30 lat dbali o rozwój gmin.

fot. materiały prasowe UM Pszczyna

więcej informacji:
www.pszczyna.pl

 

Jak dojechać