Wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi

Śląski Związek Gmin i Powiatów wzorem lat ubiegłych organizuje w dn. 22 – 23 marca  br. (środa - czwartek) 2-dniowe wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Seminarium odbędzie się w Hotelu Pod Jedlami (ul. Beskidzka 17, Wisła). Seminarium rozpocznie się o godz. 11.00

Pierwszego dnia seminarium przewidziano m.in. następujące wystąpienia:

  • p. Krzysztofa Nowaka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nt. prawnych aspektów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które są w kompetencjach kontrolnych Wojewody;
  • p. Roberta Nowickiego, członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nt. najważniejszych problemów i wątpliwości związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście decyzji wydawanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ordynacji podatkowej).

Drugiego dnia seminarium odbędą się warsztaty dot. ordynacji podatkowej w odniesieniu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Warsztaty poprowadzi p. Cezary Zagórski, radca prawny, od 2010 r. zajmujący się prawną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym wydawaniem decyzji indywidualnych, kontrolą realizacji umowy przez firmę odbierającą odpady i  tworzeniem przepisów prawa miejscowego).

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli miast i gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Koszt udziału jednego uczestnika w seminarium w zależności od wybranej opcji wynosi:
1) 250 zł  i obejmuje udział w seminarium, nocleg w pokoju dwuosobowym oraz pełne wyżywienie;
2) 150 zł i obejmuje udział w seminarium z pełnym wyżywieniem podczas obu dni (bez noclegu).

W razie zainteresowania udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w nieprzekraczalnym terminie do dn. 13 marca br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

http://silesia.smartforms.pl/formularz/formularz-zg-oszenia-udzia-u-w-seminarium-wyjazdowym-dot-bie-cych-problem-w-w-gospodarce-odpadami-komunalnymi-w-dn-22-23-marca-2017-r-w-wi-le

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie max. dwóch przedstawicieli gminy. O udziale w seminarium będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Osoba odpowiedzialna w zakresie organizacyjnym dot. ww. seminarium w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Dominika Tkocz, specjalista ds. komunikacji i szkoleń (e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 58).

program seminarium

Jak dojechać