Stanowisko Zarządu Związku w sprawie ustawy antysuszowej

Poniżej publikujemy stanowisko Zarządu Związku z dn. 2 października 2020 r. w sprawie: projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy:

Śląski Związek Gmin i Powiatów od dłuższego czasu podejmuje aktywności, mające na celu zwiększenie retencji wody i przeciwdziałanie coraz częściej występującemu zjawisku suszy. Mamy świadomość wagi zagadnienia, jakim jest kryzys wodny. W celu ograniczenia jego skutków  samorządy lokalne zrzeszone w naszym Związku realizowały w ostatnim okresie wiele działań o charakterze inwestycyjnym, ponadto na poziomie Związku podejmowaliśmy działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i mającym na celu wymianę dobrych praktyk. Dlatego też ze szczególną uwagą zapoznaliśmy się z opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy z dn. 12 sierpnia 2020 r. o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

całość dostępna tutaj

załącznik do stanowiska

Polecamy
Współpracujemy