Po webinarium dotyczącym planowania przestrzennego - prezentacje

W dn. 5 listopada br. odbyła się kolejna edycja seminarium pn. Problemy planistyczne w gminach, tym razem w formule webinarium. Wydarzenie to organizowane jest przez nasz Związek, wzorem lat ubiegłych, wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Po raz kolejny partnerem przedsięwzięcia jest również Województwo Śląskie w ramach inicjatywy pn. Forum Przestrzeni.

 

W trakcie seminarium zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Stare i nowe zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym;
  • Elementy procedury planistycznej – od uchwały o przystąpieniu do głosowania w sprawie miejscowego planu;
  • Studium jako dokument określający politykę przestrzenną w gminie; wskazania do planów miejscowych;
  • Przesłanki i uwarunkowania prowadzenia prac planistycznych nad zmianą Planu 2020+.

Prezentacje z webinarium dostępne są pod linkiem: forumprzestrzeni.slaskie.pl

Osoba do kontaktu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: Monika Lebek, Kierownik ds. wspierania rozwoju lokalnego i współpracy (e-mail: mlebek@silesia.org.pl, tel. 609 701 459, 32 251-10-21).

Data aktualizacji: 06.11.2020 r.

Jak dojechać