Posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych w dn. 31 marca 2017 r.

W dn. 31 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. kwestie związane z łączeniem i dzieleniem zamówień publicznych na usługi projektowe, formami zobowiązania podmiotu trzeciego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, a także praktycznym zastosowaniem art. 144 ust.1 pkt 4 ww. ustawy.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku w zakresie organizacyjnym dot. Grupy roboczej jest p. Dominika Tkocz - specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 58).

Jak dojechać