Spotkanie dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Z dniem 1 lipca br. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), której celem jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami, które pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania CEEB oraz w odpowiedzi na potrzeby gmin członkowskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego (GUNB) organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne dedykowane pracownikom urzędów miast i gmin województwa śląskiego dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Spotkanie to odbędzie się w formie wideokonferencji (online), w dn. 27 lipca 2021 r. (wtorek), w godz. 12.00 – 14.30.

W spotkaniu wezmą udział p. Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz p. Maciej Thel, Kierownik Projektu CEEB i p. Tomasz Kowalczyk, Lider Zespołu Analityków CEEB. Ramową agendę spotkania przesyłam w załączeniu. Biuro Związku przekaże do GUNB wszelkie zgłoszone pytania dotyczące funkcjonowania CEEB; prosimy o ich przesyłanie drogą elektroniczną, na adres nkrupa@silesia.org.pl, w miarę możliwości do dn. 19 lipca br. (poniedziałek).

Zgłoszenie udziału w spotkaniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do dn. 23 lipca br. (piątek). Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z w/w spotkaniem jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel.: 32 251 10 21, 32 609 03 65).

Agenda spotkania

Data publikacji: 15.07.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy