Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP,12 czerwca br. w Pankach

W dniu  12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w Gminie Panki (powiat kłobucki) odbędzie się najbliższe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godzinie 10.00. Miejsce posiedzenia: Restauracja ATHENA, ul. Częstochowska 2, www.athena.info.pl).

Tematyka posiedzenia Konwentu będzie obejmowała m.in. kwestie dotyczące rozstrzygnięć nadzoru prawnego oraz nadzoru urbanistycznego wojewody nad aktami prawnymi podejmowanymi przez organy jst zwłaszcza w małych i średnich gminach oraz inne bieżące kwestie istotne z punktu widzenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza udziału dostępnego pod linkiem: https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-posiedzeniu-konwentu-burmistrzow-i-wojtow-szgip-w-pankach-12-czerwca-2017-r,36  najpóźniej do dnia 6 czerwca br. (wtorek). Osobą odpowiedzialną za organizację posiedzenia Konwentu w biurze Związku jest p. Iwona Kłosowicz, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

Projekt programu posiedzenia Konwentu - tutaj

Jak dojechać