Spotkanie informacyjne Horyzont2020 dla miast, dn. 8 lutego 2017 r., Katowice

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w dniu 8 lutego br. (środa) zorganizował dzień informacyjny dla miast województwa śląskiego poświęcony prezentacji programów i konkursów przeznaczonych dla miast.

Pierwsza część spotkania była poświęcona prezentacji tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie Horyzont 2020 w obszarach: energia, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz środowisko. W drugiej części zostały przedstawione doświadczenia miast z realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020, a także możliwości aplikowania miast w ramach takich programów i inicjatyw jak URBACT, Interreg Europa, Urban Innovative Actions.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację szkolenia jest p. Małgorzata Surmacz, specjalista ds. polityki miejskiej (e-mail: msurmacz@silesia.org.pl. tel. 32 251 10 21).

Prezentacje ze spotkania:

Informacje o Horyzoncie2020

Konkursy dot. transportu

Konkursy dot. energii

ICT w miastach

Projekt ClairCity

Projekt Prosperity

Współpraca transnarodowa - INTERREG

Prezentacja Programu Europa dla Obywateli

Jak dojechać