Polski Ład dla JST punkt po punkcie - materiał samorządowy PAP

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP

Projekt ustawy o wsparciu JST w związku z Programem Polski Ład to nie tylko subwencja rozwojowa i zmiany w zadłużaniu się przez samorządy, ale szereg propozycji, które zmieniają sposób zarządzania budżetami JST. Przedstawiamy szczegóły najważniejszych rozwiązań.

 

Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez rząd projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład oprócz zapowiadanych i znanych rozwiązań, jak subwencja rozwojowa, zmiany w Janosikowym, czy uelastycznienie zasad zadłużania się przez JST, zawiera też szereg propozycji, które zmieniają sposób zarządzania budżetami JST. Poniżej przedstawiamy punkt po punkcie najważniejsze rozwiązania projektowanej ustawy. Sam projekt został załączony pod artykułem.
Dodatkowe 8 mld dla JST

Projekt wprowadza podstawę prawną przekazania samorządom z budżetu państwa jeszcze w 2021 r. dodatkowych dochodów jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Rząd zaproponował, aby rozdzielenie tych środków na część przysługującą gminom, powiatom i województwom następowało proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na 2022 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek z tego tytułu. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki będzie uwzględniał, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na 2022 r., również poziom ich zamożności ustalony na rok 2022 r.

cały materiał dostępy poniżej:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/nie-tylko-subwencja-rozwojowa-czyli-polski-lad-dla-jst-punkt-po-punkcie-projekt

Data publikacji: 16.09.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy