Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych w sektorze publicznym

W dn. 20 lutego 2020 r.  Związek zorganizował w Katowicach spotkanie dot. wdrażania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu lokalnego. 

Spotkanie otworzył Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Członek Zarządu Związku: 

- Duża frekwencja podczas dzisiejszego spotkania jest jasnym sygnałem, że pracownicze plany kapitałowe to ważny temat dla samorządów lokalnych. W tym zakresie musimy wspólnie poszukiwać dobrych rozwiązań.

Marian Błachut przypomniał otwierając spotkanie, że PPK to inicjatywa rządu skierowana do pracowników, która będzie wdrażana przy zaangażowaniu pracodawców.

- Rozwiązanie to służy systematycznemu oszczędzaniu środków finansowych, które będą wsparciem dla pracowników na etapie przejścia na emeryturę - powiedział Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

W spotkaniu wziął udział Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK Sp. z o.o. (spółki zależnej Polskiego Funduszu Rozwoju), współtwórca ustawy o pracowniczych planach kapitałowych:

- Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych była tworzona przez trzy lata. Generalną ideą tego rozwiązania jest zachęcenie, bez poczucia przymusu, do oszczędzania. Mamy nadzieję, że PPK odniesie sukces, gdyż jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron, które się na niego zdecydują - wyjaśnił Robert Zapotoczny. 

Szczegółowe informacje związane z powyższą ustawą przedstawiła Katarzyna Rosińska, która pełni rolę eksperta regionalnego w ramach Portalu PPK Sp. z o.o., udzielającego wsparcia w województwie śląskim i małopolskim:

Pracownicze plany kapitałowe nie zastąpią świadczenia emerytalnego z ZUS, ale mają uzupełnić środki finansowe, z których możemy korzystać po zakończeniu swojej aktywności zawodowej. PPK mieści się w trzecim filarze tak zwanych zabezpieczeń emerytalnych - wyjaśniała Katarzyna Rosińska.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane m.in. z terminami wdrożenia PPK, niezbędną dokumentacją w tym zakresie czy samą procedurą wdrożenia przepisów tej ustawy w zakładzie pracy.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać