Po posiedzeniu Zarządu Związku 9 września

9 września odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu naszego Związku. Tym razem - na zaproszenie Burmistrza Dariusza Skrobola - samorządowcy spotkali w urokliwym miejscu, bo w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od podsumowania działań Związku w ostatnich dwóch miesiącach. W okresie wakacji nasza organizacja zajmowała się m.in. takimi kwestiami jak:

  •  przeprowadzeniem badań ankietowych w zakresie:

- tzw. opłaty adiacenckiej, która - mówiąc w pewnym skrócie - związana jest ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym m.in. podziałem lub scaleniem nieruchomości czy  budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa.
- zaawansowania procesu inwestycyjnego w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  • opiniowaniem ważnych projektów ustaw, w tym np. regulacji związanych z:

- prawem wodnym;
- ustawą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- oświatową subwencją ogólną oraz ustawą dotyczącą dochodów samorządów.

Dyrektor biura Związku, Witold Magryś przekazał też w trakcie spotkania członkom Zarządu informacje o prośbach kierowanych przez ukraińskie miasta z terenu Obwodu Kijowskiego w zakresie chęci nawiązania współpracy partnerskiej z polskimi miastami.

- Zakończyliśmy co prawda pod koniec czerwca naszą akcję pomocową „Jesteśmy z Wami! - samorządowa pomoc dla ukraińskich miast Obwodu Kijowskiego”. Jednak wciąż jesteśmy w kontakcie z naszymi ukraińskimi koleżankami i kolegami z Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy - podsumował Dyrektor biura naszej organizacji.

Zarząd Związku poparł stanowisko w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zostało ono przygotowane przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - więcej o tym stanowisku kliknij tutaj.

Głównym zastrzeżeniem w tym zakresie jest to, że projektowana regulacja jest niejasna. Wprowadza ona bowiem zmiany w wielu aktach prawa. Zdaniem samorządowców tak ważna kwestia jak zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być uregulowana w sposób czytelny i w jednej ustawie.

W dyskusji członków Zarządu nie zabrakło też wątku związanego z bezpieczeństwem energetycznym w zbliżającym się sezonie grzewczym. Samorządowcy rozmawiali m.in. o zaopatrzeniu w węgiel do celów grzewczych obiektów użyteczności publicznej i nie tylko.

Samorządy wspólnie poszukują rozwiązania problemów, które mogą dotknąć odbiorców ciepła. Jednocześnie podkreślają, że w te działania muszą się zaangażować administracja rządowa i podmioty z branży wydobywczej.
 

- Na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy – podsumował ten wątek Zarząd Związku.

zdjęcie dostępne tutaj

Data publikacji: 09.09.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy