Spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z firmą TAURON Dystrybucja

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. organizuje w dn. 5 kwietnia br. (środa) spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z ww. przedsiębiorstwem energetycznym. Spotkanie to odbędzie się w Katowicach (ul. Siemianowicka 60, Zakład Wytwarzania,  TAURON Ciepło, sala AV), rozp. o godz. 10.00.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części – w pierwszej z nich zostaną omówione zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym o podłożu lub aspektach energetycznych, w drugiej natomiast kwestie dot. profilaktycznych działań promujących poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy w kontekście niszczenia infrastruktury energetycznej oraz nielegalnego poboru energii elektrycznej.

W czerwcu 2016 r. Związek organizował spotkanie nt. współpracy jst z firmą TAURON Dystrybucja S.A. w sytuacjach kryzysowych o podłożu lub aspektach energetycznych, w trakcie którego ustalano, że w kolejnym roku odbędzie się podobne spotkanie celem zweryfikowania przyjętych uzgodnień.

W razie zainteresowania udziałem w spotkaniu uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na nim w miarę możliwości w terminie do dn. 23 marca r. (czwartek). Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia:
http://silesia.smartforms.pl/formularz/formularz-zg-oszenia-udzia-u-w-spotkaniu-ws-wsp-pracy-przedstawicieli-jst-z-firm-tauron-dystrybucja-s-a-w-dn-5-kwietnia-2017-r-w-katowicach

Osoba odpowiedzialna w sprawach organizacyjnych dot. spotkania w biurze Związku: p. Dominika Tkocz, specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

program spotkania

Jak dojechać