Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów, Strumień 22.10.2021 r.

Najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. (piątek) w Strumieniu (powiat cieszyński) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Młyńska 14). Rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 10.00 (czas trwania około 4 godziny). Spotkanie zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi na ten dzień obostrzeniami epidemicznymi.

Podczas Konwentu planowane jest poruszenie kwestii dot. aktualnych wyzwań w oświacie w małych i średnich gminach, a także dyskusja nt. funduszu sołeckiego oraz wybranych doświadczeń samorządowych w zakresie szerzej rozumianej współpracy z sołtysami. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego.

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania w biurze Związku jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (kontakt: tel. 32/ 25 11 021, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl).

formularz zgłoszeniowy

ankieta

Polecamy
Współpracujemy