Szkolenie on-line Obsługa klienta niepełnosprawnego - 11 maja

Informujemy, że 11 maja br. (wtorek) odbędzie się szkolenie pt. Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w aplikacji Microsoft Teams. 

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności, poznanie procedur związanych z obsługą klienta oraz zasad asertywnej komunikacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i z innymi potrzebami. W trakcie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
• kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością?
• co oznacza „dostępność usług” dla osób z niepełnosprawnościami?
• rodzaje niepełnosprawności i ich wpływ na zachowanie, komunikację i potrzeby osób doświadczających niepełnosprawności,
• zasady poprawnego zachowania w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością,
• asertywność w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością,
• techniki udzielania pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie poprowadzi p. Agata Spała, prowadząca szkolenia dla instytucji i firm o tematyce dotyczącej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością: z obsługi klienta, zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, budowania zespołów z osobami niepełnosprawnymi i zarządzania nimi, komunikacji i zasad savoir-vivre w kontakcie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Jest konsultantką Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie projektowania rozwiązań dostępnościowych. W swojej pracy wykorzystuje osobiste doświadczenie niepełnosprawności, co uwiarygodnia i podnosi praktyczny aspekt szkoleń.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu szkoleń dotyczących zwiększania dostępności urzędów, które Związek planuje zrealizować w najbliższych miesiącach. Chęć udziału w szkoleniu można zgłosić poprzez formularz dostępny tutaj. Z uwagi na limit uczestników, uprzejmie prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danego urzędu. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli tych samorządów, które zgłosiły swój akces a nie zakwalifikowały się do projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” (realizowanego przez nasz Związek w partnerstwie z Euro Innowacje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Udział w szkoleniu innych osób, w tym większej liczby osób z danej jst, będzie możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc – biuro Związku potwierdzi możliwość udziału po dokonaniu zgłoszenia. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli jst członkowskich Związku jest nieodpłatny.

Kontakt ws. szkolenia: Agata Motyl, specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie (adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 62).

Data publikacji: 04.05.2021

Polecamy
Współpracujemy