Pomoc dla gmin turystycznych

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP

Promesy na 8 mln zł dotacji do 23 projektów odebrali w środę prezydent, burmistrzowie i wójtowie 12 beskidzkich gmin województwa śląskiego w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Wręczył je w Szczyrku marszałek regionu Jakub Chełstowski.

 

Fundusze mają być rekompensatą z budżetu regionalnego samorządu za utracone dochody, wobec decyzji podjętych przez te gminy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w gminach z rejonu Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego w poniedziałek zgodzili się radni sejmiku.

„Najważniejsze jest to, że dziś samorządy - regionalny i lokalny - są razem i wspierają się. W tym trudnym czasie okazujemy łączność, wsparcie i solidarność. Turystyka jest dla nas ważna. Województwo śląskie mimo trudnego czasu także dla nas, wyasygnowało środki. Staramy się jako samorządowcy pomagać samorządowcom i rozwiązywać problemy” – mówił w środę w Szczyrku marszałek Chełstowski.

Zdaniem wicemarszałka regionu Wojciecha Kałuży, najważniejszym słowem jest obecnie „współpraca”. „Wspólnie z prezydentami, burmistrzami i wójtami dyskutowaliśmy, jaka ta pomoc powinna być, aby była skuteczna. To się nam udało” – mówił.

Wysokość wnioskowanej przez jedną gminę pomocy mogła sięgać 2 mln zł, jeśli stosunek oferowanych w niej miejsc noclegowych do liczby mieszkańców przekracza 0,5. Pozostałe gminy mogły otrzymać 500 tys. zł. Pula tego wsparcia w gminach beskidzkich sięgnęła 8 mln zł. Kolejny etap ma objąć gminy jurajskie.

więcej tutaj: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/12-beskidzkich-gmin-otrzymalo-promesy-z-slaskiego-pakietu-dla-turystyki

Data publikacji: 17.02.2021 r.

Jak dojechać