Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Śląskiego PFRON

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące zasad wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz form współpracy PFRON i jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego. W spotkaniu wziął udział p. Jan Wroński, Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON oraz pracownicy Oddziału:  p. Anna Wandzel – Ekspert ds. promocji i informacji, p. Gabriela Knapik - Samodzielny specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s oraz p. Teresa Saczuk - Samodzielny specjalista ds. współpracy z administracją publiczną.

Prezentacja ze spotkania - tutaj

Jak dojechać