Planowanie przestrzenne z perspektywy nadzoru urbanistycznego

11 lutego 2020 r. odbyło się w Katowicach kolejne posiedzenie Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Architektury ŚZGiP. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Nowacka-Wysogląd, Kierownik Referatu Zagospodarowana Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

W spotkaniu uczestniczyła Bożena Gindera-Malicka, Kierownik Oddziału Nadzoru Urbanistycznego, Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat różnych aspektów planowania przestrzennego z perspektywy kompetencji nadzoru urbanistycznego. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z  planami miejscowymi, ustalaniem warunków zabudowy, lokalizacją farm fotowoltaicznych, wyznaczaniem przestrzeni oddziaływania linii wysokiego i średniego napięcia czy konstruowaniem zapisów dotyczących dróg publicznych.

fot. archiwum ŚZGiP

 

Jak dojechać