Stanowisko w sprawie udzielania świadczeń medycznych

Podczas posiedzenia Zarządu Związku w dn. 7 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej przyjęto kilka stanowisk dotyczących ważnych sfer działania samorządu lokalnego. Jednym z nich było stanowisko dotyczące systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach szpitalnych izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych:

- W przyjętym stanowisku proponujemy między innymi wprowadzenie możliwości wystawiania przez szpitale przychodniom rachunków za pacjentów, którzy wykonali badania na izbie przyjęć, a powinni to zrobić w przychodni – mówiła w trakcie posiedzenia Grażyna Dziedzic, Prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Związku, dodając:

- W ramach izby przyjęć pacjenci nie powinni wykonywać badań, które mogą być zrealizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu. Niestety w praktyce się to dzieje i stąd między innymi szpitale odnotowują ogromne straty finansowe.

treść stanowiska

Jak dojechać