Spotkania wymiany dobrych praktyk Benchmarking-Kontynuacja

W dniu 19 września 2019 r. odbyło się ostatnie ze spotkań wymiany dobrych praktyk w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking-Kontynuacja”. W tym roku przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w przedsięwzięciu spotykali się, aby zapoznać się z osiągnięciami gmin i powiatów w następujących obszarach:

  • Realizacja zadań własnych określonych dla powiatu w zakresie komunikacji (rejestracja pojazdów, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców),
  • Rejestracja spraw stanu cywilnego (realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
  • Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz w starostwach powiatowych i Funkcjonowanie urzędu.

Na każdym ze spotkań, oprócz prezentacji wyników analizy zebranych danych benchmarkingowych oraz zidentyfikowanych dobrych praktyk, odbyła się dyskusja na tematy istotne z punktu widzenia osób zarządzających tymi procesami w danej jednostce.

Zapraszamy na stronę www.benchmarking.silesia.org.pl, gdzie dostępne są informacje na temat przedsięwzięcia.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać