Spotkanie Grupy roboczej ds. nadzoru właścicielskiego

19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Grupy roboczej ds. nadzoru właścicielskiego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w formule wideokonferencji. Spotkanie potrwa do około godz. 11.30.

 

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

1) Kontrola w spółkach,
2) Sens, celowość, zalety, wady przekształcania spółki komunalnej z o. o. w spółkę akcyjną,
3) Omówienie aktualnych problemów oraz wymiana doświadczeń.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny pod tym linkiem, w  terminie do dn. 15 kwietnia br. (czwartek). W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 19 kwietnia br. (najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem spotkania) prześle link umożliwiający dołączenie do wideokonferencji. Aby móc wziąć udział w wideokonferencji w możliwie pełnym zakresie, zaleca się korzystanie z komputera z działającą kamerą i mikrofonem oraz dostępem do szybkiego Internetu, choć dostęp jest możliwy również za pomocą zwykłego smartfonu.

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkania jest w biurze Związku jest Olga Bargiel-Bizoń, mł. specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku, tel. 579 963 961, adres e-mail: obargiel@silesia.org.pl

Data publikacji: 01.04.2021 r.

Jak dojechać