Szkolenie - wspieranie rozwoju mieszkalnictwa: 24.06

24 czerwca odbyło się szkolenie pt. "Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa – wybrane zagadnienia".

 

Podczas szkolenia zostały omówione kwestie wynikające z ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń oraz nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Spotkanie poprowadził p. dr Magdalena Malinowska –Wójcicka, ekspert z zakresu legislacji - członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. W latach 2016 – 2020 koordynator prac legislacyjnych w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju. Autorka analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego, publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz komentarza do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia w biurze Związku: Monika Lebek, Kierownik ds. wspierania rozwoju lokalnego i współpracy (e-mail: mlebek@silesia.org.pl, tel. 609 701 459, 32 251-10-21).

Data aktualizacji: 28.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy