Szkolenie podsumowujące cykl szkoleń oświetleniowych

W dn. 1 października 2019 r. w Katowicach odbyło się ostatnie – podsumowujące szkolenie w ramach cyklu spotkań dot. infrastruktury oświetleniowej. Szkolenie dotyczyło modeli współpracy samorządów lokalnych z podmiotami świadczącymi usługi oświetleniowe.

Swoje doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie szkolenia omówili przedstawiciele spółki ENEA Oświetlenie (oddział Poznań) oraz spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. 

Agenda szkolenia była następująca:

  • zakres działalności i rodzaj świadczonych usług przez spółki oświetleniowe w Polsce;
  • jak budować dobre relacje na linii gmina – zakład energetyczny w kwestii oświetlenia drogowego?;
  • jak przebiega prawidłowa eksploatacja sieci oświetlenia drogowego w spółkach oświetleniowych w kontekście przepisów prawa budowlanego i energetycznego?;
  • dlaczego występują różnice w stawkach eksploatacji oświetlenia drogowego na majątku gminy w porównaniu do majątku zakładów energetycznych?;
  • jakie elementy składowe zawiera stawka za eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego? – podział na poszczególne składniki;
  • dobre przykłady modernizacji i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego, w tym projekty innowacyjne (np. smart city);
  • jak efektywnie zarządzać majątkiem oświetleniowym?;

Pod koniec szkolenip. Kamila Ferenc, Przewodnicząca Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia, powołanego w ramach ŚZGiP, z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach podsumowała cały cykl szkoleń i przypomniała jego zakres tematyczny. 

Wydarzenie to zakończyło się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w tym przedsięwzięciu.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać