Spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z firmą TAURON Dystrybucja

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. zorganizował w dn. 5 kwietnia 2017 r. w Katowicach spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z ww. przedsiębiorstwem energetycznym. 

Spotkanie składało się z dwóch części – w pierwszej z nich zostały omówione zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym o podłożu lub aspektach energetycznych, w drugiej natomiast kwestie dot. profilaktycznych działań promujących poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy w kontekście niszczenia infrastruktury energetycznej oraz nielegalnego poboru energii elektrycznej.

W czerwcu 2016 r. Związek organizował spotkanie nt. współpracy jst z firmą TAURON Dystrybucja S.A. w sytuacjach kryzysowych o podłożu lub aspektach energetycznych, w trakcie którego ustalano, że w kolejnym roku odbędzie się podobne spotkanie celem zweryfikowania przyjętych uzgodnień.

Osoba odpowiedzialna w sprawach organizacyjnych dot. spotkania w biurze Związku: p. Dominika Tkocz, specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

program spotkania

Jak dojechać