Posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii - 22 czerwca

22 czerwca br. (środa) w Katowicach (Gmach Dyrekcji Głównego Instytutu Górnictwa, Plac Gwarków 1, aula prof. Boreckiego, III piętro), rozpoczęcie o godz. 10.00, odbędzie się XXV posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo energetyczne w województwie śląskim w świetle nadchodzącego kryzysu energetycznego. 

Regionalna Rada ds. Energii (RRE) została powołana z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwietniu 2013 r. Idea leżąca u podstaw rozpoczęcia prac tego gremium wynikała z coraz większego znaczenia problematyki energetycznej w aspekcie zarówno bezpieczeństwa energetycznego naszych miast, sprawności działania rynku energii w regionie, jak i efektywności wykorzystania energii.

Misją Rady jest pełnienie funkcji platformy komunikacji i współpracy między różnego rodzaju podmiotami działającymi w woj. śląskim w sferze energii, a także podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym i opiniotwórczym w powyższym zakresie.

W skład RRE wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych, Samorządu Województwa Śląskiego, firm sektora energetycznego, instytucji naukowych i innych podmiotów kompetentnych w dziedzinie energii.

Data publikacji: 21.06.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy