Szkolenie online Pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowego Pzp - 16.11

Informujemy, że  16 listopada br. (wtorek) w godz. 9.30–14.30 organizujemy szkolenie online (w aplikacji Microsoft Teams) pn. Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych – szkolenie dla działów merytorycznych.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z procesem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia – kluczowe z perspektywy wydziałów merytorycznych. 

Szkolenie poprowadzi p. Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj w terminie do 15 listopada br. (poniedziałek). Z uwagi na limit uczestników, uprzejmie prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z danego urzędu. Udział większej liczby osób z danej jst będzie możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli jst członkowskich Związku i udział w nim jest dla nich nieodpłatny.

Osoba do kontaktu w biurze Związku: Agata Motyl, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 032 251 10 21, 032 609 03 62.

Data publikacji: 09.11.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy