Szkolenie dla audytorów wewnętrznych - 13 października

Informujemy, że w dn. 13 października  br. (wtorek) odbędzie się szkolenie pt. „Audyt wewnętrzny - rozwiązania praktyczne”, realizowane on-line, w formie webinarium. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9.30.

Szkolenie poprowadzi p. Karol Kwiatkowski, dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym, od ponad 13 lat audytor wewnętrzny. Prowadzi szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także jako trener wewnętrzny. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (tutaj), w terminie do dn. 6 października (wtorek), a także o przesyłanie (również za pośrednictwem tego samego formularza) szczegółowych zagadnień i pytań do omówienia w trakcie szkolenia. W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przekazany link dostępu do webinarium.

Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację w/w szkolenia jest p. Agata Motyl, specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. kom.: 508 217 060.

Jak dojechać