Seminarium dot. roli samorządów w adaptacji do zmian klimatu za nami

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Adaptacja do zmian klimatu - rola samorządów we wdrażaniu działań adaptacyjnych”, zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”. Inicjatywa ta jest ukierunkowana na wymianę wiedzy, edukację i promocję nieodnawialnego dobra jakim są zasoby przestrzeni i krajobrazu.

Podczas seminarium zostały przedstawione i omówione uwarunkowania adaptacji do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych województwa śląskiego oraz możliwości działań adaptacyjnych i łagodzących negatywne skutki tych zmian. Było to spotkanie wprowadzające do cyklu działań zaplanowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów na rok 2020 w obszarze adaptacji do zmian klimatu.

Program seminarium

Prezentacje prelegentów:

Adaptacja do zmian klimatu – wyzwanie dla samorządów (prezentacja p. dr J. Gorgoń)

Możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych do łagodzenia skutków zmian klimatu (prezentacja p. prof. K. Gasidły)

Adaptacja do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych (prezentacja p. dr A. Widawskiego)


 

Jak dojechać