WOT uruchomiły aplikację dla samorządów

Jak podaje Portal samorządowy 23 marca Wojka Obrony Terytorialnej udostępniły samorządom aplikację, dzięki której formacja będzie mogła jeszcze szybciej, efektywniej reagować na potrzeby miast i gmin, ich władz oraz mieszkańców.

Aplikacja pn. „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych” umożliwia wsparcie osób, które są w izolacji ze względu na koronawirusa.

 fot. freestocks.org

Jak informuje Portal samorządowy dzięki aplikacji, zaprojektowanej przez studentów z Wojskowej Akademii Technicznej, pracownicy organizacji pomocowych, urzędów, organów medycznych i sanitarnych, będą mogli szybko i sprawnie wnioskować o wsparcie brygad WOT. Informacje będą trafiać do oficerów łącznikowych w brygadach WOT, oni zaś zlecą żołnierzom OT realizację zadania.

Zgodnie z zasadą, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, także wspomniana aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Narzędzie to usługa webowa; w pierwszej wersji łączy pracowników instytucji pomocowych, jak ośrodki pomocy społecznej różnego szczebla oraz Caritas, z oficerami łącznikowymi z brygad WOT. Sukcesywnie liczba wspieranych podmiotów będzie rozszerzana - w zależności od potrzeb - o urzędy, organy medyczne i sanitarne.

Więcej informacji poniżej:

www.portalsamorzadowy.pl

Jak dojechać