Rozporządzenia MEN ws. edukacji w stanie epidemii

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce Minister Edukacji Narodowej wydał dwa rozporządzenia:

  • w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;

Pierwsze z nich zostało de facto znowelizowane, zgodnie z jego treścią od 25 marca do 10 kwietnia obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie zamkniętych jednostek, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zdalnego nauczania lub do zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.


fot. Obraz Mediamodifier z Pixabay

Drugie rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zdalnego nauczania, w tym zwłaszcza określa materiały, z których mogą korzystać w tym trybie nauczyciele i uczniowie.

Więcej informacji poniżej:

www.samorzad.pap.pl

rozporządzenie ws. ograniczenia funkcjonowania jednostek

rozporządzenie ws. szczególnych rozwiązań

Jak dojechać