Powiat Bielski w Śląskim Związku Gmin i Powiatów

Bielsko-Biała, 7.02.2020 r.

 

Od lutego do grona powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów dołączył Powiat Bielski. Organizacja ta zrzesza obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.

- Gminy i powiaty z województwa śląskiego tworzą silną całość i staram się to powtarzać w trakcie spotkań samorządowych, które odbywają się w Warszawie – wyjaśnia Andrzej Płonka, Starosta Bielski, Prezes Związku Powiatów Polskich i dodaje:

- Bardzo ważne jest to, aby głos samorządów był rzeczywiście słyszalny. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i ich reprezentujemy. Wobec tego musimy jasno mówić o trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonuje samorząd.

Wśród największych problemów, z którymi dzisiaj mierzy się samorząd Andrzej Płonka wskazuje trudną kondycję finansową szpitali, ale też oświatę, gospodarkę odpadami czy walkę ze smogiem. Na pytanie dotyczące oczekiwań Powiatu Bielskiego względem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odpowiada krótko:

- Wspólna polityka w zakresie najważniejszych wyzwań samorządowych.

Związek od prawie 30 lat aktywnie działa na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, m.in. poprzez ochronę interesów samorządów lokalnych i rozpowszechnianie najlepszych wzorów w zakresie rozwoju lokalnego.

 

- Jesteśmy bardzo różnorodni. Z jednej strony zrzeszamy małe gminy, a  z drugiej duże miasta oraz powiaty. Działamy od północnych krańców naszego województwa, przez najbardziej zindustrializowane tereny, kończąc na pięknych Beskidach – tłumaczy Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

Przewodniczący Związku podkreśla, że koordynowanie pewnych zagadnień samorządowych z punktu widzenia tych trzech poziomów przynosi znaczące efekty. Wśród wspólnych sukcesów podaje m.in. wdrażanie programu CEPIK, czyli systemu służącego rejestracji samochodów.

- Praca urzędników w roboczych zespołach powołanych w ramach struktur naszego Związku buduje sieć merytorycznych kontaktów. Dzięki temu pewne zadania łatwiej wdrożyć, a co szczególnie istotne uniknąć błędów – podsumowuje Piotr Kuczera.

Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Bielskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów została podjęta podczas posiedzenia Zarządu w dn. 7 lutego br. w Bielsku-Białej.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Jak dojechać