Wizyta delegacji Związku w Rumunii

14 - 16 sierpnia miała miejsce samorządowa wizyta przedstawicieli Związku w Tašnad, gminie w regionie Marmarosz w Rumunii. Jej inicjatorem po stronie polskiej było Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, z którym nasz Związek współpracuje od lat w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

 

W wizycie uczestniczyły również delegacje z Mołdawii i Węgier. Strona polska podczas wizyty była reprezentowana przez Piotra Derejczyka, Wójta gminy Miedźno oraz Pelagię Kotowską, Sekretarza gminy Obrazów.

W jej trakcie uczestnicy wymienili się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem samorządów lokalnych w różnych krajach Europy. To wszystko z myślą o wypracowaniu modelowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy realizowania zadań publicznych na rzecz wspólnot lokalnych.

Wizyta odbyła się przy okazji letniego festiwalu, który miał miejsce w połowie sierpnia w Tašnad. Jego organizatorem były lokalne władze. Ten element programu tego wydarzenia przybliżył naszym przedstawicielom kulturę i tradycję tego regionu.

zdjęcia dostępne tutaj

Data publikacji: 18.08.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy