Spotkania z p. P. Kojsem, ekspertem w dziedzinie dendrologii

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 i 24 lutego 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyły się dwa spotkania z p. dr Pawłem Kojsem, Dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ekspertem w dziedzinie dendrologii. Spotkania były odpowiedzią na zgłaszaną przez gminy członkowskie Związku potrzebę konsultacji z ekspertem, w celu rozstrzygnięcia wątpliwości i rozwiązania problemów dotyczących wdrażania nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (uchwalonej w dn. 16 grudnia 2016 r.) w zakresie wycinki drzew i krzewów, a także odpowiedzią na postulat p. Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice. Pierwsze ze spotkań dedykowane było przedstawicielom miast na prawach powiatu, a drugie - mniejszym gminom członkowskim Związku.

Tematem spotkania były kryteria i aspekty przyrodnicze dotyczące przygotowania uchwał rad gmin ustalających stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów, uchwał dotyczących zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów lub ponoszenia opłat za takie działania. P. dr Paweł Kojs odpowiedział również na liczne pytania uczestników i zaoferował wsparcie w konsultacji propozycji do uchwał rad gmin ustalających wysokości stawek za usuwanie drzew i krzewów.

Prezentacja p. dr Pawła Kojsa ze spotkania w dn. 9 lutego 2017 r.

Więcej zdjęć ze spotkań: GALERIA

 

Jak dojechać