Spotkanie w Marózie w dniach 23 – 25 września 2021 r.

Uprzejmie Informujemy, że Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA” organizuje XIX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkanie odbędzie się w Marózie (koło Olsztynka, w woj. warmińsko-mazurskim) w dniach 23 – 25 września 2021 r. (czwartek-sobota). Grupą docelową tych spotkań są przedstawiciele organizacji pozarządowych działający na wsi (członkowie, wolontariusze), a także sołtysi i radni z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Powyższe wydarzenie to okazja do wymiany pomysłów, inspiracji oraz do podzielenia się z innymi swoim doświadczeniem związanym z pracą na rzecz swoich społeczności.

Każdego roku w spotkaniu uczestniczy około 350-500 osób reprezentujących kilkaset organizacji pozarządowych działających na wsiach i w małych miejscowościach. W programie wydarzenia przewidziane są zajęcia dot. radzenia sobie w kryzysach, wspólnego działania, szeroko rozumianego zdobywania wiedzyi nowych umiejętności w tym m.in. w przestrzeni wirtualnej, które będą przeprowadzone w formie wykładów, prezentacji dobrych praktyk i zabaw integracyjnych. Zachęcamy także Państwa do podzielenia się swoim doświadczeniem z innymi uczestnikami spotkania w trakcie planowanej moderowanej sesji (szczegóły opisane są w ankiecie rekrutacyjnej). 

W przypadku zainteresowania wyjazdem grupy co najmniej 10 (zakwalifikowanych) osób z terenu woj. śląskiego, biorąc pod uwagę lokalizację spotkania (trudno osiągalną za pomocą komunikacji publicznej) Śląski Związek Gmin i Powiatów rozważy - wzorem poprzednich lat - sfinansowanie wspólnego transportu do Maróza.


Szczegółowe informacje dot. ww. wydarzenia znajdują się na stronie: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/spotkania-w-marozie/. Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone jest drogą elektroniczną do 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) poprzez indywidualne uzupełnienie ankiety rekrutacyjnej https://crm.fww.pl/zapisy/maroz2021. Osoby, które wyślą zgłoszenie do ww. organizatorów i będą zainteresowane wspólnym transportem uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Osobą odpowiedzialną za ewentualną organizację wyjazdu z ramienia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, tel. 32 25 11 021, e-mail:mzelezny@silesia.org.pl.

Data publikacja: 21.07.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy