Webinarium dot. gospodarowania wodami w obliczu zmian klimatu

W dniu 15 października 2020 r. (czwartek) odbędzie się webinarium pt. „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie.” Webinarium to będzie pierwszym z cyklu seminariów dedykowanych przedstawicielom gmin członkowskich Związku, dotyczących adaptacji do zmian klimatu, organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”. Partnerem seminariów jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem webinarium, które odbędzie się 15 października br., jest omówienie skutków obserwowanych zmian klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej, w tym przede wszystkim zagrożeń wynikających z wysokiego stopnia uszczelnienia terenu, a także zaprezentowanie przykładów projektów realizowanych przez gminy, które dotyczą gospodarowania wodami i pozwalają ograniczyć skalę występowania tych zagrożeń i ich skutki dla mieszkańców. Program seminarium przesyłam w załączeniu. Webinarium odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Microsoft Teams, rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Zgłoszenia udziału w webinarium można dokonać do dnia 13 października br. (wtorek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Osobą odpowiedzialną za organizację seminarium jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska, tel. (32) 251 10 21, (32) 609 03 65, adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl.

Program webinarium

Jak dojechać