Posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych w dn. 31 marca 2017 r.

Kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dn. 31 marca 2017 r. (piątek) w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43, lokal nr 5, Katowice, III piętro, sala konferencyjna). Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na posiedzeniu w terminie do dn. 24 marca 2017 r. (piątek) poprzez poniższy formularz:

http://silesia.smartforms.pl/formularz/formularz-zg-oszenia-udzia-u-w-posiedzeniu-grupy-roboczej-ds-zp-zwi-zku-w-dn-31-marca-2017-r-w-siedzibie-zwi-zku

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku w zakresie organizacyjnym dot. Grupy roboczej jest p. Dominika Tkocz - specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 58).

Jak dojechać