Spotkanie ws. funkcjonowania szkół od 1 września

Stały kontakt z sanepidem i elastyczne dostosowywanie rozwiązań do bieżącej sytuacji epidemicznej w danym mieści czy gminie, to najważniejsze wnioski płynące ze spotkania w sprawie organizowania edukacji w dobie epidemii. Spotkanie on-line w tej sprawie nasz Związek zorganizował 25 sierpnia.

W trakcie spotkania samorządowcy z tzw. stref „czerwonych” i „żółtych” w naszym województwie omówili sposób funkcjonowania placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych od 1 września. W spotkaniu wzięła też udział Monika Karczmarek, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

 

 

 

Prezydenci i starości uczestniczący w spotkaniu uzgodnili podobny sposób zorganizowania edukacji w epidemii. Jednocześnie zwrócili uwagę, że przyjęte rozwiązania (w oparciu o obowiązujące przepisy prawa) będą na bieżąco weryfikowane i być może w pewnym zakresie modyfikowane. Dynamicznie zmieniającą się sytuacja epidemiczna w poszczególnych miastach i gminach, zmusza do elastycznego działania.

Samorządowcy stwierdzili także, że kluczowa będzie sprawna, bieżąca komunikacja placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych  z sanepidem, zgodnie z przyjętą w danym mieście i gminie regułą.

Edukacja od nowego roku szkolnego będzie dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów placówek, jak i samorządów lokalnych oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Niezbędna jest stała wymiana informacji, ale równie ważne jest też wsparcie merytoryczne i wzajemne zrozumienie. Nasz Związek od połowy marca stara się tworzyć płaszczyznę takiej właśnie współpracy.

fot. materiały prasowe ŚZGiP

Jak dojechać