Webinarium - wizualne aspekty PR- w jst

13  kwietnia 2021 r. (wtorek) odbędzie się bezpłatne webinarium pn. „Wybrane aspekty wizualne w działaniach PR-owych w samorządzie lokalnym”. Webinarium kierowane jest do rzeczników prasowych i pracowników odpowiedzialnych za promocję i kontakty z mediami w gminach i powiatach członkowskich Związku.

 

Webinarium odbędzie się w godz. 9.00 – 12.15. W jego trakcie zostaną poruszone następujące zagadnienia

  • „wizualne ABC” w działalności PR-owej;
  • komunikacja z mieszkańcami, zwłaszcza w epidemii (na wybranych samorządowych przykładach) z 
    wykorzystaniem graficznych elementów;
  • identyfikacja wizualna w jst;
  • bezpłatne narzędzia do tworzenia grafik.

Szkolenie poprowadzi p. Anna Ledwoń – Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas, autorka w takich magazynach jak Event Management Polska, Social Media Manager, NowyMarketing, czy Social Press, posiadająca międzynarodowy certyfikat DIMAQ PROFESSIONAL potwierdzający wiedzę i doświadczenie z zakresu digital marketingu, prowadząca zajęcia w ramach studiów podyplomowych na Akademii Górniczo–Hutniczej.

Zgłoszenie chęci udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w terminie do dn. 8 kwietnia 2021 r. (czwartek), dostępny poniżej:
https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-webinarium-dot-wybranych,645

Osobą odpowiedzialną za organizację webinarium w biurze Związku jest Dominika Tkocz, Koordynator działań w sferze PR i szkoleń  (tel. 510 201 158 lub e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

program webinarium dostępny tutaj

Data publikacji: 31.03.2021 r.

Jak dojechać